KHBD Module 9 Phản ứng trao đổi ion hóa học 11

KHBD Module 9 Phản ứng trao đổi ion hóa học 11   Trường:………………. Tổ:………………………. Họ và tên giáo viên: …………………… TÊN BÀI DẠY TIẾT 7: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Môn học: Hóa học; lớp: 11 Thời gian thực hiện: 01 tiết I. Mục tiêu 1. Về kiến … Read more

Phân tích và lấy ví dụ minh họa cụ thể việc thực hiện yêu cầu: “Đảm bảo khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất

Phân tích và lấy ví dụ minh họa cụ thể việc thực hiện yêu cầu: “Đảm bảo khai thác hiệu quả, phù hợp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường   Phân tích và lấy ví dụ minh họa cụ thể việc thực hiện yêu cầu: “Đảm bảo khai thác hiệu … Read more

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì? Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì? Trả lời: Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch … Read more

Để đề xuất được giải pháp đổi mới phương pháp dạy học thông qua kết quả đánh giá, GV cần dựa trên những cơ sở nào?

Để đề xuất được giải pháp đổi mới phương pháp dạy học thông qua kết quả đánh giá, GV cần dựa trên những cơ sở nào? Trả lời:  Để đề xuất được giải pháp đổi mới phương pháp dạy học thông qua kết quả đánh giá, GV cần dựa trên những cơ sở sau đây: … Read more

Để xây dựng được đường phát triển năng lực hóa học, cần thực hiện theo những bước nào?

Để xây dựng được đường phát triển năng lực hóa học, cần thực hiện theo những bước nào?   Trả lời:  Để xây dựng được đường phát triển năng lực hóa học, cần thực hiện theo những bước sau đây: – Chọn năng lực để xây dựng đường phát triển (chọn năng lực hóa học). – … Read more