dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

120 BÀI TOÁN THI VIOLYMPIC  LỚP 5

120 BÀI TOÁN THI VIOLYMPIC  LỚP 5

BÀI SỐ 1: Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 45 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 2/5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời: Phân số đó là: 30/75

***********

BÀI SỐ 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn.

Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2011 là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

( 2011 + 1 ) : 2 = 1006

( 2011 – 1 ) : 2 = 1005

Vì khoảng giữa có 9 số chẵn nên ta có:

Số nhỏ là : 1005 – 9 = 996

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số lớn là : 1006 + 9 = 1015

 

***********

BÀI SỐ 3: Tìm 2 số biết tổng cả chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Giải: Hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 571của nó là:

Số lớn là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286

Số bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vì có 18 số chẵn ở giữa nên ta có:

Số lớn đó là: 286 + 18 = 304

Số bé đó là : 285 – 18 = 267

Đáp số: 267 và 304

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

-***********

 

BÀI SỐ 4:  Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218.

Tìm số bị chia và số chia đó.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài giải:

Gọi số chia là x theo bài toán ta có:

( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97

Vậy số bị chia là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

( 97 x 3 ) + 24 = 315

 

Đáp số: số bị chia là 315; số chia là 97

***********

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 5: Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào?

Bài giải:

Số tự nhiên đó là: 389

************

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn.

Trả lời:

Số bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267

Số lớnlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

***********

BÀI SỐ 7:  Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ.

Trả lời:

Số bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số lớn là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525

**********

BÀI SỐ 8:  Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng 38/57. ( tức 2/3)

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phân số đó là: 86/129

*************

BÀI SỐ 9:  Biết trung bình cộng của hai số bằng 185 và biết số lớn hơn số bé 24 đơn vị. Tìm hai số đó.

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173

Số lớn là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197

*************

BÀI SỐ 10:  Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120 cm. Biết chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính số đo mỗi cạnh của hình chữ nhật đó.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời:

So đo chiều rộng là: 26 cm

Số đo chiều dài là: 34 cm

************

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 11:  Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86.

Trả lời:

Phân số đó là: 17/69

**********

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 12: Một ô tô trong 3 giờ đi được 135km. Hỏi trong 5 giờ ô tô đó đi dược bao nhiêu km?

Trả lời:

Trong 5 giờ ô tô đó đi được: 225km

***********

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 13:  Hiệu của hai số bằng 85.Tỉ số của hai số đó là 3/2. Tìm hai số đó.

Trả lời:

Số bé là: 170

Số lớn là: 255

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

BÀI SỐ 14:  Một công nhân nếu làm 26 ngày thì được trả 3900000 đồng. Hỏi nếu người đó chỉ làm trong 10 ngày thì được trả bao nhiêu tiền? ( số tiền được trả mỗi ngày là như nhau.)

Trả lời:

Số tiền trong 10 ngày công nhân đó làm được: 1500000 đồng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

*********

BÀI SỐ 15:  Một hình chữ nhật có chu vi 190cm,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính số đo chiều dài, chiều rộng.

Trả lời:

Số đo chiều dài là: 57cm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số đo chiều rộng là : 38cm

*************

BÀI SỐ 16: Tổng của hai số bằng 344. Số thứ nhất bằng 5/3 số thứ hai (tức một hai phần ba) . Tìm hai số đó.

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số thứ nhất là: 215

Số thứ hai là: 129

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 17:  Bác an mua 5m vải hết 450000 đồng.

Hỏi nếu bác An mua 15m vải như thế hết bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Bác an mua 15m vải hết 1350000 đồng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

BÀI SỐ 18:  Một hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính số đo chiều dài chiều rộng.

Trả lời:

Số đo chiều dài là: 48cm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số đo chiều rông là: 36cm

*************

BÀI SỐ 19:  Hiệu của hai số bằng 154. Tỉ số của hai số đó là 5/3 ( tức một hai phần ba). Tìm hai số đó.

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số bé là: 231

Số lớn là: 385

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

BÀI SỐ 20:  Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 78 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm.

Tính tuổi hai ông cháu hiện nay.

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tuổi ông hiện nay là: 72 tuổi.

Tuổi cháu hiện nay là: 6 tuổi.

 

BÀI SỐ 21:  Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số lương thực đủ cho 100 người ăn trong 30 ngày. Hỏi số lương thực đó đủ cho 60 người ăn trong bao nhiêu ngày? ( Tiêu chuẩn ăn của mỗi người không thay đổi )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời:Số lương thực đó đủ cho 60 người ăn trong 50 ngày.

*

BÀI SỐ 22:  Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 42 tuổi. Biết sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của hai mẹ con hiện nay.

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tuổi mẹ hiện nay là: 36 tuổi.

Tuổi con hiện nay là: 6 tuổi.

 

BÀI SỐ 23: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 68 tuổi. Biết 4 năm trước đây tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời:

Tuổi bố hiện nay là 49 tuổi.

Tuổi con hiện nay là 19 tuổi.

*

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 24:  Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 2 số dư bằng 19 và biết tổng của số bị chia và số chia bằng 340.

Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

Trả lời:

Số chia của phép chia đó là: 107.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số bị chia của phép chia đó là: 233.

 

***

BÀI SỐ 25:  Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 và biết hiệu hai số đó là 133.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời:

Câu 1: Số bé là: 38

Câu 2: số lớn là: 171

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

****

BÀI SỐ 26: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 186 và biết số lớn chia cho số bé bằng 2 dư 12.

Trả lời:

Số bé là: 58

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số lớn là: 128

 

**

BÀI SỐ 27:  Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 65 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi bà có bấy nhiêu năm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tính tuổi hai bà cháu hiện nay.

Trả lời:

Tuổi bà hiện nay là: 60 tuổi.

Tuổi cháu hiện nay là: 5 tuổi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

**

BÀI SỐ 28:  Tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho 2; 5và 9.

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số đó là: 3870

 

**

BÀI SỐ 29: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 195 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2; số thứ 2 nhân với 3 thì được hai tích có kết quả bằng nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời: Số thứ nhất là: 117.

Số thứ hai là: 78.

 

***

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

BÀI SỐ 30:  Hiệu hai số bằng 402. Số thứ nhất bằng 7/4 số thứ hai.

Tìm hai số đó.

Trả lời: Số thứ nhất là: 938

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số thứ hai là: 536.

 

**

BÀI SỐ 31:So sánh phân số:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. 75/100 <> 1/3
 2. 1919/2121 = 191919/212121
 3. 5/8 + 1/8 = 3/4
 4. 1/42 = 1/6 – 1/7
 5. 18/51 > 3/10
 6. 7/8 – 1/8 > 5/6 – 1/3

 

 

BÀI SỐ 32:Tìm hai số tự nhiên biết giữa chúng có tất cả 95 số tự nhiên khác và biết số bé bằng 1/3 số lớn.

Bài giải:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vì giữa hai số tự nhiên có 95 số tự nhiên khác nên hiệu của số tự nhiên lớn và số tự nhiên bé là:( 95 + 1).

Vậy số bé là:

( 95 + 1) : ( 3 – 1) = 48

Số lớn là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

48 x 3 = 144.

Số bé : 48

Số lớn : 144

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 33: Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 68 và biết nếu đem số thứ nhất chia cho 1/4, số thứ hai chia cho 1/5 thì được hai kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là: 340

Số thứ hai là: 272.

***

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 34:Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 95 và biết nếu đem số thứ nhất chia cho 4, số thứ hai chia cho 5 thì được hai kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là: 475

Số thứ hai là: 380

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

****

BÀI SỐ 35: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1029 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1/2 số thứ hai nhân với 1/5 thì được hai tích có kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là: 735

Số thứ hai là: 294

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

**

BÀI SỐ 36: Tìm một phân số biết nếu thêm 12 đơn vị vào tử thì được phân số mới có giá trị bằng 1 và biết phân số đó có giá trị bằng 9/11.

Trả lời: Phân số đó là: 54/66

***

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 37: Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 126 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3; số thứ hai nhân với 2 thì được hai tích có kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là: 252

Số thứ hai là: 378

****

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 38: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 2005 và biết số bé bằng 2/3 số lớn.

Trả lời: Số bé là: 802

Số lớn là: 1203

****

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 39: Lớp 5A có 40 học sinh, biết số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Trả lời: Số học sinh nữ của lớp 5A là: 16 bạn

Số học sinh nam lớp 5A là : 24 bạn

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

BÀI SỐ 40:Bạn hãy kích vào dấu Đúng; Sai để khẳng định các kết luận sau là đúng hay sai.

 1. trong các số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 tất cả những số chia hết cho cả 2 và 5 là 120 ; 1890 và 2010. Đúng

 

 1. Trong các số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 ; tất cả những số chia hết cho 5 là: 120 ; 1890 ; 2005 và 2010. Đúng

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Trong các số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 tất cả những số chia hết cho 3 là 1890 ; 2001 ; 2010. Sai

 

 1. Trong các số: 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 tất cả những số chia hết cho 2 là: 120 ; 1890 ; 2008 và 2010. Đúng.

 

 1. Số 45,512 đọc là “ Bốn mươi lăm phẩy lăm trăm mười hai” Sai

 

 1. Số 29,84 đọc là “Hai chín phẩy tám tư” Sai

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Để số 8a3b chia hết cho 2 ; 5 và chia cho 9 dư 2 thì b bằng 0 và a cũng phải bằng 0. Sai . (Vì có hai kết quả là 8930 và 8030).

( Tiếp theo bài 40 )

 1. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ thì hiệu của hai số tự nhiên đó cũng là một số lẻ. Sai

 

 1. Số bé nhất khác 0 chia hết cho cả 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 6 là số 60. Đúng.

 

 1. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ thì tổng của hai số tự nhiên đó là một số lẻ. Sai

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Để số 2a4b chia hết cho 2 ; 5 và 9 thì b bằng 0 còn a bằng 3. Đúng

 

 1. Để số 2a7b chia hết cho 2 ; 5 ; và 9 thì b bằng 0 còn a phải bằng 9. Sai (vì có 2 kết quả 2970 và 2070 )

 

 1. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn thì tích của hai số tự nhiên đó là một số chẵn. Sai

 

 1. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ thì tích của hai số tự nhiên đó là một số chẵn. Đúng

***

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 41: Hiện Nay tổng số tuổi của hai bố con là 60 tuổi. Biết sau 15 năm nữa tuổi bố gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay.

Bài giải:

Tổng số tuổi của hai bố con sau 15 năm nữa là:

60 + (15 x 2 ) = 90 (tuổi )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tuổi của con sau 15 năm nữa là:

90 : ( 2 + 1 ) = 30 (tuổi )

Tuổi con hiện nay là:

30 – 15 = 15 ( tuổi)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tuổi bố hiện nay là:

60 – 15 = 45 tuổi.

Đáp số: Tuổi bố hiện nay là 45 tuổi.

Tuổi con hiện nay là 15 tuổi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

*******

BÀI SỐ 42: Có 45 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc trong 10 ngày. Sau khi cùng làm được 4 ngày, người ta chuyển bớt đi

15 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi các công nhân còn lại phải làm tiếp bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành công việc đó?

Bài Giải:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số ngày công nếu như một công nhân phải hoàn thành công việc.

45 x 10 = 450 ( ngày công )

Số ngày công 45 công nhân làm việc trong 4 ngày.

45 x 4 = 180 ( ngày công )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số công nhân còn lại sau khi đã chuyển bớt đi.

45 – 15 = 30 ( công nhân )

Số ngày công còn lại là:

450 – 180 = 270 ( ngày công.)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số ngày mà các công nhân còn lại phải làm mới hoàn thành công trình.

270 : 30 = 9 ( ngày )

Trả lời: Các công nhân còn lại phải tiếp tục làm việc trong 9 ngày nữa.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 43: Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 3 số dư bằng 41 và biết tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 426.

Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

Bài giải:

Số chia là 86

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số bị chia là 299

*****

BÀI SỐ 44: Sô nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5; và 6 là số 120

*****

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 45: Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có số dư bằng 1 là số: 121.

*****

BÀI SỐ 46:Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 52 tuổi. Biết sau 2 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

Bài Giải:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng số tuổi của mẹ và con sau 2 năm nữa

52 + ( 2 x 2 )= 56 ( tuổi )

Giá trị 1 phần bằng tuổi con sau 2 năm nữa

56 : (3 +1) = 14 ( tuổi )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tuổi con là

14 – 2 = 12 (tuổi)

Tuổi mẹ là

14 x 3 – 2 = 40 ( tuổi )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐS: Tuổi Mẹ hiện nay :40 tuổi

Tuổi con hiện nay : 12 tuổi

******

BÀI SỐ 47: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 340 và biết số lớn chia cho số bé được thương bằng 3 và không có số dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả Lời:

Số bé: 85

Số lớn: 255

*******

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 48: Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 và hiệu hai số đó bằng 133.

Bài giải:

Theo đề toán ta có:

Số bị chia bằng 4 phần + 19

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số chia bằng 1 phần

Vậy hiệu của số bị chia và số chia là:

( 4 phần – 1 phần ) + 19 = 3 phần + 19.

Vậy giá trị 1 phần và là số chia là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

( 133 – 19 ) : 3 = 38

Số bị chia là:

( 38 x 4 ) + 19 = 171

Đáp Số: Số bé là 38 ; số lớn là 171

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

**

BÀI SỐ 49:Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 4 số dư bằng 25 và biết tổng số bị chia, số chia và số dư bằng 515. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

Bài giải:

Số chia của phép chia đó là: 93

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số bị chia của phép chia đó là: 397

***

BÀI SỐ 50: Một bếp dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày.Thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn bao nhiêu ngày? ( Tiêu chuẩn ăn mỗi người không thay đổi.)

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số gạo dự trữ đó đủ ăn trong 40 Ngày.

**

BÀI SỐ 51: Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hêt 12,5 lít xăng. Hỏi nếu ô tô đó tiêu thụ hết 31,25 lít xăng thì đi được bao nhiêu km ?

Trả lời:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiêu thụ hết 31,25 lít xăng thì ô tô đó đi được 250km.

***

BÀI SỐ 52:  Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngày. Sau khi cùng làm việc 8 ngày, người ta cử đến thêm 5 công nhân nữa để cùng làm công việc đó. Hỏi họ sẽ cùng làm trong mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó? ( sức lao đông của mọi người là như nhau.)

Bài giài:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số ngày công để hoàn thành công việc đó là

20 x 15 = 300 ( ngàycông)

Số ngày công 15 công nhân làm việc trong 8 ngày

15 x 8 = 120 ( ngày công)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số công nhân sau khi được cử đến

15+5 = 20 ( công nhân)

Số ngày công còn lại là

300 – 120 = 180 ( ngày công )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số ngày công họ còn phải làm tiếp là

180: 20 = 9 ( ngày công)

Họ sẽ cùng làm trong 9 ngày nữa.

*************

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 53: Một chiếc xe ô tô cứ đi 100km thì hết 15 lít xăng.Hỏi ô tô đó đi 240km thì hết bao nhiêu lít xăng.

Trả lời: Ô tô đó đi 240km thì hết 36 lít xăng.

*

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 54:  Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 68 và biết nếu đem số thứ nhất chia cho 1/4, số thứ hai chia cho1/5 thì được hai kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là 544

Số thứ hai là 272

*****

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 55:  Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1989 và biết số bé bằng số lớn.

Trả lời: Số bé là 884

Số lớn là 1105

*****

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 56:  Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 594 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ 2 nhân với 5 thì được hai tích bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là: 330

Số thứ hai là: 264

*********

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 57: Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 32 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 1/3 số thứ hai nhân với 1/7 thì được hai tích có kết quả bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là: 24

Số thứ hai là: 56

******

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 58: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 2020 và biết số bé bằng số lớn.

Trả lời: Số bé là 505

Số lớn là 1515

******

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 59: Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 41 và biết hiệu hai số đó bằng 245.

Trả lời: Số bé là: 102

Số lớn là: 347

******

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

 

BÀI SỐ 60: Tìm một phân số biết rằng tổng của tử số và mẫu số bằng 210 và biết nếu chuyển từ mẫu số lên tử số 12 đơn vị thì ta được một phân số mới trị giá bằng 1.

Trả lời: Phân số đó là: 93/117

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

**

BÀI SỐ 61:Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ se hoàn thành công việc trong 20 ngày. Sau khi cùng làm được 6 ngày, người ta chuyển bớt đi 5 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi các công nhân còn lại phải làm tiếp trong bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành công việc đó?

Trả lời: Các công nhân còn lại phải làm tiếp trong 21 ngày nữa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

*********

BÀI SỐ 62:Hiệu của hai số bằng 402.Số thứ nhất bằng 7/4 Số thứ hai. Tìm hai số đó.

Trả lời: Số thứ nhất là:

Số thứ hai là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

*******

BÀI SỐ 63: Hiệu của hai số bằng 306. Tỉ số của hai số đó là 2/5 . Tìm hai số đó.

Trả lời : Số bé là:

Số lớn là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

***

BÀI SỐ 64:Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 234 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với ; số thứ 2 với thì được hai tích bằng nhau.

Trả lời: Số thứ nhất là:

Số thứ hai là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

***

BÀI SỐ 65:: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 215 và biết phân số đó có trị giá bằng 38/57 .

Trả lời: Phân số đó là:

***

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 66:: Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 6 ở hàng đơn vị và chữ số 3 ở hàng chục của nó đi thì ta được số mới kém số phải tìm 1917 đơn vị.

Bài giải:

Vì số đó bỏ số 6 ở hàng đơn vị, bỏ số 3 ở hàng chục nên số mới giảm đi 100 lần cộng với 36 đơn vị so với số cũ.

Nếu số mới là 1 lần thì số phải tìm là ( 100 lần + 36)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Theo đề toán ta có:

( 100 lần + 36 ) – 1 lần = 1917

Vậy:

1 lần = ( 1917 – 36 ) : 99 = 19

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phải tìm là 1936

 

******

BÀI SỐ 67:: Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị và chữ số 1 ở hàng chục của nó đi thì ta được số mới kém số phải tìm 1990 đơn vị.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài giải:

Vì số đó bỏ đi số 0 ở hàng đơn vị , số 1 ở hàng chục thì ta được số mới giảm đi 100 lần cộng với 10 đơn vị so với số cũ

Nếu số mới là 1lần thì số phải tìm là ( 100 lần + 10)

Theo đề toán , ta có

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

( 100 lần + 10 ) – 1lần = 1990

Vậy:

1 lần = ( 1990 – 10 ) : 99 = 20

Số phải tìm là 2010

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

****

BÀI SỐ 68:: Tìm hai số lẻ biết tổng của chúng bằng 474 và biết giữa chúng có tất cả 37 số lẻ khác.

Bài giải:

****

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 69:: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng bằng 210 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn khác.

Bài giải:

****

BÀI SỐ 70:: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 2008 và biết số bé bằng số lớn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

****

BÀI SỐ 71:: Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 42.

Trả lời: Số đó là 7321

*****

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 72: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 30.

Trả lời: Số đó là 6789.

****

BÀI SỐ 73: Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 6.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời: Số đó là 3210.

 

BÀI SỐ 74: Một cửa hàng bán gạo buổi sáng bán dược 125,5 kg, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 48,8kg. Hỏi cả buổi sáng và buổi chiều hôm đó cử hàng bán được bao nhiêu kg?

Trả lời: Cả buổi sáng và buổi chiều hôm đó cửa hàng bán được số gạo là… kg.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

****

BÀI SỐ 75: Có ba can dầu, can thứ nhất đựng 18,5 lít; can thứ 2 đựng nhiều hơn can thứ nhất 2,5 lít và can thứ 3 đựng 20,4 lít.

Tính tổng số lít dầu đựng trong ba can đó.

Trả lời: Tổng số dầu đựng trong ba can đó là…. Lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

****

BÀI SỐ 76: Hai kho thóc chứa tất cả 145 tấn thóc, biết nếu chuyển 12 tấn từ kho A sang kho B thì lúc này số thóc kho A bằng 2/3 số thóc ở kho B. Hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Bài Giải:

Tổng số phần bằng nhau :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2 + 3 = 5 ( phần )

Giá trị 1 phần :

145 : 5 = 29 (tấn)

Số tấn thóc kho A có lúc này là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

29 x 2 = 58 ( tấn )

Số tấn thóc kho A lúc đầu có là:

58 +12 =70 ( tấn )

Số tấn thóc kho B lúc đầu có là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

145 – 70 =75 ( tấn)

Đáp số: lúc đầu kho A có 70 tấn thóc

lúc đầu kho B có 75 tấn thóc

*****

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 77:

Trong 1 phép chia 2 số tự nhiên ,biết số bị chia bằng 1304 ; thương bằng 28, biết số dư của phép chia là số dư lớn nhất có thể . Tìm số chia và số dư của phép chia đó

Bài giải:

Theo đề bài , ta có 2 kết quả hợp lí là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 – 1304 – ( 46 x 28 ) = 16 ( 1304 là số bị chia, 46 là số chia , 28 là thương , 16 là số dư )

2 – 1304 – ( 45 x28 ) = 44 ( 1304 là số bị chia , 45 là số chia , 28 là thương, 44 là số dư )

Vì số dư của phép chia là số dư lớn nhất có thể nên trường hợp 2 là hợp lí nhất.

Đáp số : số chia : 45

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số dư : 44

*******

Chọn đáp án đúng:

BÀI SỐ 78:        Mẹ hơn con 32 tuổi. Biết tuổi mẹ cộng tuổi con bằng 46 tuổi. Tuổi của mỗi người hiện nay là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mẹ 32 tuổi, con 14 tuổi

Mẹ 36 tuổi, con 10 tuổi

Mẹ 39 tuổi, con 7 tuổi

Mẹ 37 tuổi, con 9 tuổi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 79:        345 + 234 + 655 + 1764 = ?

 

 

100

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1000

2000

3000

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 80:        Hình vẽ dưới có:

 

3 góc.

4 góc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5 góc

6 góc

BÀI SỐ 81:        Cho biết hình ABCD là hình vuông, hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại I(hình dưới). Hỏi trong hình vuông đó có mấy cặp cạnh vuông góc với nhau?

Trả lời: Số cặp cạnh vuông góc với nhau là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

4 cặp

5 cặp

6 cặp

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8 cặp

BÀI SỐ 82:           Trung bình cộng của 3 số là 14, trung bình cộng của số thứ nhất và thứ hai là 12. Số thứ ba là:

16

18

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

20

24

BÀI SỐ 83:           Cả đàn trâu, bò, ngựa có 274 con. Trong đó có 150 con trâu, 70 con bò. Số bò nhiều hơn số ngựa là:

16 con

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

80 con

124 con

204 con

BÀI SỐ 84:           Biết của một bao gạo cân nặng 20kg. Ba bao gạo như thế cân nặng là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

10kg

40kg

60kg

120kg

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 85:           Mẹ sinh ra Minh lúc mẹ 26 tuổi. Biết rằng đến năm 2010 thì tổng số tuổi của mẹ và Minh bằng 48 tuổi. Hỏi Minh sinh vào năm nào?

Trả lời:

Minh sinh vào năm:

1998

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1999

2000

2001

BÀI SỐ 86:           Hùng nặng hơn Dũng 8kg. Cả hai bạn nặng 80kg. Tính xem mỗi bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời:

Mỗi bạn nặng là:

Hùng nặng 44kg; Dũng nặng 36kg

Hùng nặng 42kg; Dũng nặng 38kg

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hùng nặng 44hg; Dũng nặng 36kg

Hùng nặng 42hg; Dũng nặng 36kg

 

*

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 87:           Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân một học sinh sơ ý viết nhầm dấu phẩycủa số thập phân sang bên phải một hàng nên tìm được tổng sai bằng 591,4. Tìm số thập phân đó? Biết tổng đúng bằng 480,34.

Bài giải:

Khi chuyển dấu phẩy của phân số sang bên phải 1 hàng tức số thập phân mới gấp 10 lần và tăng số đó lên 9 lần

Hiệu của số thập phân sai và só thập phân đúng là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

591,4 – 480,34 = 111,06

Số thạp phân đúng là :

111,06 : 9 = 12,34

ĐS: 12,34

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

******

BÀI SỐ 88:           Cho số thập phân A; chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang phải một hàng ta được số B. Biết B – A = 222,12. Tìm số thập phân A.

Bài giải :

Theo đề bài , số B gấp 10 lần số A .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hiệu số phần bằng nhau của 2 số :

10 – 1 = 9 ( phần )

Số thập phân A là

222,12 : 9 x 1 = 24,68

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐS : 24,68

***********

BÀI SỐ 89:           Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm thành 1 hình hộp chữ nhật có kích thước 1,6 dm ; 1,2dm ; 8 cm. Sau đó người ta sơn 6 mặt của hình vừa xếp được . Tính số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt

Bài giải:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1,6 dm = 16 cm ; 1,2 dm = 12 cm

Số hình lập phương được sơn 2 mặt của mỗi mặt hình lớn là :

( 16 + 12 ) x 2 – 4 = 52 ( hình )

( 16 + 12 ) x 2 – 4 = 52 ( hình )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

( 8 – 2 ) x 4 = 24 ( hình )

Số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt là :

52 + 52 + 24 = 128 ( hình )

ĐS : có tất cả 128 hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

*****

BÀI SỐ 90:           Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có kích thước : 1,6 dm ; 1,2 dm ; 8cm. sau đó người ta sơn 6 mặt của hình vừa xếp được . Tính số hình lập phương nhỏ không sơn mặt nào

Bài giải

1,6 dm = 16 cm ; 1,2dm = 12 cm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số hình lập phương nhỏ không sơn mặt nào là :

( 16 – 2 ) x ( 12 – 2 ) x ( 8 – 6 ) = 560 ( hình )

ĐS : 560 hình lập phương nhỏ không sơn mặt nào.

**

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 91:   Tìm một số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 9 vào tận cùng bên phải của nó thì được số mới hơn số phải tìm 1809 đơn vị?

Bài giải:

Khi viết thêm chữ số 9 ở bên phải tức gấp số đó lên 10 lần + 9 đơn vị và tăng số đó lên 9 lần + 9 đơn vị

Vậy số tự nhiên đó là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

( 1809 – 9 ) : 9 = 200

ĐS : số tự nhiên đó là 200

****

BÀI SỐ 92:   Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị của nó đi thì được số mới kém số phải tìm 1808 đơn vị?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài giải:

Khi xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị tức số cũ gấp 10 lần + 8 đơn vị tức giảm số đó đi 9 lần + 8 đơn vị

Vậy số tự nhiên đó sau khi xóa chữ số 8 là

( 1808 – 8 ) : 9 = 200

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số tự nhiên đó là :

200 x 10 + 8 = 2008

ĐS : số tự nhiên đó là 2008.

**

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 93:   Khi đặt tính thực hiện một phép nhân một số tự nhiên với 145, một học sinh sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột với nhau rồi cộng các tích riêng như cộng các số tự nhiên nên tìm được tích sai là 5120. Em hãy tìm tích đúng.

Bài giải:

Gọi a là một thừa số chưa biết nhân với 145, theo đề toán , ta có tích sai là :

5a + 4a + 1a = 5120 ==> 10a = 5120 ==> a = 5120 : 10 = 512

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy thừa số đó là 512 .

Tích đúng là :

512 x 145 = 74240

ĐS : Tích đúng là 74240

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

*

BÀI SỐ 94:   Khi thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 2009 bạn Hà đã sơ ý quên viết 2 chữ số 0 của số 2009 nên tích giảm đi 346500 đơn vị. Em hãy tìm tích đúng.

Bài giải

Gọi a là thừa số thứ nhất thì ta có tích đúng 2009a , tích sai là 29a.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ta có:

2009a – 29a = 346500 ==> 1980a = 346500 ==> a = 346500 : 1980 = 175.

Tích đúng là: 2009a = 2009 x 175 = 351575

ĐS: 351575

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

BÀI SỐ 95:   Tính diện tích hình tròn biết nếu bán kính hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích hình tròn tăng thêm 56,54 cm2.

Bài Giải:

Gọi R là bán kính hình tròn thì bán hình tròn tăng thêm là: 1,2 R.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Theo đề toán ta có:

1,2R x 1,2R x 3,14 – R x R x 3,14 = 56,54 (cm2)

==> 1,44RxR x 3,14 – R x R x 3,14 = 56,54 (cm2).

==> 0,44RxR x 3,14 = 56,54

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

R x R x 3,14 = 56,54 : 0,44 = 128,5 (cm2)

Vì Rx R x 3,14 chính là diện tích hình tròn nên diện tích hình tròn đó là 128,5 cm2

ĐS: 128,5 cm2

************

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 96:   Khi đặt tính thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 208, một học sinh đã sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột với nhau rồi cộng các tích riêng như cộng các số tự nhiên nên tìm được tích sai là 2860. Em hãy tìm tích đúng.

Bài giải:

Gọi thừa số thứ nhất là a

Tích đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a x 208 = 208a

Tích sai là

8a + 2a = 2860 ==> 10a = 2860 ==> a = 286

Tích đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

286 x 208 = 59488

ĐS: 59488

***********

BÀI SỐ 97:   Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3; 4 … Hãy cho biết chữ số 8 hàng trăm của số 868 là chữ số bao nhiêu trong dãy?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Bài giải:

Theo đề toán ta có:

Từ số 1 đến số 9 có 9 số và có 9 chữ số

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ số 10 đến số 99 có 90 số và có 180 chữ số

Từ số 100 đến số 868 có 769 số và có 2307 chữ số

Vậy :Số chữ số dãy số tự nhiên từ số 1 đến số 868 là:

( 9 + 180 + 2307) = 2496 chữ số

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vì có vị trí thứ 3 từ cuối lên nên chữ số 8 hàng trăm của số 868 là chữ số thứ 2494 .

ĐS: 2494

****

BÀI SỐ 98:   Tổng hai số bằng 88,36 nếu tăng số thứ nhất lên 2,5 lần và số thứ 2 tăng lên 3 lần thì tổng sẽ bằng 255,33. Tìm hai số đó?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài giải:

Tổng 2 số gấp 3 lần là:

88,36 x 3 = 265,08

Vậy 0,5 lần của số thứ nhất là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

265,08 – 255,33 = 9,75

Vậy số thứ nhất là:

9,75 : 0,5 = 19,5

Số thứ hai là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

88,36 – 19,5= 68,86

ĐS : số thứ nhất là: 19,5

: số thứ 2 là: 68,86

*********

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 99:   Hãy cho biết dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3 … 1000 có tất cả bao nhiêu chữ số

Bài giải

Ta có :

Từ 1 đến 9 có 9 số và 9 chữ số.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ 10 đến 99 có 90 số và có: ( 90 x 2 ) = 180 chữ số.

Từ 100 đến 999 có 900 số và có: ( 900 x 3 ) = 2700 chữ số.

Số 1000 có 4 chữ số

Vậy số chữ số của dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3 … 1000 có tất cả là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

9 + 180 + 2700 + 4 = 2893

ĐS : 2893

*************

BÀI SỐ 100:   Tìm diện tích một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó 50% thì được hình vuông mới có diện tích là 193,5 cm2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài giải

Theo đề bài, gọi a là cạnh hình vuông ban đầu thì 1,5a là cạnh hình vuông được thêm 50 %, ta có:

1,5a x 1,5a = 193,5

1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2

ĐS: diện tích hình vuông đó là: 86 cm2

****

BÀI SỐ 101: Một ô tô và một xe máy cùng xuất phát đi từ A để đến B . Biết quãng đường AB dài 150 km ,vận tốc của ô tô là 50 km , vận tốc của xe máy là là 40 km.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỏi khi ô tô đến B thì xe máy cách B bao nhiêu km?

 

Bài giải:

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là

150 : 50 = 3 ( giờ )

Trong 3 giờ , xe máy đi được quãng đường là

40 x 3 = 120 ( km)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy : khoảng cách xe máy còn cách B là :

150 – 120 = 30 ( km )

ĐS : 30 km

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 102: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số ¼ mà tử và mẫu số đều có 2 chữ số.

Bài giải:

Theo đề bài ta có: 10/40 ; 11/44; 12/48 ;…24/96

Trong đó 10/40 là phân số có tử và mẫu là 2 số bé nhất bằng 1/4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Và 24/96 là phân số có tử và mẫu là 2 số lớn nhất bằng 1/4.

Xét tử số từ 10 đến 24 là những số tự nhiên liên tiếp nên có tất cả là:

( 24 – 10 ) + 1 = 15

Vậy có 15 phân số tử và mẫu có hai chữ số và bằng 1/4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐS: 15

**

BÀI SỐ 103: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số 2/5 mà tử và mẫu đều là số có 2 chữ số?

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài giải:

 

Theo đề bài ta có: 10/25; 12/30; 14/35; …38/95

Trong đó , 10/25 là phân số có tử và mẫu là 2 số bé nhất bằng 2/5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Và 38/95 là phân số có tử và mẫu là 2 số lớn nhất bằng 2/5.

Xét tử số là số chẵn liên tiếp nên ta có tất cả số phân số là:

( 38 – 10 ) : 2 + 1 = 15

Vậy có tất cả 15 phân số tử và mẫu có 2 số bằng 2/5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐS : 15

***

BÀI SỐ 104: Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 792 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Bài giải:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ 1 đến 9 có 9 số có một chữ số tương ứng với 9 trang có 9 chữ số.

Từ 10 đến 99 có 90 số có hai chữ số tương ứng với 90trang có 180 chữ số.

Số trang có 3 chữ số có tất cả là:

792 – ( 180 + 9 ) : 3 = 201 (trang )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy số trang của cuốn sách đó là:

9 + 90 + 201 = 300 (trang )

ĐS : cuốn sách đó có tất cả 300 trang.

******

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 105: Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước các số đo trong lòng bể là: dài 4m: rộng 3m; cao 2,5m. Biết bể đang chứa 18000 lít nước. Hỏi lượng nước trong bể cao bao nhiêu mét?

Bài giải:

4 m = 40 dm ; 3 m = 30 dm

Diện tích đáy của bể cá đó là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

40 x 30 = 1200 ( dm2 )

Chiều cao mực nước đó là

18000 : 1200 = 15 ( dm )

15dm = 1,5 m

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐS : lượng nước trong bể cao 1,5 mét .

***

BÀI SỐ 106: Một ô tô và một xe máy cùng xuất phát từ A đến B. Biết ô tô đi với vận tốc 50 km / giờ, xe máy đi với vận tốc 40 km / giờ . Hỏi khi ô tô cách A 75 km thì xe máy cách A bao xa ?

Bài giải

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thời gian xe máy đi để cách A 75 km là:

75 : 50 = 1,5 ( giờ )

Khi ô tô cách A 75 km thì xe máy cách A là:

40 x 1,5 = 60 ( km )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐS: Khi ô tô cách A 75 km thì xe máy cách A là 60 km.

*

BÀI SỐ 107: Một thuyền máy đi ngược dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ 30 phút. Biết vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 25,5 km/ giờ và vận tốc dòng nước là 4,5 km / giờ. Tính độ dài quãng sông AB.

Bài giải

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vận tốc khi thuyền máy đi ngược dòng từ bến A đến bến B là :

25,5 – 4,5 = 21 ( km / giờ )

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Độ dài quãng sông AB là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

21 x 2,5 = 52,5 ( km )

ĐS : độ dài quãng sông AB là 52,5 km

**

BÀI SỐ 108: Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi . Biết 5 năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con . Tính tuổi hai mẹ con hiện nay ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài giải

Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi thì 5 năm trước mẹ vẫn hơn con 25 tuổi.

Hiệu số phần bằng nhau:

6 – 1 = 5 ( phần )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị 1 phần :

25 : 5 = 5 ( tuổi )

Tuổi con 5 năm trước là:

5 x 1 = 5 ( tuổi )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tuổi mẹ 5 năm trước là :

5 x 6 = 30 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là:

30 + 5 = 35 ( tuổi )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tuổi con hiện nay là :

5 + 5 = 10 ( tuổi )

ĐS : Tuổi mẹ là 35 tuổi

Tuổi con là 10 tuổi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

***

BÀI SỐ 109: Bây giờ là 12 giờ. Hỏi trong ít nhất bao lâu nữa thì kim giờ và kim phút sẽ vuông góc với nhau?

Bài giải:

12 giờ là lúc kim giờ và kim phút trùng lên nhau.Nếu một vòng quay chu vi của đồng hồ tương ứng với quãng đường 60cm thì vận tốc của kim phút là 60cm/ giờ, vận tốc kim giờ là 5cm/ giờ. Vậy nếu kim giờ và kim phút vuông góc với nhau ứng với khoảng cách là: 60cm : 4 = 15 cm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Gọi x là là thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút quay vuông góc với nhau.Theo đề toán ta có:

60x – 5x = 15 ==> 55x = 15 ==> x = 15/55 = 3/11 ( giờ)

ĐS: Thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút vuông góc với nhau là sau 3/11 giờ

******

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 110: Bây giờ là 9 giờ. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì kim giờ và kim phút lại vuông góc với nhau

Bài giải

Nếu một vòng quay chu vi của đồng hồ ứng với 60 cm thì vận tốc của kim phút là 60 cm/ giờ còn kim giờ thì 5cm/ giờ . Vậy lúc 9 giờ là lúc kim giờ và kim phút vuông góc với nhau nhưng khoảng cách của kim giờ và kim phút là: 60cm – 15 cm = 45 cm.

Gọi X là số giờ mà kim phút đuổi kịp kim giờ đến đúng khoảng cách là 15cm ( tức 1 góc vuông ). Ta có:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

[ ( X x 5 ) + 45 ] – 60 x X = 15 ( cm ) ==> 5X + 45 – 60X = 15 ==> 45 – 55 X = 15 ==> 45 – 15 = 55X ==> 30 = 55X ==> X = 30/55 = 6/11 ( giờ)

ĐS: Thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút vuông góc với nhau là sau 6/11 giờ

*******

BÀI SỐ 111:Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài giải:

Số có 3 chữ số là các số từ 100 đến 999 có tất cả là 900 số.

Theo đề bài, ta có các số từ 100 đến 199 ta có tất cả các số có các chữ số trùng lặp nhau:

100 ; 101; 110 ; 111 ; 112 ; 113 ; 114 ; 115 ; 116 ; 117 ; 118 ; 119 ; 121 ; 122 ; 131 ; 133 ; 141 ; 144 ; 151 ; 155 ; 161 ; 166 ; 171 ; 177 ; 181 ; 188 ; 191 ; 199 .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Từ 100 đến 199 có tổng cộng 28 số có các chữ số trùng lặp nhau

Số khác nhau mà từ 100 đến 199 có là :

100 – 28 = 72 ( số )

Tương tự các số từ 200 đến 299; …..từ 900 đến 999 cứ mỗi trăm số ta có 72 số khác nhau.Vậy có tất cả số có 3 chữ số khác nhau là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

72 x 9 = 648 ( số )

ĐS: Có tất cả 648 số có 3 chữ số khác nhau.

*

BÀI SỐ 112:Người ta quét vôi trần nhà và các mặt xung quanh bên trong của một ngôi nhà hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,2m, chiều rộng 3,6m và chiều cao 3,5m.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tính diện tích cần quét vôi biết diện tích cửa là 6,8 m2

Bài giải:

Chu vi trần ngôi nhà hình hộp chữ nhật đó là :

( 6,2 + 3,6 ) x 2 = 19,6 ( m )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Diện tích xung quanh ngôi nhà hình hộp chữ nhật đó là :

19,6 x 3,5 = 68,6 ( m2 )

Diện tích trần ngôi nhà hình hộp chữ nhật đó là :

6,2 x 3,6 = 22,32 ( m2 )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Diện tích quét vôi là :

68,6 + 22,32 – 6,8 = 84,12 ( m2 )

ĐS : diện tích cần quét vôi là 84,12 m2

***

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI SỐ 113:Tan học Lan đi bộ về nhà, đi được 15 phút với 4 km /giờ thì được bố đón bằng xe máy với vận tốc 40 km / giờ . Hỏi quãng đường từ nhà Lan đến trường là bao nhiêu km biết thời gian bố chở Lan bằng xe máy là 6 phút ?

Bài giải:

15 phút = 0,25 giờ ; 6 phút = 0,1 giờ

Quãng đường Lan đi bộ về nhà là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4 x 0,25 = 1 ( km )

Quãng đường bố chở Lan bằng xe máy là :

40 x 0,1 = 4 ( km )

Quãng đường từ nhà Lan đến trường là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4 + 1 = 5 ( km )

ĐS : quãng đường từ nhà Lan đến trường là 5 km

*

BÀI SỐ 114:Cho 3 số A ; B ; C biết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A + B = 154,8 ; A + C = 203,3 ; B + C = 163,1. Hãy tìm 2 số A và C ?

Bài Giải:

Hiệu hai số ( C – B ) là:

( A + C ) – ( A + B ) = C – B = 203,3 – 154,8 = 48,5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số C là:

( 163,1 + 48,5 ) : 2 = 105,8

Số A là

203,3 – 105,8 = 97,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐS : Số A là : 97,5

Số C là : 105,8

**

BÀI SỐ 115:Kết quả của dãy tính:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + … 1/256 + 1/512 bằng…

Bài giải:

Vậy dãy số đó là:

1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256 + 1/512 =

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

256/512 + 128/512 + 64/512 + 32/512 + 16/512 + 8/512 + 4/512 + 2/512 + 1/512 = 511/512

Đáp số: 511/512

*

BÀI SỐ 116:Tìm một phân số biết phân số đó có giá trị bằng 3/5 và biết nếu bớt tử số đi 9 đơn vị thì ta được phân số mới bằng 1/2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài giải

Gọi a là tử số , b là mẫu số của phân số đã cho ta có:

a/b = 3/5 ==> a = 3/5b

(a – 9)/b = 1/2 ==> a – 9 = 1/2b

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thay a = 3/5b vào ta có

3/5b – 9 = 1/2b ==> ta có:

3/5b – 1/2b = 9 ==> 1/10b = 9 ==> b = 9 x 10 = 90

Vậy : số a là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

90 : 5 x 3 = 54

Đáp số: phân số đó là 54/90

****

BÀI SỐ 117:Tổng tất cả các số lẻ từ nhỏ hơn 100

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài giải:

Số lớn nhất nhỏ hơn 100 là số 99.

Từ 1 đến 99 có tất cả là 50 số lẻ

Ta có:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 + 99 = 100 ; 3 + 97 = 100 ; 5 + 95 = 100 …..

Như vậy, có 25 căp số lẻ có tổng bằng 100

Vậy tổng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99 là

25 x 100 = 2500

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐS : 2500

 

 

BÀI SỐ 118:Một hình chữ nhật có có chu vi bằng 99,4 ,biết nếu tăng chiều rộng thêm 8,5 dm và giảm chiều dài đi 4,2 thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bài giải:

Chiều dài hơn chiều rộng là:

8,5 + 4,2 = 12,7 ( dm )

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

99,4 : 2 = 49,7 ( dm )

Chiều dài hình chữ nhật đó là :

( 49,7 + 12,7 ) : 2 = 31,2 ( dm )

Chiều rộng hình chữ nhật đó là :

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

( 49,7 – 12,7 ) : 2 = 18,5 ( dm)

Diện tích hình chữ nhật đó là :

31,2 x 18,5 = 577,2 ( dm2 )

ĐS : 577,2 dm2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

*****

BÀI SỐ 119:Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân là 2077,15 .Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đó thì tổng sẽ bằng 8824 . tìm số tự nhiên và số thập phân đó ?

Bài giải

Hiệu của số thập phân sai và số thập phân đúng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

8824 – 2077,15 = 6746,85

Vì tổng số tự nhiên và số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nên khi bỏ dấu phẩy đi, số thập phân đó sẽ tăng 100 lần nên hiệu của hai số thập phân mới và số thập phân là 99 lần

Vậy : số thập phân đúng là :

6746,85 : 99 = 68,15

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy : số tự nhiên đó là

2077,15 – 68,15 = 2009

ĐS : số tự nhiên đó là 2009

Số thập phân đó là 68,15

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

*

BÀI SỐ 120:Tổng tất cả các số chia hết cho 3 nhỏ hơn 100 bằng …

Bài giải:

Số chia hết cho 3 nhỏ hơn 100 là những số: 3 ; 6 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36 ; 39 ; 42 ; 45 ; 48 ; 51 ; 54 ; 57 ; 60 ; 63 ; 66 ; 69 ; 72 ; 75 ; 78 ; 81 ; 84 ; 87 ; 90 ; 93 ; 96 ; 99 .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ta có các cặp số :

3 + 99 = 102 ; 6 + 96 = 102 ; …….

Vậy có tất cả 16 cặp số có tổng là 102 và số 51

Vậy tổng các số chia hết cho 3 nhỏ hơn 100 là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

102 x 16 + 51 = 1683

ĐS : 1683


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *