dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn hóa THPT

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn hóa THPT

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm Tìm hiểu về các nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực

Câu 1

1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Tình huống đề cập đến phẩm chất hay năng lực nào được quy định trong chương trình GDPT 2018?

(Học viên nối cột 1 và cột 2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án của bạn

Đáp án đúng

A.Trong giờ kiểm tra một tiết môn Toán, dù không biết làm bài nhưng Nam vẫn kiên quyết không xem bài của bạn.

Phẩm chất trung thực

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Trong buổi giao lưu với người nước ngoài, cô giáo bất ngờ vì mới vào lớp 6 nhưng Nam đã có thể giao tiếp một cách tự tin bằng Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật.

Năng lực ngôn ngữ

C.Cô giáo ngạc nhiên về Hoa vì dù mới học qua một lần nhưng em đã soạn được một bài độc tấu pi-a-nô.

Năng lực thẩm mỹ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Dù còn nhỏ tuổi nhưng Hạnh đã có ý thức tham gia các hoạt động tuyên truyền về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phẩm chất trách nhiệm

E.Tại buổi trao giải Hội thi Ý tưởng sáng tạo, khán giả vỡ òa khi biết người đoạt giải là học sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi với khả năng thiết kế và lập trình trò chơi trên điện thoại.

Năng lực tin học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

F.Tuấn rất hay gây chuyện với Hùng. Hôm qua, Tuấn còn cố tình làm cho Hùng té. Hùng biết nhưng vẫn khoan dung, chờ đợi sự thay đổi của Tuấn vì với Hùng tha thứ là cơ hội để nhận được sự yêu thương.

Phẩm chất nhân ái

 

Câu hỏi trắc nghiệm Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

 

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn hóa THPT 1

Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực trong hình 1 là di truyền.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vai trò của yếu tố này là tiền đề trong sự hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực. 

 

Câu 2

Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn hóa THPT 2

Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực trong hình trên là hoạt động và giao tiếp môi trường.

Vai trò của yếu tố này là ảnh hưởng trực tiếp ảnh hưởng trực tiếp trong sự hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 3

Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn hóa THPT 3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực trong hình trên là  hoạt động và giao tiếp.

Vai trò của yếu tố này quyết định quyết định trong sự hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực.

Câu 4

Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực trong hình trên là giáo dục.

Vai trò của yếu tố này chủ đạo trong sự hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực.

 

Nhóm câu hỏi số 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Chọn các đáp án đúng

Khi thiết kế các hoạt động học cho học sinh trong kế hoạch bài dạy, giáo viên cần bám sát vào các tiêu chí nào trong Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH?

A.Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

B.Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của HS.

D.Mức độ phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương và các trường học.

E.Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của HS.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Các nguyên tắc dạy học và giáo dục nào phát triển phẩm chất, năng lực?

A.Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.

B.Chú trọng hệ thống kiến thức lí thuyết, sự phát triển tuần tự của khái niệm, định luật, học thuyết khoa học.

C.Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Chú trọng hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ khá rõ.

E.Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

F.Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

G.Tăng cường dạy học, giáo dục phân hoá.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H.Tiêu chí đánh giá được xây dựng dựa trên sự ghi nhớ nội dung đã học, có quan tâm đôi chút đến khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

I.Kiểm tra, đánh giá theo năng lực, phẩm chất là điều kiện tiên quyết trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực.

 

Câu 3: Chọn các đáp án đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

GV cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây trong việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực?

A.GV cần tổ chức chuỗi hoạt động học để HS chủ động khám phá những điều chưa biết.

B.GV cần đầu tư vào việc lựa chọn các phương pháp, KTDH và giáo dục phát triển PC, NL phù hợp.

C.GV cần tăng cường cung cấp kiến thức chuyên sâu cho HS.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.GV chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp học tập, nghiên cứu.

E.GV tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác.

Câu hỏi trắc nghiệm: Tìm hiểu xu hướng hiện đại về phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1: Hãy hoàn thành phát biểu sau đây bằng cách điền vào chỗ trống.

Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại. Xu hướng này phản ánh mối quan hệ …………… giữa PPDH, KTDH và phương tiện dạy học. GV cần phải khai thác các phương tiện dạy học, đặc biệt là các phương tiện ……………… như các ứng dụng, công cụ công nghệ thông tin và truyền thông… nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong dạy học.

A.hữu nghị – một cách cẩn trọng

B.hữu nghị – công nghệ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.hữu cơ – hiện đại

D.hữu cơ – thông dụng

 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng nhât?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Chiều hướng lựa chọn và sử dụng các PP, KTDH mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực luôn định sẵn vì mỗi PP và KTDH chỉ phát triển được một PC, NL nhất định

B.Chiều hướng lựa chọn và sử dụng các PP, KTDH mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực không tách rời nhau mà bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển PC, NL người học.

C.Xu hướng hiện đại về PP, KTDH được hiểu là khuynh hướng, chiều hướng mang tính mới, tiên tiến trong lựa chọn và sử dụng các PP, KTDH mới, tiên tiến hướng đến rèn luyện các kĩ năng ghi nhớ nhanh trong quá trình phát triển PC, NL người học.

D.Xu hướng hiện đại về PP, KTDH được hiểu là khuynh hướng, chiều hướng mang tính mới, tiên tiến trong lựa chọn và sử dụng các PP, KTDH nhằm hướng đến lựa chọn một PP, KTDH vì mỗi PP, KTDH chỉ phát triển được một PC, NL nhất định.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 3: Đâu không phải là chiều hướng hiện đại về lựa chọn và sử dụng các PP, KTDH phát triển phẩm chất, năng lực cho người học?

A. Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng hứng thú và lòng say mê học tập cho HS

B. Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở HS

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH quen thuộc đã được sử dụng nhiều.

D.Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH hình thành và phát triển kĩ năng thực hành, phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống

E.Lựa chọn, sử dụng các PPDH, KTDH rèn luyện các kĩ năng học và ghi nhớ nhanh giúp tiếp thu lượng lớn kiến thức.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm: Tìm hiểu một số PPDH phát triển phẩm chất, năng lực theo xu hướng hiện đại

Câu 1: Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối tên phương pháp dạy học với các bước tiến hành sao cho phù hợp.

A.Dạy học giải quyết vấn đề

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 1: Nhận biết vấn đề; Bước 2: Lập kế hoạch giải quyết vấn đề; Bước 3: Thực hiện kế hoạch; Bước 4: Kiểm tra, đánh giá và kết luận

Bước 1: Nhận biết vấn đề; Bước 2: Lập kế hoạch giải quyết vấn đề; Bước 3: Thực hiện kế hoạch; Bước 4: Kiểm tra, đánh giá và kết luận

B.Dạy học hợp tác

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập; Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập có sự hợp tác; Bước 3. Trình bày và đánh giá kết quả của hoạt động hợp tác

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập; Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập có sự hợp tác; Bước 3. Trình bày và đánh giá kết quả của hoạt động hợp tác

C.Dạy học dự án

Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án; Giai đoạn 2: Thực hiện dự án; Giai đoạn 3: Báo cáo và đánh giá dự án

Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án; Giai đoạn 2: Thực hiện dự án; Giai đoạn 3: Báo cáo và đánh giá dự án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Dạy học khám phá

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập; Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập khám phá; Bước 3. Trình bày và đánh giá kết quả của hoạt động

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập; Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập khám phá; Bước 3. Trình bày và đánh giá kết quả của hoạt động

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Dưới đây là Infographic về ý nghĩa của một phương pháp dạy học đối với việc phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh. Chọn tên phương pháp dạy học phù hợp nhất với Infographic

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn hóa THPT 4

A.Dạy học hợp tác.

B.Dạy học khám phá.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Dạy học giải quyết vấn đề.

D.Dạy học dự án.

Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất

Dưới đây là Infographic về ý nghĩa của một phương pháp dạy học đối với việc phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh. Chọn tên phương pháp dạy học phù hợp nhất với Infographic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn hóa THPT 5

A.Dạy họp hợp tác.

B.Dạy học khám phá.

C.Dạy học giải quyết vấn đề.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Dạy học dự án

 

Câu 4: Dưới đây là Infographic về ý nghĩa của một phương pháp dạy học đối với việc phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh. Chọn tên phương pháp dạy học phù hợp nhất với Infographic

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn hóa THPT 6

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Dạy họp hợp tác.

B. Dạy học khám phá.

C.Dạy học giải quyết vấn đề.

D.Dạy học dựa trên dự án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 5: Dưới đây là Infographic về ý nghĩa của một phương pháp dạy học đối với việc phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh. Chọn tên phương pháp dạy học phù hợp nhất với Infographic.

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn hóa THPT 7

A.Dạy họp hợp tác

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Dạy học khám phá.

C.Dạy học giải quyết vấn đề.

D.Dạy học dựa trên dự án

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm: Đánh giá nội dung 1 (Tính vào công thức điểm)

Câu 1: Phương pháp thực hành, phương pháp thực nghiệm là phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực theo xu hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nào là chủ yếu:

A.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở học sinh.

B.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học.

C.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống.

 

Câu 2: Trong một bài dạy lịch sử, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm Địa đạo Củ Chi. Việc làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

A.Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

C.Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

D.Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3: Đâu không phải là yêu cầu cụ thể đối với việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo xu hướng hiện đại?

A.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

B.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống.

C.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học giúp HS nâng cao khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở HS.

Câu 4: Sơ đồ tư duy, công não, dạy học dựa trên dự án là phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực theo xu hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nào là chủ yếu:

A.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở học sinh.

B.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

D.Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống.

Câu 5: Đâu không phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

A.Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

C.Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

D.Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp học tập, nghiên cứu.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 6: Việc tổ chức nhiều hơn về số lượng, đầu tư hơn về chất lượng những nhiệm vụ học tập đòi hỏi học sinh phải huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng… thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết vấn đề là nguyên tắc nào của dạy học phát triển phẩm chất, năng lực?

A.Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

B.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

D.Tăng cường dạy học, giáo dục phân hóa.

Câu 7: Chọn phương án phù hợp để điền vào chỗ trống. Xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực được xem xét là ………… các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực

A.chiều hướng lựa chọn và sử dụng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.bối cảnh lựa chọn và sử dụng

C.yêu cầu lựa chọn và sử dụng

D.quá trình lựa chọn và sử dụng

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 8: Ý nào sau đây đúng?

A.Chiều hướng lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực không tách rời nhau mà bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển phẩm chất, năng lực người học.

B.Giáo viên cần lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực theo một chiều hướng nhất định.

C.Xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực bắt buộc giáo viên phải sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực bắt buộc giáo viên phải sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới nhất.

 

Câu 9: Quá trình dạy học nhằm đảm bảo cho mỗi cá nhân người phát triển tối đa năng lực, sở trường, phù hợp với các yếu tố cá nhân, đồng thời cũng đảm bảo các điều kiện theo nhu cầu, sở thích cá nhân theo từng người là nguyên tắc nào trong dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

A.Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Tăng cường dạy học, giáo dục phân hóa.

C.Tạo môi trường để học sinh chủ động kiến tạo kiến thức.

D.Đảm bảo tính cơ bản, cốt lõi, hiện đại của nội dung giáo dục.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10: Nội dung dạy học cần được chắt lọc là yêu cầu của nguyên tắc nào trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực?

A.Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

B.Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

C.Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

 

Câu hỏi trắc nghiệm: Tìm hiểu một số PP, KTDH phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong môn Hoá học ở THPT.

Câu 1: Nhận định sau đây là đúng hay sai? Chỉ nên sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực khi nhà trường học đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất.

A.Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Sai

 

Câu 2: Nhận định sau đây là đúng hay sai? Kĩ thuật dạy học mảnh ghép kích thích sự tham gia tích cực của HS và nâng cao vai trò cá nhân trong quá trình hợp tác.

A.Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Sai

 

Câu 3:Nhận định sau đây là đúng hay sai? Có thể xây dựng tình huống có vấn đề từ những hiện tượng, ứng dụng thú vị của môn Hoá học trong cuộc sống mà HS chưa đủ kiến thức để giải thích.

A.Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Sai

 

Câu 4: Nhận định sau đây là đúng hay sai? Có thể áp dụng rộng rãi dạy học theo dự án cho hầu hết các chủ đề, bài học trong môn Hoá học.

A.Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Sai

 

Câu 5: Nhận định sau đây là đúng hay sai? Có thể áp dụng rộng rãi dạy học theo dự án cho hầu hết các chủ đề, bài học trong môn Hoá học.

A.Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Sai

 

Nhóm câu hỏi số 1

Câu 1: Thông tin nào dưới đây thể hiện định hướng chung của việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học trong chương trình GDPT môn Hoá học 2018?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Vận dụng các phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể.

B.Phát triển phẩm chất chủ yếu thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, tìm tòi, khám phá.

C.Tăng cường hình thức tổ chức dạy học ở ngoài lớp và hoạt động nhóm.

D.Ưu tiên tổ chức các hoạt động học tập dựa trên thế mạnh của GV và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 2: Một trong những điều kiện cần lưu ý để vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Hoá học phù hợp và hiệu quả là

A.sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học có khả năng đáp ứng cao nhất mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chủ đề đã được quy định.

B.chú ý đến hứng thú, năng lực của học sinh và ưu tiên triển khai những phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.học sinh cần có năng lực tốt mới có thể tổ chức hoạt động dạy học có vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.

D.cần tối ưu hoá việc sử dụng các trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại để đáp ứng việc vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất và năng lực người học.

 

Câu 3: Mục tiêu quan trọng nhất của việc sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học trong chương trình môn Hoá học 2018 là gì?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Để học sinh hiểu và nắm vững tất cả các kiến thức được dạy.

B.Để học sinh nắm được tất cả các kiến thức được dạy và giải được nhiều dạng bài tập.

C.Để giúp giáo viên dạy kiến thức Hoá học một cách sinh động và truyền tải tối đa nội dung kiến thức môn học.

D.Nhằm góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù ở học sinh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 4: Căn cứ nào sau đây là quan trọng nhất để lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong môn Hoá học?

A.Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực trong chương trình tổng thể.

B.Yêu cầu cần đạt về năng chung và phẩm chất chủ yếu trong chương trình môn Hoá học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Yêu cầu cần đạt và nội dung cụ thể ở các lớp trong chương trình môn Hoá học.

D.Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực hoá học trong chương trình tổng thể.

 

Câu 5: Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, từ đó phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cho HS, GV cần tổ chức dạy học như thế nào?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Tăng cường tổ chức hoạt động cho HS tham gia.

B.Yêu cầu HS tự học là chính.

C.Tập trung đánh giá khả năng thực hành, giải quyết vấn đề của HS.

D.Tăng cường dạy học theo nhóm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 6: Trong quá trình tổ chức dạy học có sử dụng thí nghiệm trong môn Hoá học, GV cần lưu ý điều gì nhất trong những điều sau đây?

A.Sử dụng thí nghiệm như là một phương tiện trực quan để phát triển năng lực quan sát cho học sinh.

B.Tăng cường sử dụng thí nghiệm mô phỏng và video thí nghiệm để học sinh có cơ hội phát triển các năng lực hoá học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Cần lưu ý về an toàn nghiệm khi tổ chức dạy học có sử dụng thí nghiệm.

D.Chỉ nên sử dụng thí nghiệm theo hướng tích cực khi nhà trường học đáp ứng về điều kiện cơ sở vật chất.

 

Câu 7: Nhận định nào sau đây không chính xác khi nói về tình huống có vấn đề trong dạy học giải quyết vấn đề?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Thông qua giải quyết vấn đề trong tình huống có vấn đề được đặt ra ban đầu, HS lĩnh hội được tri thức, kĩ năng và phương pháp nhận thức.

B.Có thể khéo léo xây dựng tình huống có vấn đề cho hầu hết các nội dung trong môn Hoá học.

C.Tình huống có vấn đề có thể là những thông tin mâu thuẫn, trái ngược với những kiến thức HS đã có trước đó.

D.Tình huống có vấn đề có thể là những hiện tượng, ứng dụng thú vị của môn Hoá học trong cuộc sống.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 8: Trong một hoạt động để tìm hiểu về ứng dụng của alkene, GV yêu cầu chia lớp thành nhóm nhỏ từ 5-6 HS. GV yêu cầu mỗi HS đọc tài liệu đọc và dựa trên hiểu biết của cá nhân liệt kê các ứng dụng của alkene trên giấy ghi chú. Sau đó HS thảo luận trong nhóm và thống nhất kết quả thảo luận trên bảng nhóm. Kết quả thống nhất sẽ được chia sẻ trước lớp. GV đã cải tiến kĩ thuật dạy học nào trong hoạt động dạy học trên?

A.Kĩ thuật mảnh ghép.

B.Kĩ thuật khăn trải bàn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Kĩ thuật K-W-L.

D.Kĩ thuật sơ đồ tư duy.

 

Câu 9: Hãy nối tên các phương pháp với bản chất sao cho phù hợp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Dạy học giải quyết vấn đề

Qua quá trình nhận biết vấn đề, đề xuất các phương án và thực hiện kế hoạch để giải quyết vấn đề, HS lĩnh hội được tri thức, kĩ năng của bài học một cách chủ động. Từ đó, HS hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực.

B.Dạy học dự án

Qua việc thực hiện một chuỗi các hoạt động học tập, HS hoàn thành nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu, trình bày. Thông qua đó, HS hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Dạy học khám phá có sử dụng thí nghiệm

Qua việc thực hiện hoặc nghiên cứu thí nghiệm, HS tìm hiểu và trả lời câu hỏi đặt ra ban đầu. Từ đó HS hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực.

 

Câu 10: Hãy nối tên các kĩ thuật dạy học với ưu thế phát triển phẩm chất và năng lực của HS.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Sơ đồ tư duy

Kích thích sự sáng tạo, tăng hiệu quả tư duy. Sản phẩm của hoạt động học tập cũng là phương tiện giao tiếp hiệu quả.

B.KWL

HS phát triển NL tự chủ và tự học thông qua việc nhận định, đánh giá những hiểu biết của mình xuyên suốt hoạt động học tập.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Mảnh ghép

Kích thích sự tham gia tích cực của HS và nâng cao vai trò cá nhân trong quá trình hợp tác. Phát triển NL giao tiếp cho mỗi HS thông qua việc chia sẻ trong nhóm.

D.Khăn trải bàn

Thúc đẩy sự tham gia tích cực, tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS trong quá trình học tập theo nhóm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

 

Câu 1: Chọn phương án gồm dãy các từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong mô tả dưới đây về chiến lược dạy học. Chiến lược dạy học là kế hoạch (1) ________, thể hiện sự cân nhắc, lựa chọn và sắp xếp các biện pháp để đạt được mục tiêu dạy học, giáo dục một cách hiệu quả dựa trên sự đánh giá về (2)______, giai đoạn định hướng thực hiện cùng với sự chủ động, năng lực của (3) ______.

A.(1) tổng quát, (2) học sinh, (3) giáo viên

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.(1) chi tiết, (2) học sinh, (3) giáo viên

C.(1) tổng quát, (2) bối cảnh, (3) giáo viên

D.(1) chi tiết, (2) bối cảnh, (3) học sinh

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 2: Để lựa chọn và triển khai các chiến lược dạy học, giáo dục phù hợp, giáo viên cần căn cứ trên các cơ sở chủ yếu nào dưới đây? (nhiều đáp án đúng)

A.Quan điểm xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học.

B.Nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh.

C.Đặc điểm của các phương pháp, kĩ thuật dạy học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Tiềm năng của HS và khả năng tổ chức hoạt động của HS.

E.Bối cảnh giáo dục, các yếu tố tác động đến hoạt động dạy học, giáo dục…

 

Câu 3: Phương án nào dưới đây thể hiện ý nghĩa đặc biệt của việc xây dựng chiến lược dạy học, giáo dục của người GV khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018? 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Tạo cơ hội tốt nhất cho tập thể học sinh, nhóm học sinh và từng học sinh tự tin tham gia các kì thi đánh giá trên diện rộng.

B.Tạo cơ hội tốt nhất cho tập thể học sinh, nhóm học sinh và từng học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi.

C.Tạo không khí học tập vui vẻ, thoải mái để học sinh và giáo viên thực hiện hiệu quả các hoạt động học tập trong môn học và hoạt động giáo dục.

D.Tạo điều kiện cho giáo viên phát huy sở trường khi được lựa chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 4: Một trong những tiêu điểm cần quan tâm để kế hoạch tổng quát được thực thi nhằm thực hiện được mục tiêu giáo dục là

A.mức độ phù hợp của việc chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp.

B.mức độ học sinh đạt được kết quả trong các bài đánh giá.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.mức độ hài lòng của phụ huynh, học sinh và giáo viên khi triển khai chương trình.

D.mức độ phong phú, đa dạng của nội dung dạy học, đặc biệt là các nội dung gắn với thực tiễn.

 

Câu 5: Phương án nào sau đây là khởi đầu quan trọng nhất của việc xây dựng và lựa chọn chiến lược dạy học?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Đánh giá bối cảnh giáo dục.

B.Phác thảo các kịch bản sư phạm dự kiến.

C.Lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

D.Xu hướng kiếm tra đánh giá.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 6: Hãy sắp xếp thứ tự các bước lựa chọn, sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học của một chủ đề trong môn Hoá học ở THPT sao cho phù hợp nhất.

A.Thứ tự 1

Xác định mục tiêu dạy học chủ đề

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Thứ tự 2

Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học chủ đề

C.Thứ tự 3

Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật và phương tiện dạy học chủ đề

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

D.Thứ tự 4

Thiết kế chuỗi hoạt động dạy học chủ đề

 

Câu 7: Để lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong môn Hoá học ở THPT cần căn cứ vào căn cứ chính nào?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Nghị quyết 29 của Đảng và các công văn, chỉ thị về nhiệm vụ năm học.

B.Nội dung kiến thức trình bày trong sách giáo khoa Hoá học và các tài liệu tham khảo đáng tin cậy.

C.Kinh nghiệm dạy học và thế mạnh của mỗi giáo viên.

D.Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm chương trình tổng thể và chương trình môn học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 8: Trong chủ đề Tốc độ phản ứng ở lớp 10 có yêu cầu cần đạt “Vận dụng được kiến thức tốc độ phản ứng hoá học vào việc giải thích một số vấn đề trong cuộc sống và sản xuất”. Phương pháp dạy học nào sau đây có ưu thế để đáp ứng yêu cầu cần đạt này?

A.Dạy học thông qua trò chơi.

B.Dạy học giải quyết vấn đề.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Dạy học trực quan.

D.Dạy học khám phá.

 

Câu 9: Để khai thác hiệu quả những kiến thức, kĩ năng HS đã có về tốc độ phản ứng (trong môn Khoa học tự nhiên ở cấp THCS) và khảo sát nhu cầu tìm hiểu của học sinh khi tổ chức dạy học về chủ đề tốc độ phản ứng ở lớp 10 trong môn Hoá học, giáo viên có thể sử dụng kĩ thuật nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Kĩ thuật sơ đồ tư duy.

B.Kĩ thuật KWL.

C.Kĩ thuật khăn trải bàn.

D.Kĩ thuật mảnh ghép.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 10: Trong chủ đề Alkane ở lớp 11 có yêu cầu cần đạt “Trình bày được một trong các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là do các chất trong khí thải của các phương tiện giao thông; Hiểu và thực hiện được một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông gây ra.”. Phương pháp dạy học nào sau đây có ưu thế để đáp ứng yêu cầu cần đạt này?

A.Dạy học dự án.

B.Dạy học thực hành.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Dạy học trực quan.

D.Dạy học theo nhóm.

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi giữa video

Câu 1. Thông tin nào dưới đây KHÔNG thể hiện định hướng chung của việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học trong chương trình GDPT môn Hoá học 2018?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.Vận dụng các phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể.

B.Đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học như dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học trong vào ngoài lớp học…

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C.Ưu tiên tổ chức các hoạt động học tập dựa trên thế mạnh của giáo viên GV và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.

D.Lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học có ưu thế phát triển phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực hoá học.

Câu 2. Một trong những điều kiện cần lưu ý để vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Hoá học phù hợp và hiệu quả là

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A.Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với nội dung sách giáo khoa.

B.Lựa chọn những phương pháp, kĩ thuật dạy học trong đó HS là người tổ chức hoạt động.

C.Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực đối với HS đã có năng lực cơ bản.

D.Lựa chọn và sử dụng đa dạng các phương tiện dạy học và học liệu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 3: Giáo viên cần lưu ý điều nào dưới đây khi lựa chọn và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học cho HS THPT theo định hướng CT GDPT 2018 môn Hoá học?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học hướng đến hứng thú của GV.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học có khả năng đáp ứng cao nhất yêu cầu cần đạt của chủ đề.

C.Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với nội dung dạy học chuyên sâu.

D.Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với sở trường của HS và GV.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 1: Nhận định sau đây đúng hay sai?

Chiến lược dạy học phụ thuộc vào quan điểm giáo dục, tùy theo đối tượng, mục tiêu, kế hoạch của hoạt động dạy học, mà không phụ thuộc và sở trường của GV.

Đáp án: SAI

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Câu 2: Khi nói về chiến lược dạy học, một trong những vấn đề quan trọng được xem là tiêu điểm để kế hoạch tổng quát được thực thi nhằm đạt được mục tiêu dạy học, giáo dục là

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.Nội dung dạy học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B.Điều kiện cơ sở vật chất

C.Phương pháp, kĩ thuật dạy học được GV sử dụng.

D.sự chủ đông, tích cực của HS.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đáp án tất cả các module môn hóa học THPT