dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cách chia tính từ trong tiếng Đức


Học từ vựng tiếng Đức không chỉ có “giống” mà còn có “cách”. Giống và cách không chỉ làm ảnh hưởng đến quán từ mà chúng còn ảnh hưởng tác động đến tính từ. Dĩ nhiên một đợt nữa tất cả chúng ta lại sở hữu những bảng phân chia thần thánh để giúp những bạn mới học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Cách chia tính từ trong tiếng Đức

Mời bạn tham khảo Cách nhận biết giống của danh từ trong tiếng Đức!

Khi nào ta cần chia đuôi tính từ?

Rất đơn giản, khi tính từ đứng trước danh từ thì bắt buộc phải chia, vì khi đó tính từ đang đóng vai trò bổ nghĩa cho danh từ đứng phía sau nó (vai trò attributiv).

Das ist ein alter Tisch.

Tính từ alt đứng trước danh từ Tisch → Phải chia → alter.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dieses Haus ist schön, daher möchten wir es kaufen.

Tính từ schön không đứng trước danh từ nào cả → Không cần chia. 

Cách chia tính từ trong tiếng Đức

Dưới đây là 5 chẳng hạn để giúp bạn hiểu vấn đề này hơn:

  • Der schwarze Hund hat Hunger. (Con chó đen đang đói bụng)
    Danh từ “con chó” chia theo cách 1 (chia theo chủ ngữ) và có giống đực, chính vì như thế mà tính từ schwarz (chỉ màu sắc của con chó) được thêm đuôi -e khi đứng đằng sau quán từ xác định.
  • Ich habe einen schwarzen Hund gefunden. (mình đã tìm thấy 1 con chó đen.)
    Ở câu trên, từ “con chó” đang đứng sau quán từ không định vị và nằm ở vị trí tân ngữ cho chủ ngữ, thì có nghĩa là từ phải được chia ở cách số 4. Chính vì vậy, phải thêm đuôi -en vào cuối tính từ.
  • Das Essen des gelben Hunds ist hier. (Thức ăn của con chó vàng ở chỗ này). Khi tính từ tiếng Đức được chia ở cách 2 lẫn đứng trước danh từ thì phải luôn thêm đuôi -en ở phía sau tính từ.
  • Ich gebe dem alten Hund das Essen. (Tôi đưa cho con chó già thức ăn). “Con chó” là tân ngữ định vị trong câu này thì nó được chia ở cách 3 và chính vì như thế, tính từ alt (già) phải thêm đuôi -en.
  • Heißer Tee schmeckt gut. (Trà nóng thì ngon). Nếu rơi vào trường hợp không có quán từ ở phía trước thì vẫn phải thêm đuôi cho tính từ. Trong câu này, từ tee (nghĩa là trà uống) là danh từ có giống Đực và là chủ ngữ, nên suy ra tính heiber (nóng) phải thêm đuôi -er. 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *