dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Category: Thuật toán

 • Bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi)

  Bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi)

  Bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi) Bài toán Tháp Hà Nội là một bài toán rất nổi tiếng và kinh điển, rất thích hợp để minh họa cho thuật toán đệ quy. Bài toán Tháp Hà Nội là gì? Có 3 chiếc cọc được đánh dấu lần lượt là A, B, C và […]

 • Giải thuật Đệ quy là gì?

  Giải thuật Đệ quy là gì?

  Giải thuật Đệ quy là gì? Đệ quy (recursion) xảy ra khi một sự vật được định nghĩa theo chính nó hoặc thuộc loại của nó. Đệ quy được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngôn ngữ học đến logic. Ví dụ dễ hiểu nhất của đệ quy là một người đứng […]

 • Sàng số nguyên tố (Sàng Eratosthenes)

  Sàng số nguyên tố (Sàng Eratosthenes)

  Sàng số nguyên tố (Sàng Eratosthenes) Bài toán liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn số n cho trước là một bài toán quan trọng trong Toán học và Tin học. Phương pháp đơn giản nhất là chúng ta duyệt qua các số tự nhiên nhỏ hơn n, và lần lượt kiểm tra tính […]

 • Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố

  Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố

  Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố của một số nguyên dương, cùng với thuật toán tìm UCLN của hai số tự nhiên là những bài toán quan trọng trong Lập trình. Kiểm tra tính nguyên tố là bài toán kiểm tra xem một số tự nhiên n […]

 • Thuật toán tìm UCLN của hai số nguyên dương

  Thuật toán tìm UCLN của hai số nguyên dương

  Thuật toán tìm UCLN của hai số nguyên dương UCLN (ước chung lớn nhất) của 2 số là gì? Ước chung lớn nhất (UCLN, tiếng Anh là GCD – Greatest Common Divisor) của 2 số nguyên dương a và b là số nguyên lớn nhất d thỏa mãn tính chất cả a và b đều […]

 • 50 bài tập lập trình Dart cơ bản

  50 bài tập lập trình Dart cơ bản

  50 bài tập lập trình Dart cơ bản 50 bài tập lập trình Dart cơ bản dưới đây được chúng tôi gợi ý giải bằng ngôn ngữ Dart. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Python, C, C#, C++, Java hoặc các ngôn ngữ lập trình khác để giải quyết. Do đó chúng […]

 • 100 đề Toán Tin (Tin học & Nhà trường)

  100 đề Toán Tin (Tin học & Nhà trường)

  100 đề Toán Tin (Tin học & Nhà trường) O2 Education xin gửi tới bạn đọc TUYỂN TẬP 100 ĐỀ TOÁN TIN (100 đề Toán Tin được trích từ tạp chí Tin học & Nhà trường). Bản PDF và Word, mời các bạn tải ở cuối bài viết Phần 1: ĐỀ BÀI 100 đề Toán […]