Cách kiểm tra khấu hao SSD MacBook

Cách kiểm tra khấu hao SSD MacBook bằng smartmontools. Smartmontools là một công cụ xem được khá nhiều chỉ số và hoàn toàn miễn phí. Nhưng cách cài đặt hơi phức tạp một chút.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Ngoài ra, còn có những phần mềm kiểm tra khấu hao SSD MacBook như  SMART Utility, DriveDx nhưng đều là phần mềm trả phí.

Bạn cần phải cài đặt Homebrew trước, nếu máy bạn đã cài Homebrew rồi thì bỏ qua bước này. Giải thích thêm, Homebrew dùng để cài thứ bạn cần mà Apple không cung cấp bằng giao diện dòng lệnh (sd Terminal).

Bước 1. Sau khi cài đặt Homebrew, bạn mở Terminal và nhập câu lệnh sau để cài smartmontools: 

brew install smartmontools 

Bước 2. Bạn em hãy bấm vào icon Quả táo → Chọn About This Mac → System Report → Chọn mục Storage và xem phần BSD Name. Ví dụ, máy của mình BSD Name là disk3s1

Săn SALE Shopee ngay thôi
Cách kiểm tra khấu hao SSD MacBook

Bước 3. Nhập câu lệnh này vào Terminal: 

smartctl -a [BSD Name của bạn]

VD: BSD Name của mình là disk3s1, nên dòng lệnh của mình sẽ là smartctl -a disk3s1

Sau đó bấm Enter và chúng ta có bảng SMART/Heath Information hiện ra. Bạn xem phần Data Units Written và Percentage Used để kiểm tra khấu hao. SSD của mình như đang hiển thị thì đã ghi 10,160,899 [5.20 TB], còn mức độ khấu hao cũng là 0%. Nói thêm, máy mình dùng liên tục, toàn những việc như tải file hàng chục Gb được hơn nửa năm. 

iểm tra khấu hao SSD MacBook

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *