dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: dart

 • How to Learn any Programming Language

  How to Learn any Programming Language 1. Learn language basics Variable Types Operators Basic input and output Print something on STDOUT Basic program structure 2. Learning out basic data structures / containers Dictionary Set List/Array 3. Learn basic file I/O How to read a file in How to write a file out Crazy mileage (…

 • Các câu hỏi phỏng vấn Flutter

  Các câu hỏi phỏng vấn Flutter

  Các câu hỏi phỏng vấn Flutter Flutter ngày càng được nhiều người quan tâm nhờ khả năng phát triển app đa nền tảng. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu Các câu hỏi phỏng vấn Flutter để bạn đọc tham khảo. Bạn có thể xem thêm KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN FLUTTER. Flutter là gì? Flutter là…

 • Flutter là gì?

  Flutter là gì?

  Flutter là gì? Để trả lời câu hỏi Flutter là gì, những đặc điểm cơ bản của Flutter, chúng tôi xin được trích đăng một phần đồ án tốt nghiệp của bạn Đỗ Thế Hiệp, sinh viên trường ĐH QUẢN LÝ và CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG. Flutter là gì? Flutter là một bộ SDK đa…

 • Giải thuật Đệ quy là gì?

  Giải thuật Đệ quy là gì?

  Giải thuật Đệ quy là gì? Đệ quy (recursion) xảy ra khi một sự vật được định nghĩa theo chính nó hoặc thuộc loại của nó. Đệ quy được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngôn ngữ học đến logic. Ví dụ dễ hiểu nhất của đệ quy là một người đứng…

 • Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố

  Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố

  Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố của một số nguyên dương, cùng với thuật toán tìm UCLN của hai số tự nhiên là những bài toán quan trọng trong Lập trình. Kiểm tra tính nguyên tố là bài toán kiểm tra xem một số tự nhiên n…

 • 50 bài tập lập trình Dart cơ bản

  50 bài tập lập trình Dart cơ bản

  50 bài tập lập trình Dart cơ bản 50 bài tập lập trình Dart cơ bản dưới đây được chúng tôi gợi ý giải bằng ngôn ngữ Dart. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Python, C, C#, C++, Java hoặc các ngôn ngữ lập trình khác để giải quyết. Do đó chúng…

 • Class in Dart / Flutter

  Class in Dart / Flutter

  Class in Dart/Flutter What is class in Dart? In object-oriented programming, a class is a blueprint for creating objects (a particular data structure), providing initial values for state (member variables or attributes), and implementations of behavior (member functions or methods). We can assume a class as a sketch (prototype) or a car. It contains all…

 • Named and positional parameters in Dart

  Named and positional parameters in Dart

  Named and positional parameters in Dart In Dart, we have two types of optional parameters: named and positional. Dart’s optional parameters are optional in that the caller isn’t required to specify a value for the parameter when calling the function. Optional parameters can only be declared after any required parameters. Optional parameters can have a default value, which is…

 • Kiểu null trong Dart

  Kiểu null trong Dart Kiểu null trong Dart là một đối tượng đặc biệt dùng để biểu thị cho một đối tượng rỗng, trống, không chứa gì. Trước phiên bản 2.0 thì khi tạo mới một biến, Dart sẽ gán giá trị mặc định cho biến đó là null, nếu không được cung cấp. Từ…