dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Alanin phản ứng được với dung dịch HCl

Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Alanin phản ứng được với dung dịch HCl.

(b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, to) thu được sobitol.

(c) Phenol (C6H5OH) tan trong dung dịch NaOH loãng, dư.

(d) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren (xúc tác Na) thu được cao su buna-S.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Đun nóng tripanmitin với dung dịch H2SO4 loãng sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 4.

Bao gồm: a, c, d, e.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Sai vì khử glucozơ bằng H2 (Ni, to) thu được sobitol.

Đây là 1 câu trong mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *