Mobile Development

Flutter là gì?

Flutter là gì? Để trả lời câu hỏi Flutter là gì, những đặc điểm cơ bản của Flutter, chúng tôi xin được trích đăng một phần đồ án tốt nghiệp của bạn Đỗ Thế Hiệp, sinh viên trường ĐH QUẢN LÝ và CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG....

Đọc tiếp...

AppSheet là gì?

AppSheet là gì? AppSheet là công cụ/nền tảng tạo ứng dụng mà không cần biết mã lệnh (code). Thay vì học mã (như Flutter – một nền tảng phát triển ứng dụng di động, ứng dụng web chuyên nghiệp) hoặc tìm ai đó để tạo ứng...

Đọc tiếp...

Class in Dart / Flutter

Class in Dart/Flutter What is class in Dart? In object-oriented programming, a class is a blueprint for creating objects (a particular data structure), providing initial values for state (member variables or attributes), and implementations of behavior (member functions or methods). We can assume a class as...

Đọc tiếp...