Tag macos

Cách kết nối iPhone với Macbook

Cách kết nối iPhone với Macbook

Hướng dẫn cách kết nối iPhone với Macbook bằng cáp USB để copy nhạc, copy file từ máy tính vào iPhone. Cách kết nối iPhone với Macbook bằng cáp USB Cách kết nối iPhone với Macbook bằng Airdrop Việc kết…

Cách ghép file PDF trên Macbook

Cách ghép file PDF trên Macbook 5

Có nhiều cách để gộp nhiều file PDF thành 1 file PDF duy nhất trên Mac OS. Trong đó cách đơn giản nhất là sử dụng Quick Action của hệ điều hành Macos hoặc có thể sử dụng phần mềm…