Category Tin học Văn phòng

Tự học tin học văn phòng, hướng dẫn sử dụng Word, Excel, Powerpoint,…

Giáo trình powerpoint 2016 PDF

Giáo trình powerpoint 2016 PDF 16

Giáo trình powerpoint 2016 PDF Ngoài bài viết Hướng dẫn sử dụng Powerpoint cơ bản, dưới đây chúng tôi xin giới thiệu Giáo trình powerpoint 2016 của tác giả Đỗ Trung Thành Đơn vị: Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.…