Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ – Phần 2

Xem phần 1 tại đây Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ – Phần 1 II. Tư duy dồn chất hoán đổi nguyên tố kết hợp với xếp hình. 1. Lý thuyết Để hiểu rõ hơn các bạn xem những ví dụ sau đây: 2. Ví dụ … Read more

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ – Phần 3

Xem phần 1 tại đây Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ – Phần 1 Xem phần 2 tại đây Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ – Phần 2 III. Tư duy dồn chất và xếp hình trong … Read more

Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon

Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon. I. Lý thuyết Ta xét bài toán hỗn hợp chứa các hidrocacbon mà đề bài yêu cầu tính phần trăm số mol hoặc phần trăm khối lượng. Nói cách khác chúng ta phải tìm được … Read more

Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon

Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon   1.5. Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon. I. Lý thuyết + Xét bài toán về hỗn hợp chứa nhiều hidrocacbon và H2 trong đó có một mối liên hệ ngầm nào đó. + Bản chất của dồn chất: Là biến một hỗn … Read more

Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon

Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon. I. Lý thuyết + Chúng ta xem xét bài toán đốt cháy một hỗn hợp chứa nhiều hidrocacbon và H2. + Vận dụng … Read more

Bài toán cộng H2 Br2 vào hiđrocacbon không no mạch hở

Bài toán cộng H2 Br2 vào hiđrocacbon không no mạch hở   Bài toán H2, Br2 vào hidrocacbon không no, mạch hở. I. Lý thuyết Xét bài toán hỗn hợp X chứa nhiều hidrocacbon và H2, trong đó X có các hidrocacbon không no có khả năng tham gia phản ứng cộng với H2. Nung … Read more

Bài toán nhiệt phân và cracking ankan

Bài toán nhiệt phân và cracking ankan   Bài toán nhiệt phân và crackinh ankan. I. Lý thuyết Chúng ta cùng nhau xem xét các phương trình sau: Từ các phương trình trên ta rút ra những nhận xét quan trọng sau: (1). Khối lượng của hỗn hợp trước và sau nhiệt phân (nung) là … Read more

Bài toán liên quan tới phản ứng Fe2+ tác dụng với Ag+ có lời giải chi tiết

Bài toán liên quan tới phản ứng Fe2+ tác dụng với Ag+ có lời giải chi tiết I. Lý thuyết Lưu ý: Nếu trong E có H+ dư thì khi cho AgNO3 vào dung dịch sẽ được cung cấp thêm NO3– nên sẽ hình thành cặp (H+, NO3–) có tính oxi hoá rất mạnh nên … Read more