dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho sơ đồ các phản ứng sau: NaAlO2 + CO2 + H2O ⟶ X + NaHCO3

Cho sơ đồ các phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     (1) NaAlO2 + CO2 + H2O ⟶ X + NaHCO3;

(2) X + Y ⟶ AlCl3 + H2O

     (3) NaHCO3 + Y ⟶ Z + H2O + CO2. Các chất X, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

     A. Al(OH)3, Na2CO3.       B. Al(OH)3, NaCl.      C. AlCl3, NaCl.      D. AlCl3, Na2CO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Cho sơ đồ các phản ứng sau: NaAlO2 + CO2 + H2O ⟶ X + NaHCO3 1

Đây là một câu trong đề thi minh họa năm 2023 của bộ giáo dục

Mời các thầy cô và các em xem đầy đủ cả đề tại đây

Giải chi tiết đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa

Hoặc xem thêm nhiều đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa có đáp án