dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho chất rắn Al4C3 vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch M và khí X1. Đốt cháy X1 bằng oxi dư

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho chất rắn Al4C3 vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch M và khí X1. Đốt cháy X1 bằng oxi dư thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có khí X2. Dẫn khí X2 dư vào dung dịch M thu được kết tủa X3 và dung dịch N. Kết tủa X3 tan trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch P. Cho các nhận xét sau đây:

       (a) X1 có thể làm mất màu dung dịch Br2/CCl4 ở nhiệt độ thường.

       (b) Khí X2 có thể làm mất màu dung dịch nước brom (Br2/H2O).

       (c) Nhỏ dung dịch CaCl2 vào dung dịch N sẽ thu được kết tủa trắng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (d) Nhỏ dung dịch NH3 dư vào dung dịch P sẽ thu được kết tủa.

       (e) X3 phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng, có tạo thành khí SO2.

       Số nhận xét đúng là

       A. 2.                                   B. 3.                               C. 1.                                D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4 (X1)

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O => dd N: NaAlO2

CH4 (X1) + 2O2 → CO2 (X2) + 2H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CO2 (X2) + H2O + NaAlO2 → Al(OH)3↓ (X3) + NaHCO3 => dd N: NaHCO3

Al(OH)3↓ (X3) + 3HCl → AlCl3 + 3H2O => dd P: AlCl3 và HCl dư

       (a) X1 có thể làm mất màu dung dịch Br2/CCl4 ở nhiệt độ thường. => SAI, CH4 không tác dụng với Br2

       (b) Khí X2 có thể làm mất màu dung dịch nước brom (Br2/H2O). => SAI, CO2 không tác dụng với Br2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (c) Nhỏ dung dịch CaCl2 vào dung dịch N sẽ thu được kết tủa trắng. => SAI, CaCl2 + NaAlO2 ko p.ư

       (d) Nhỏ dung dịch NH3 dư vào dung dịch P sẽ thu được kết tủa. => ĐÚNG,

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4NO3

       (e) X3 phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng, có tạo thành khí SO2. => SAI,

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định Lần 2

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 môn hoá Sở GD Nam Định lần 2 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

50+ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *