Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở là E (CnH2m­On) và F (CmH2mOm) (MF < ME < 120). Thực hiện phản ứng chuyển hóa E, F

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở là E (CnH2m­On) và F (CmH2mOm) (MF < ME < 120). Thực hiện phản ứng chuyển hóa E, F

Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở là E (CnH2m­On) và F (CmH2mOm) (MF < ME < 120). Thực hiện phản ứng chuyển hóa E, F theo các phương trình phản ứng hóa học sau:

(1) E + 2NaOH → X + Y + Z (t0) (2) F + NaOH → X + Y (t0)

(3) Y + HCl →NaCl + T (4) Z + HCl →NaCl + Q

Săn SALE Shopee ngay thôi

Biết rằng, X, Y, Z, T, Q là các hợp chất hữu cơ; trong đó X và T có cùng số nguyên tử hiđro. Cho các phát biểu sau:

(a) Có hai công thức cấu tạo ứng với chất E.

(b) Chất F có phản ứng tráng bạc.

(c) Đề hiđrat hóa X (xúc tác H2SO4 đặc, 170oC), thu được anken.

(d) Cho a mol chất T tác dụng với Na dư, thu được a mol khí H2.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(e) Trong công nghiệp, axit axetic điều chế trực tiếp được từ X.

Số phát biểu đúng

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở là E (CnH2m­On) và F (CmH2mOm) (MF < ME < 120). Thực hiện phản ứng chuyển hóa E, F 1

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định lần 1

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Nam Định lần 1 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *