Đề thi HSG lớp 12 môn hóa tỉnh Bắc Giang năm 2021 2022

Đề thi HSG lớp 12 môn hóa tỉnh Bắc Giang năm 2021 2022 Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Bắc Giang năm 2021 2022 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm): Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, khuấy đều cho các phản ứng xảy … Read more

Đề thi HSG lớp 12 môn hóa tỉnh Nam Định năm 2021 2022 và giải chi tiết

Đề thi HSG lớp 12 môn hóa tỉnh Nam Định năm 2021 2022 và giải chi tiết MÃ ĐỀ 101 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn: HÓA HỌC – Lớp: 12 THPT Thời gian làm bài: 90 phút Đề thi gồm: … Read more

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Đồng Tháp năm 2021 2022

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Đồng Tháp năm 2021 2022   UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn thi: Hóa học 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời … Read more

Đề thi HSG lớp 11 môn hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2018 2019

Đề thi HSG lớp 11 môn hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2018 2019 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC Số báo danh ………………. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn thi: HÓA HỌC – LỚP 11 THPT Thời gian:180 phút (không kể thời … Read more

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Quảng Ninh năm 2021 2022 bảng A

Đề thi hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Quảng Ninh năm 2021 2022 bảng A thi ngày 22/3/2022     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS NĂM 2022 Môn thi: HOÁ HỌC – Bảng A Ngày thi: 23/02/2022 Thời … Read more