Giáo án chuyên đề hoá 10 Bài 11 Thực hành tính tham số cấu trúc và năng lượng

Giáo án chuyên đề hoá 10 Bài 11 Thực hành tính tham số cấu trúc và năng lượng BÀI 11: THỰC HÀNH TÍNH THAM SỐ CẤU TRÚC VÀ NĂNG LƯỢNG Mục tiêu: 1.  Về năng lực a) Nhận thức hóa học – Nêu được quy trình tính toán bằng phương pháp bán  kinh nghiệm. – … Read more

Giáo án chuyên đề hoá 10 Bài 10 Thực hành thí nghiệm hoá học ảo

Giáo án chuyên đề hoá 10 Bài 10 Thực hành thí nghiệm hoá học ảo CHUYÊN ĐỀ  DẠY: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ẢO BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC            SỐ TIẾT:  3 I. MỤC TIÊU 1. Về năng lực a) Nhận thức hóa học: – Xác định được tính chất của chất có … Read more

Giáo án chuyên đề hoá 10 Bài 6 Hoá học về phản ứng cháy và nổ

Giáo án chuyên đề hoá 10 Bài 6 Hoá học về phản ứng cháy và nổ CHUYÊN ĐỀ: HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ Bài 6: HÓA HỌC VỀ PHẢN ỨNG CHÁY, NỔ BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU; SỐ TIẾT: 3 I. MỤC TIÊU 1. Về năng lực 1.1. Năng lực chung – Năng … Read more

Giáo án hoá 10 Bài 9 Ôn tập chương 2

                                                       BÀI 9: Ôn tập chương 2 I. MỤC TIÊU:     1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS ôn tập, củng cố các kiến thức cơ bản của chương 2 đạt các yêu cầu sau:         – Mô tả được cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và nêu được … Read more

Giáo án chuyên đề học tập Bài 6 Điểm chớp cháy Nhiệt độ ngọn lửa Nhiệt độ tự bốc cháy

TÊN BÀI DẠY: ĐIỂM CHỚP CHÁY, NHIỆT ĐỘ NGỌN LỬA, NHIỆT ĐỘ TỰ BỐC CHÁY. BỘ SÁCH: KNTT          –   SỐ TIẾT  (2 tiết) I. MỤC TIÊU 1. Về năng lực a) Nhận thức hóa học: – Nêu được khái niệm về điểm chớp cháy( là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất của khí quyển … Read more

Giáo án chuyên đề học tập Bài 5 Sơ lược về phản ứng cháy nổ

CHUYÊN ĐỀ 2: HOÁ HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ BÀI 5:  Sơ lược về phản ứng cháy và nổ Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học. Lớp: 10. Thời gian thực hiện: 2 tiết I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức Nêu được khái niệm, đặc điểm của phản ứng cháy (thuộc loại … Read more

Giáo án chuyên đề học tập Bài 4 Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs

Bài 4. Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs TÊN BÀI DẠY: ENTROPY VÀ BIẾN THIÊN NĂNG LƯỢNG TỰ DO GIBBS BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC    SỐ TIẾT: 4 I. MỤC TIÊU           1. Kiến thức: – Nêu được khái niệm về Entropy S (đại lượng đặc trưng cho độ mất trật … Read more