dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở là E (CnH2m­On) và F (CmH2mOm) (MF < ME < 120). Thực hiện phản ứng chuyển hóa E, F

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở là E (CnH2m­On) và F (CmH2mOm) (MF < ME < 120). Thực hiện phản ứng chuyển hóa E, F

Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở là E (CnH2m­On) và F (CmH2mOm) (MF < ME < 120). Thực hiện phản ứng chuyển hóa E, F theo các phương trình phản ứng hóa học sau:

(1) E + 2NaOH → X + Y + Z (t0) (2) F + NaOH → X + Y (t0)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Y + HCl →NaCl + T (4) Z + HCl →NaCl + Q

Biết rằng, X, Y, Z, T, Q là các hợp chất hữu cơ; trong đó X và T có cùng số nguyên tử hiđro. Cho các phát biểu sau:

(a) Có hai công thức cấu tạo ứng với chất E.

(b) Chất F có phản ứng tráng bạc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Đề hiđrat hóa X (xúc tác H2SO4 đặc, 170oC), thu được anken.

(d) Cho a mol chất T tác dụng với Na dư, thu được a mol khí H2.

(e) Trong công nghiệp, axit axetic điều chế trực tiếp được từ X.

Số phát biểu đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở là E (CnH2m­On) và F (CmH2mOm) (MF < ME < 120). Thực hiện phản ứng chuyển hóa E, F 1

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định lần 1

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Nam Định lần 1 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *