Cho các phát biểu sau: Alanin phản ứng được với dung dịch HCl

Cho các phát biểu sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

(a) Alanin phản ứng được với dung dịch HCl.

(b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, to) thu được sobitol.

(c) Phenol (C6H5OH) tan trong dung dịch NaOH loãng, dư.

(d) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren (xúc tác Na) thu được cao su buna-S.

(e) Đun nóng tripanmitin với dung dịch H2SO4 loãng sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Số phát biểu đúng là

A. 5.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 4.

Bao gồm: a, c, d, e.

(b) Sai vì khử glucozơ bằng H2 (Ni, to) thu được sobitol.

Đây là 1 câu trong mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *