XVBC là gì?

XVBC là gì?

XVBC là viết tắt của cụm từ “Xin vĩnh biệt cụ”. Meme “Xin vĩnh biệt cụ” là 1 đoạn clip ngắn của 1 cụ ông trong đám tang với giọng nói nghiêm trang về người đã mất “xin là xin vĩnh biệt cụ”. Nó được cộng đồng mạng trên TikTok sử dụng rất nhiều.

Meme “Xin vĩnh biệt cụ” dùng để làm gì?

Meme “Xin vĩnh biệt cụ” được sử dụng cho những tình huống đi vào lòng đất, cái kết của những pha nghịch ngu hoặc tai nạn vừa đau đớn vừa tức cười.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *