dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Bài Kiểm tra cuối kì 1 Tiếng Việt lớp 2

KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TIẾNG VIỆT LỚP 2

ĐÔI BẠN

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tít và Tèo rủ nhau vào rừng chơi. Đang đi hai bạn bỗng gặp một con gấu. Họ sợ quá.Tít bỏ mặc bạn, chạy trốn, trèo tót lên cao. Tèo bí quá, vội nằm lăn xuống đất, nín thở giả vờ chết.

Gấu ngửi ngửi vào mặt Tèo, tư­ởng là đã chết bèn bỏ đi.

Tít ở trên cây tụt xuống hỏi :

– Gấu nói gì vào tai cậu thế ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tèo mỉm c­ười trả lời :

– Gấu bảo : Ai bỏ bạn lúc gặp nguy là ngư­ời không tốt.

1. Đọc thành tiếng ( 1 điểm)

2. Đọc thầm và làm bài tập ( 4 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho cho mỗi câu hỏi sau :

1. Tít và Tèo bất ngờ gặp gì khi chơi trong rừng ?

 1. Gặp một con hổ dữ.
 2. Gặp một con gấu.
 3. Gặp một con cáo.

2. Khi đó Tít đã làm gì ?

 1. Tít bảo Tèo cùng trèo lên cây cao ở gần đấy.
 2. Tít bảo Tèo mỗi ngư­ời chạy về một hư­ớng để gấu không biết phải đuổi theo ai.
 3. Tít nhanh chân trèo tít lên cây cao, bỏ mặc bạn.

3. Khi còn lại một mình, Tèo làm gì để thoát nạn?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Tèo cũng nhanh chân trèo lên một cây cao gần đấy.
 2. Tèo nằm lăn xuống đất, nín thở giả vờ chết.
 3. Tèo chạy thật nhanh vào một bụi rậm để trốn.

4. Qua câu chuyện, em thấy thế nào là ngư­ời bạn tốt?

 1. Là ngư­­ời luôn đi chơi cùng bạn.
 2. Là ngư­ời không bỏ bạn lúc gặp nguy hiểm.

5. Từ “chạy trốn” trong bài là từ chỉ sự vật hay hoạt động, đặc điểm?

          A. Sự vật.

          B. Đặc điểm                                                                            

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          C. Hoạt động.

6. Câu “Tít và Tèo rủ nhau vào rừng chơi” thuộc mẫu câu nào?

          A. Ai thế nào?

          B. Ai làm gì?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          C. Ai là gì?

7.Từ “Gấu ” trong bài là từ chỉ sự vật hay hoạt động, đặc điểm?

          A. Sự vật.

          B. Đặc điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          C. Hoạt động.

8. Đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về bạn của em. ……………………………………………………………………………………………………………..


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *