dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024

Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN     KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG CẤP THPT

  TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2                                              KHỐI 10 – LẦN 1

ĐỀ CHÍNH THỨC  

                                                                                                      NĂM HỌC 2023 2024

                                                                                                        Môn thi: HÓA HỌC

            Đề thi có 2 trang                                  Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Nguyên tử khối: H= 1; O = 16; K = 39; Mg = 24; Fe = 56; F = 19; Cl = 35,5;

Ca = 40; Be=9; Ba=137; Cu= 64; Zn = 65; Na=23; S=32số Avgadro (NA= 6,023.1023)

Câu I (5,0 điểm)

            1. Cho đặc điểm của nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z, M, Q, E như sau:

X có số hiệu nguyên tử là 13.

Cation Y2+  có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6.

Anion Z   có cấu hình electron là 1s22s22p6.

M có số electron độc thân trên lớp 2 bằng 3.

T có tổng số electron trên phân lớp p bằng 9.

E có phân lớp electron ngoài cùng là ns2n-1.

a. Viết cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố trên.

b. Xác định vị trí của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

c. Sắp xếp (có giải thích) các nguyên tố Z, M, T theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử.

2. Trong tự nhiên chlorine có hai đồng vị Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 1Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 1. Nguyên tử khối trung bình của chlorine bằng 35,5.

            a. Tính thành phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị.

            b. Tính số nguyên tử của Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 1 trong 5,25 gam HClO.

            c. Trong hợp chất HClOx, nguyên tử đồng vị 35Cl chiếm 26,12% về khối lượng. Xác định công thức phân tử của hợp chất HClOx.

Câu II( 3 điểm)

1. Nguyên tử X có tổng số hạt là 82 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22.

a. Tìm số hạt electron, proton và neutron có trong nguyên tử X.

b. Tìm số khối của X và viết kí hiệu hoá học của nguyên tố X.

2. Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

a. Cho biết công thức của oxide và hydroxide ứng với hóa trị cao nhất của R.

b. Trong oxide ứng với hóa trị cao nhất của R thì Oxygen chiếm 60% về khối lượng. Tìm nguyên tố R.

c. Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho oxide ứng với hóa trị cao nhất của R phản ứng với nước.

Câu III( 4 điểm)

1. Hai nguyên tố X, Y cùng một chu kỳ trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc nhóm IIIA. Biết ZX + ZY = 51. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X, Y.

2. Viết công thức cấu tạo cho các chất có công thức phân tử: N2, CO2, C2H4, C2H2.

3. Bằng kiến thức về liên kết hóa học hãy giải thích tại sao?

a. Ở điều kiện thường H2O là chất lỏng còn H2S là chất khí.

b. Độ hoạt động hóa học giảm dần theo chiều: F2 > O2 > N2.

c. C2H5OH tan vô hạn trong H2O còn các chất CxHy (ví dụ CH4, C2H4, C2H4…) lại không tan hoặc tan rất ít trong H2O.

d. Các chất trong bảng dưới đây có khối lượng mol xấp xỉ nhau nhưng nhiệt độ sôi của chúng lại chênh lệch nhau?

Chấtnước (H2O)ammonia (NH3)methane (CH4)
Khối lượng mol (g/mol)181716
Nhiệt độ sôi (độ C)100-33,35-161,58

4. Trình bày sự hình thành liên kết ion trong phân tử Al2O3 và CaCl2.

Câu IV( 4 điểm)

1.Viết các phương trình phản ứng sao cho phù hợp với các biến đổi sau (mỗi biến đổi chỉ viết 1 phương trình):

a. oxide + H2SO4(loãng) Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 4muối  + muối + H2O.

b. muối Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 5muối + chất khí + H2O.

c. oxide + oxideĐề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 5kim loại +chất khí.

d. oxide + base Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 4muối.

e. muối Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 5 oxide + oxide.

f. chất rắn + chất khíĐề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 5 chất khí.

g. base Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 5oxide + H2O.

h. chất rắn Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 5 chất rắn + chất rắn + chất khí.

2. Bằng kiến thức hóa học hãy giải thích vì sao?

a. Trên bề mặt nước vôi trong thường có một lớp màng cứng.

b. Không nên đốt than để sưởi ấm trong phòng kín.

c. Nhỏ ít giọt sunfuric acid đặc (H2SO4 đặc) vào đường mía sucrose (C12H22O11) thì đường mía sẽ hóa than (đường mía bị hóa đen).

d. Không dùng CO2 để dập tắt các đám cháy kim loại có tính khử mạnh (ví dụ là Mg).

      3. Cho hỗn hợp X gồm Fe và 1 kim loại M hóa trị II (có tính khử mạnh hơn H2) tác dụng với dung dịch H2SO4 19,6% vừa đủ, thu được dung dịch trong đó nồng độ FeSO4 là 11,369% và nồng độ của MSO4 là 13,463%. Xác định kim loại M?

Câu V (4 điểm)

1. Trong phòng thí nghiệm lắp đặt bộ dụng cụ điều chế và thu khí như hai hình vẽ dưới đây:

Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 12                                  Hình aĐề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 13Đề thi hsg môn hóa lớp 10 THPT Quỳnh Lưu 2 Nghệ An năm 2023 2024 14                              Hình b

a. Với mỗi hình (a) và (b), tìm 2 chất khí có thể điều chế được theo sơ đồ trên [các điều kiện khác (to) coi như có đủ].

b. Với mỗi khí vừa tìm được, hãy chọn một cặp chất A; B thích hợp và viết phương trình hóa học của phản ứng điều chế chất khí đó.

2. Nước muối sinh lí là dung dịch NaCl 0,9%. Em hãy trình bày cách pha chế 500 gam dung dịch nước muối sinh lí từ nước cất và muối ăn sạch sẵn có.

3. Từ dung dịch H2SO4 98% (d=1,84g/ml) em hãy trình bày cách pha chế để được 100ml dung dịch H2SO4 1M.

— HẾT —

Họ và tên thí sinh: ………………………………. Số báo danh: …………………..

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *