Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Trị năm 2021 2022

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Trị năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ        ĐỀ THI CHÍNH THỨC        (Đề thi có 02 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA LỚP 12 THPT Khóa thi ngày 04 tháng 11 năm 2021 Môn thi: HÓA HỌC … Read more

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Ninh năm 2021 2022

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Ninh năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH ————————————–   ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT NĂM 2021 Môn thi: HÓA HỌC –Bảng A Ngày thi: 21/12/2021 ———————————————— (Hướng dẫn này có 06 trang) … Read more

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 2022

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI   (Đề thi có 03 trang)         KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12      NĂM HỌC 2021-2022                                    Ngày thi: 16/02/2022                      Môn thi: Hóa học                      Thời gian … Read more

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Bình năm 2021 2022

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Quảng Bình năm 2021 2022 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH   ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2021-2022 Khóa ngày 22 tháng 3 năm 2022 Môn thi: HÓA HỌC  LỚP 12 THPT   SỐ BÁO DANH:…………… Thời gian: 180 phút (không kể thời gian … Read more

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Phú Thọ năm 2021 2022

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Phú Thọ năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 PHÚ THỌ    Đề minh họa   KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2021 – 2022 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề … Read more

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lào Cai năm 2021 2022

Đề thi hsg lớp 12 môn hoá tỉnh Lào Cai năm 2021 2022 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT THPT NĂM HỌC 2021 – 2022 Môn: HÓA HỌC. Ngày thi: 15/01/2022 Thời gian: 180 phút( không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm: … Read more