dart

Flutter là gì?

Flutter là gì? Để trả lời câu hỏi Flutter là gì, những đặc điểm cơ bản của Flutter, chúng tôi xin được trích đăng một phần đồ án tốt nghiệp của bạn Đỗ Thế Hiệp, sinh viên trường ĐH QUẢN LÝ và CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG....

Đọc tiếp...

Class in Dart / Flutter

Class in Dart/Flutter What is class in Dart? In object-oriented programming, a class is a blueprint for creating objects (a particular data structure), providing initial values for state (member variables or attributes), and implementations of behavior (member functions or methods). We can assume a class as...

Đọc tiếp...

Flutter Widget Container

Flutter Widget Container Flutter Widget Container là một trong những widget cơ bản của Flutter. Widget Container sử dụng để bao (bọc) một widget khác như Text và giúp widget con này có các thuộc tính như margin, padding… Ví dụ Flutter Widget Container import ‘package:flutter/material.dart’;...

Đọc tiếp...