Hướng dẫn Riverpod trong Flutter (Flutter Riverpod Tutorial)

Hướng dẫn Riverpod trong Flutter (Flutter Riverpod Tutorial)

Hướng dẫn Riverpod trong Flutter (Flutter Riverpod Tutorial) Trong Flutter có rất nhiều cách quản lý state như Provider, Bloc, GetX, Redux,… Mỗi cách đều có những ưu nhược điểm riêng. Trong số đó, có 3 phương pháp quản lý state phổ biến hơn cả là Provider (được team Flutter của Google đề xuất sử … Read more

Các câu hỏi phỏng vấn Flutter

Các câu hỏi phỏng vấn Flutter Flutter ngày càng được nhiều người quan tâm nhờ khả năng phát triển app đa nền tảng. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu Các câu hỏi phỏng vấn Flutter để bạn đọc tham khảo. Bạn có thể xem thêm KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN FLUTTER. Flutter là gì? Flutter là … Read more

Flutter là gì?

Flutter là gì, Các tính năng của Flutter

Flutter là gì? Để trả lời câu hỏi Flutter là gì, những đặc điểm cơ bản của Flutter, chúng tôi xin được trích đăng một phần đồ án tốt nghiệp của bạn Đỗ Thế Hiệp, sinh viên trường ĐH QUẢN LÝ và CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG. Flutter là gì? Flutter là một bộ SDK đa … Read more

Class in Dart / Flutter

what is class in dart flutter

Class in Dart/Flutter What is class in Dart? In object-oriented programming, a class is a blueprint for creating objects (a particular data structure), providing initial values for state (member variables or attributes), and implementations of behavior (member functions or methods). We can assume a class as a sketch (prototype) or a car. It contains all … Read more

Named and positional parameters in Dart

Named and positional parameters in Dart

Named and positional parameters in Dart In Dart, we have two types of optional parameters: named and positional. Dart’s optional parameters are optional in that the caller isn’t required to specify a value for the parameter when calling the function. Optional parameters can only be declared after any required parameters. Optional parameters can have a default value, which is … Read more

Deploy Flutter web app to Firebase Hosting

Deploy Flutter web app to Firebase Hosting Step 1: Create a project on Firebase console Step 2: Download Firebase CLI from here  Firebase CLI binary for Windows. Step 3: Login via CLI, execute the command firebase login Step 4: Choose Firebase “Hosting” for Flutter web app when asked for a feature Step 5: Then, Select an existing Project Step … Read more

Iterator trong Dart là gì?

iterator trong dart, iterable trong dart

Iterator trong Dart là gì? Iterator trong Dart là một tập hợp các giá trị, hoặc “phần tử”, có thể được truy cập tuần tự. Nói cách khác lớp Iterator bao gồm các đối tượng có thể duyệt (Iterable) tuần tự, tức là cho phép ta lấy từng phần tử của nó, hành động này … Read more