Cho các nhận xét sau: Để điều chế oxi và hiđro, có thể điện phân nước cất.

Cho các nhận xét sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

       (a) Để điều chế oxi và hiđro, có thể điện phân nước cất.

       (b) Khí CO có thể khử được MgO thành Mg khi đun nóng.

       (c) Dung dịch FeSO4 có thể làm nhạt màu dung dịch chứa hỗn hợp KMnO4 loãng và H2SO4 loãng.

       (d) Kim loại Fe không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.

       (e) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch chứa hỗn hợp BaCl2 và NaOH thu được kết tủa trắng.

Săn SALE Shopee ngay thôi

       (f) Nhúng thanh hợp kim Zn – Fe vào dung dịch NaCl, kim loại kẽm bị ăn mòn trước.

       Số nhận xét không đúng là

       A. 2.                                   B. 5.                               C. 4.                                D. 3.

       (a) Để điều chế oxi và hiđro, có thể điện phân nước cất. => SAI, điện phân nước cất có hòa tan một ít NaOH hoặc H2SO4 để tăng độ dẫn điện, nước cất dẫn điện rất kém

       (b) Khí CO có thể khử được MgO thành Mg khi đun nóng. => SAI, CO khử được oxit KL sau Al

Săn SALE Shopee ngay thôi

       (c) Dung dịch FeSO4 có thể làm nhạt màu dung dịch chứa hỗn hợp KMnO4 loãng và H2SO4 loãng. => ĐÚNG,

Pthh: 10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 → 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O

       (d) Kim loại Fe không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. => ĐÚNG,

       (e) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch chứa hỗn hợp BaCl2 và NaOH thu được kết tủa trắng. => ĐÚNG,

Pthh: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Săn SALE Shopee ngay thôi

          BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

       (f) Nhúng thanh hợp kim Zn – Fe vào dung dịch NaCl, kim loại kẽm bị ăn mòn trước. => ĐÚNG, ăn mòn điện hóa học, kim loại mạnh bị ăn mòn, kim loại yếu được bảo vệ.

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định Lần 2

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 môn hoá Sở GD Nam Định lần 2 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

50+ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *