dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Bài 1. Cấu trúc một chương trình Flutter/Dart

Cấu trúc một chương trình Flutter/Dart

Để lập trình được bằng Flutter thì điều quan trọng là trước tiên bạn phải thành thạo Dart. Bởi xét cho cùng thì Flutter chỉ là một bộ công cụ (toolkit) sử dụng ngôn ngữ Dart để phát triển các ứng dụng đa nền tảng (cross platform).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dart là ngôn ngữ lập trình được tối ưu hóa cho ứng dụng khách (client-optimized) để phát triển một cách nhanh chóng các ứng dụng trên mọi nền tảng (Android, iOS, Web và Desktop). Mục tiêu của nó là cung cấp ngôn ngữ lập trình hiệu quả nhất để phát triển đa nền tảng, kết hợp với nền tảng thời gian chạy thực thi linh hoạt cho các khung ứng dụng.

Xem thêm: Cài đặt Flutter với Visual Studio Code

1. Cấu trúc chung của một chương trình Flutter/Dart

Một chương trình viết bằng Dart ít nhất phải có một hàm main(), như ví dụ dưới đây.

main() {
 print("Hello World!");
}

Chương trình trên có sử dụng hàm print() – là một hàm được xây dựng sẵn của Dart, có chức năng in xâu nằm trong cặp ngoặc đơn ra ngoài màn hình. Kết quả thu được là dòng chữ Hello World! được in ra trên màn hình Console.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hàm main() là một hàm đặc biệt, nó báo cho trình biên dịch Dart biết điểm bắt đầu để thực hiện chương trình. Hàm main() có thể được đặt ở vị trí đầu tiên hoặc cuối cùng của tệp mã nguồn Dart, nhưng khi thực thi nó sẽ được tìm và thực thi đầu tiên.

Ngoài ra thì một chương trình viết bằng Dart còn có các biến, các hàm, các câu chú thích, các câu lệnh điều khiển luồng, các lớp, các thư viện… Ví dụ sau là chương trình tính toán và in ra số Fibonacci thứ 20.

void main() {
 var i = 20;
 print(fibonacci(i));
}

int fibonacci(int n) {
 if (n < 2) {
  return n;
 } else {
  return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
 }
}

Các quy ước của chương trình sử dụng ngôn ngữ Dart:

 • Dart có phân biệt chữ HOA và chữ thường
 • Cú pháp của Dart gần giống với Java, JavaScript, Python, C#
 • Mỗi câu lệnh của Dart kết thúc bằng dấu chấm phảy ;
 • Khác với Python, các lệnh trong Dart được viết mà các thành phần không bị ảnh hưởng bởi khoảng trắng
 • Một khối lệnh (nhiều câu lệnh, câu lệnh hợp thành) được bao trong cặp ngoặc móc { }
 • Chú thích trên một dòng được viết sau 2 dấu gạch chéo //
 • Chú thích trên nhiều dòng được đặt trong cặp dấu /**/
 • Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mọi thứ trong Dart đều là đối tượng (object)
 • Dart không có từ khóa public, private, protected khi khai báo phương thức, thuộc tính lớp. Nếu thuộc tính, tên lớp bắt đầu bằng _ thì hiểu đó là private
 • Các định danh (tên biến, tên hàm, tên lớp …) bắt đầu bằng chữ (a-z A-Z) hoặc _, theo sau là chuỗi chữ có thể kế hợp với số

Các từ khóa của Dart (Keywords in Dart)

keywords in dart

abstract 2 else import 2 super
as 2 enum in switch
assert export 2 interface 2 sync 1
async 1 extends is this
await 3 extension 2 library 2 throw
break external 2 mixin 2 true
case factory 2 new try
catch false null typedef 2
class final on 1 var
const finally operator 2 void
continue for part 2 while
covariant 2 Function 2 rethrow with
default get 2 return yield 3
deferred 2 hide 1 set 2
do if show 1
dynamic 2 implements 2 static 2
 • Các từ có chỉ số trên 1 là các từ khóa theo ngữ cảnh , chỉ có nghĩa ở những nơi cụ thể. Chúng là số nhận dạng hợp lệ ở mọi nơi.
 • Các từ có chỉ số trên 2 là số nhận dạng được tích hợp sẵn . Để đơn giản hóa nhiệm vụ chuyển mã JavaScript sang Dart, các từ khóa này là số nhận dạng hợp lệ ở hầu hết các vị trí, nhưng chúng không thể được sử dụng làm tên lớp hoặc tên loại hoặc làm tiền tố nhập.
 • Các từ có chỉ số trên 3 là các từ dành riêng hạn chế liên quan đến hỗ trợ không đồng bộ . Bạn không thể sử dụng awaithoặc yieldnhư một định danh trong bất kỳ cơ quan chức năng đánh dấu asyncasync*hoặc sync*.

Tất cả các từ khác trong bảng là các từ dành riêng , không thể là số nhận dạng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Cách chạy chương trình Flutter/Dart trên Windows

Dưới đây, O2 Education xin giới thiệu cách chạy một chương trình viết bằng ngôn ngữ Dart trên Windows.

2.1. Chạy chương trình Dart online

Cách dễ dàng nhất để học lập trình Dart (và từ đó là lập trình Flutter) là sử dụng các trình biên dịch Dart online. Có rất nhiều website cung cấp dịch vụ này, nhưng đơn giản nhất là DartPad

 1. Bạn truy cập DartPad tại địa chỉ https://dartpad.dev
 2. Gõ mã code vào khung bên trái và bấm nút RUN (hoặc gõ tổ hợp phím tắt Ctrl + Enter), kết quả thực thi sẽ hiện ở khung bên phải.
 3. Khung phía dưới bên phải là phần tài liệu (giải thích, cách sử dụng…) cho các hàm, thủ tục của ngôn ngữ lập trình Dart.
 4. Ở phía trên bên phải của thanh công cụ là menu Samples gồm các ví dụ Dart mẫu để bạn tham khảo.

cách chạy biên dịch chương trình dart online

Các phím tắt của DartPad

 • Run (Chạy chương trình): Ctrl+Enter
 • Documentation (Hiển thị tài liệu/trợ giúp): F1
 • Quick fix (Tự động sửa nhanh): Alt+Enter
 • Completion (Tự động hoàn thiện lệnh – gợi ý hoàn thiện câu lệnh): Ctrl+Space
 • Format (Định dạng lại code cho đúng chuẩn): Shift+Ctrl+F

cac phim tat cua dartpad

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.2. Chạy chương trình Dart với Visual Code

Khi bạn cài đặt phần mở rộng (extentions) Flutter trong VS Code thì phần mở rộng Dart cũng được mặc định cài luôn (như trong hình vẽ của tôi có cài đặt các gói mở rộng là Dart, Flutter, Jupyter và Python).

cau truc chuong trinh dart

Sau khi cài đặt thành công, để tạo mới và chạy một chương trình Dart trong VS Code bạn thực hiện các bước sau:

 • Bấm tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + P và gõ Dart để tìm lệnh Dart: New Project để tạo mới một dự án viết bằng Dart.
 • Lựa chọn tiếp Console Application để tạo chương trình Dart với giao diện dòng lệnh (console)

tao moi du an dart trong vs code

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Chọn tiếp thư mục để lưu dự án Dart và đặt tên cho chương trình. Ở đây tôi lưu tên dự án là heloo và lưu ở Desktop. Lúc này VS Code sẽ tạo sẵn cho chúng ta các thư mục và file mặc định như hình sau:

chuong trinh dart trong vs code

 • Để chạy chương trình Dart này, chúng ta bấm vào chữ Run, để gỡ lỗi chương trình chúng ta bấm vào Debug hoặc các nút hình tam giác ở góc trên bên phải. Kết quả thực thi chương trình được hiện ở khung phía dưới.

cach chay chuong trinh dart trong vs code

2.3. Chạy chương trình Dart với Sublime Text

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *