âm thanh lớp học, loa trợ giảng

Category: Thuật toán

 • Sử dụng Python giải bài tập tổ hợp xác suất

  Sử dụng Python giải bài tập tổ hợp xác suất Sau khi đã giải được 20 Bài tập Python cơ bản có lời giải, mời bạn tiếp tục thử sức các bài tập Python chỉ sử dụng vòng lặp và các kiểu dữ liệu cơ bản như kiểu danh sách list, kiểu xâu str. Bài […]

 • 150 bài Toán Tin

  150 bài Toán Tin

  150 bài Toán Tin Chúng tôi xin giới thiệu 150 bài Toán Tin của thầy Lê Minh Hoàng (ĐHSP Hà Nội) để bạn đọc tham khảo. 01. TÍNH TOÁN SONG SONG Biểu thức đủ là một dãy ký tự gồm các biến ký hiệu bằng chữ cái thường tiếng Anh: a..z, các phép toán cộng […]

 • Bài tập HSG Tin học THPT

  Bài tập HSG Tin học THPT Chúng tôi xin giới thiệu 16 Bài tập HSG Tin học THPT gồm các bài tập: Điệp viên, Trư bát giới, Bàn cờ 4 * 4, Đội cờ, Hệ thống xe buýt, Bố trí phòng họp, Phân phối kênh, Trò chơi với ô chữ, Công việc, Mã hoá Burrows […]

 • 100 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC – ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ

  100 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIN HỌC – ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ Bài 1: Viết chương trình nhập vào tọa độ tâm I(a;b) và bán kính r của một đường tròn (a, b, r là các số nguyên). Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó […]

 • Đề thi đầu vào của công ty MDC

  Đề thi đầu vào của công ty MDC

  Đề thi đầu vào của công ty MDC Công ty cổ phần Tập đoàn MDC (MDC Group) hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất, y tế, phòng cháy – chữa cháy, phân phối & bán lẻ. Trong các công ty liên kết với viện CNTT&TT của BKHN thì MDC chọn […]

 • Quy hoạch động là gì?

  Quy hoạch động là gì?

  Quy hoạch động là gì? Quy hoạch động (Dynamic Programming) là kĩ thuật được được dùng khi có một công thức truy hồi và một (hoặc một vài) trạng thái bắt đầu. Một bài toán được tính bởi các bài toán nhỏ hơn đã tìm ra trước đó, một kĩ thuật giải quyết các bài […]

 • MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH

  MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH

  MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH ĐỘNG ĐIỂN HÌNH Quy hoạch động là gì? Theo wiki, quy hoạch động (tiếng Anh: dynamic programming) là một phương pháp giảm thời gian chạy của các thuật toán thể hiện các tính chất của các bài toán con gối nhau (overlapping subproblem) và cấu trúc con tối ưu […]

 • Bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi)

  Bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi)

  Bài toán Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi) Bài toán Tháp Hà Nội là một bài toán rất nổi tiếng và kinh điển, rất thích hợp để minh họa cho thuật toán đệ quy. Bài toán Tháp Hà Nội là gì? Có 3 chiếc cọc được đánh dấu lần lượt là A, B, C và […]

 • Giải thuật Đệ quy là gì?

  Giải thuật Đệ quy là gì?

  Giải thuật Đệ quy là gì? Đệ quy (recursion) xảy ra khi một sự vật được định nghĩa theo chính nó hoặc thuộc loại của nó. Đệ quy được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngôn ngữ học đến logic. Ví dụ dễ hiểu nhất của đệ quy là một người đứng […]

 • Sàng số nguyên tố (Sàng Eratosthenes)

  Sàng số nguyên tố (Sàng Eratosthenes)

  Sàng số nguyên tố (Sàng Eratosthenes) Bài toán liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn số n cho trước là một bài toán quan trọng trong Toán học và Tin học. Phương pháp đơn giản nhất là chúng ta duyệt qua các số tự nhiên nhỏ hơn n, và lần lượt kiểm tra tính […]

 • Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố

  Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố

  Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố Thuật toán kiểm tra Số Nguyên Tố của một số nguyên dương, cùng với thuật toán tìm UCLN của hai số tự nhiên là những bài toán quan trọng trong Lập trình. Kiểm tra tính nguyên tố là bài toán kiểm tra xem một số tự nhiên n […]

 • Thuật toán tìm UCLN của hai số nguyên dương

  Thuật toán tìm UCLN của hai số nguyên dương

  Thuật toán tìm UCLN của hai số nguyên dương UCLN (ước chung lớn nhất) của 2 số là gì? Ước chung lớn nhất (UCLN, tiếng Anh là GCD – Greatest Common Divisor) của 2 số nguyên dương a và b là số nguyên lớn nhất d thỏa mãn tính chất cả a và b đều […]