Bài Kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt lớp 2

KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TIẾNG VIỆT LỚP 2

ĐÔI BẠN

Tít và Tèo rủ nhau vào rừng chơi. Đang đi hai bạn bỗng gặp một con gấu. Họ sợ quá.Tít bỏ mặc bạn, chạy trốn, trèo tót lên cao. Tèo bí quá, vội nằm lăn xuống đất, nín thở giả vờ chết.

Gấu ngửi ngửi vào mặt Tèo, tư­ởng là đã chết bèn bỏ đi.

Tít ở trên cây tụt xuống hỏi :

– Gấu nói gì vào tai cậu thế ?

Tèo mỉm c­ười trả lời :

– Gấu bảo : Ai bỏ bạn lúc gặp nguy là ngư­ời không tốt.

1. Đọc thành tiếng ( 1 điểm)

2. Đọc thầm và làm bài tập ( 4 điểm)

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho cho mỗi câu hỏi sau :

1. Tít và Tèo bất ngờ gặp gì khi chơi trong rừng ?

 1. Gặp một con hổ dữ.
 2. Gặp một con gấu.
 3. Gặp một con cáo.

2. Khi đó Tít đã làm gì ?

 1. Tít bảo Tèo cùng trèo lên cây cao ở gần đấy.
 2. Tít bảo Tèo mỗi ngư­ời chạy về một hư­ớng để gấu không biết phải đuổi theo ai.
 3. Tít nhanh chân trèo tít lên cây cao, bỏ mặc bạn.

3. Khi còn lại một mình, Tèo làm gì để thoát nạn?

 1. Tèo cũng nhanh chân trèo lên một cây cao gần đấy.
 2. Tèo nằm lăn xuống đất, nín thở giả vờ chết.
 3. Tèo chạy thật nhanh vào một bụi rậm để trốn.

4. Qua câu chuyện, em thấy thế nào là ngư­ời bạn tốt?

 1. Là ngư­­ời luôn đi chơi cùng bạn.
 2. Là ngư­ời không bỏ bạn lúc gặp nguy hiểm.

5. Từ “chạy trốn” trong bài là từ chỉ sự vật hay hoạt động, đặc điểm?

          A. Sự vật.

          B. Đặc điểm                                                                            

          C. Hoạt động.

6. Câu “Tít và Tèo rủ nhau vào rừng chơi” thuộc mẫu câu nào?

          A. Ai thế nào?

          B. Ai làm gì?

          C. Ai là gì?

7.Từ “Gấu ” trong bài là từ chỉ sự vật hay hoạt động, đặc điểm?

          A. Sự vật.

          B. Đặc điểm

          C. Hoạt động.

8. Đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về bạn của em. ……………………………………………………………………………………………………………..