dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho sơ đồ các phản ứng sau: X + Ba(OH)2  Y + Z

Cho sơ đồ các phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) X + Ba(OH)2 → Y + Z

(2) X + T → MgCl2 + Z

(3) MgCl2 + Ba(OH)2 → Y + T

Các chất Z, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. MgSO4, BaCl2.             B. BaSO4, BaCl2.              C. H2SO4, BaCl2.              D. BaSO4, MgSO4.

(1) MgSO4 (X) + Ba(OH)2 → Mg(OH)2↓ (Y) + BaSO4↓ (Z)

(2) MgSO4 + BaCl2 (T) → MgCl2 +BaSO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2↓  + BaCl2

Đây là 1 câu trong mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *