dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

11 tài liệu học LaTEX hay nhất

Tài liệu học LaTEX bằng tiếng Việt

1. Cuốn sách kinh điển nhất là SOẠN TÀI LIỆU KHOA HỌC với LATEX của Gary L. Gray được dịch sang tiếng Việt bởi Nguyễn Phi Hùng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Một tài liệu ngắn gọn giới thiệu về LATEX 2ε của Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna và Elisabeth Schlegl dịch bởi Nguyễn Tân Khoa

3. LaTeX sắp chữ – Vẽ hình và Đại số máy tính của TS Nguyễn Thái Sơn

4. Code mẫu làm trắc nghiệm theo gói ex-test.

Sách học LaTeX bằng tiếng Anh

Có nhiều cuốn sách có sẵn mà bạn có thể đọc để học thêm về LaTeX. Là người mới học LaTeX thì việc đọc những hướng dẫn cơ bản sẽ có ích rất nhiều, vì những sách như vậy thường cung cấp nhiều thông tin hơn những gì ta nói tới ở đây.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • Guide to LaTeX bởi Helmut Kopka và Patrick Daly: có sẵn dưới dạng sách điện tử
  • LaTeX for Complete Novices bởi Nicola Talbot: có sẵn dưới dạng sách điện tử miễn phí hoặc sách in có giá thấp
  • Using LaTeX to write a PhD thesis bởi Nicola Talbot: có sẵn dưới dạng sách điện tử miễn phí hoặc sách in có giá thấp
  • LaTeX Beginner’s Guide bởi Stefan Kottwitz: có sẵn dưới dạng sách điện tử và sách in
  • LaTeX and Friends bởi Marc van Dongen: có sẵn dưới dạng sách điện tử và sách in


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *