Tag web3

Web5 là gì?

Web5 là gì?

Web5 nhằm tận dụng chuỗi khối của Bitcoin và cho phép người dùng toàn quyền kiểm soát dữ liệu và danh tính của họ. Web5 là gì? Web3 vẫn còn khá mơ hồ và chưa được sử dụng trong thực…

Web3 là gì?

Web3 là gì? 1

Web3 là gì? Web 3.0 là thế hệ thứ ba của internet, đó là tầm nhìn về một Internet thông minh không máy chủ bao gồm những web phi tập trung kết nối với nhau. Một Internet nơi mà người…