dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho sơ đồ các phản ứng sau: Al2O3 + HCl X + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho sơ đồ các phản ứng sau:

(1) Al2O3 + HCl X + H2O

(2) Ba(OH)2 + X  Y + Z

(3) Ba(OH)2 (dư) + X  Y + T + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các chất Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. AlCl3, Ba(AlO2)2.         B. Al(OH)3, BaCl2.           C. AlCl3, Al(OH)3.            D. AlCl3, BaCl2.

(1) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 (X) + 3H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) 3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 3BaCl2 (Y) + 2Al(OH)3↓ (Z)

(3) 4Ba(OH)2 dư + 2AlCl3 → 3BaCl2 + Ba(AlO2)2 (T) + 4H2O

Đây là 1 câu trong mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *