dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng
,

Tổng hợp tài liệu hướng dẫn Powerpoint

Tài liệu hướng dẫn Powerpoint

Ngoài việc tham khảo Hướng dẫn sử dụng Powerpoint cơ bản, mời bạn xem thêm các tài liệu hướng dẫn Powerpoint khác mà chúng tôi sưu tầm được.

    1. Các bài viết hướng dẫn Powerpoint

    2. Các bài viết hướng dẫn Canva, Sway…

    Comments

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *