dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nguội

Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.

(b) Các kim loại kiềm và kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường.

(c) Nhúng thanh kim loại Zn vào dung dịch Cu(NO3)2 có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

(d) Cho dung dịch Na2SO4 loãng vào dung dịch BaCl2 thu được kết tủa gồm hai chất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 3a mol NaOH thu được dung dịch chứa hỗn hợp muối.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                   B. 2.                                   C. 5.                                   D. 4.

Cho các phát biểu sau: Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nguội 1
Đây là 1 câu trong mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2022
Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại
Giải chi tiết mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa
Hoặc xem thêm các đề thi khác tại
Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ