0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Lê Trọng Tấn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Lê Trọng Tấn

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT LÊ TRỌNG TẤN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HOÁ HỌCKHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 Phút

I. PHẦN CHUNG (6,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm) : Bổ túc các phản ứng sau, cân bằng và ghi rõ điều kiện (nếu có):

a) H2SO4 + ……….. → Fe2( SO4)3 + ………..

b) H2S + ……….+ H2O → HBr + ………….

c) NaOH + ……………. → NaHS + ………..

d) Mg + H2SO4đ → ……….….. +.. H2S + …..

Câu 2 (2,0 điểm) : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

FeSH2SSSO2SO3H2SO4 SO2H2SO4BaSO4

Câu 3 (2,0 điểm) : Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hoá học (có ghi phương trình phản ứng minh hoạ):

NaCl, H2SO4, K2SO4, Na2S, KOH.

Câu 4 (1,0 điểm) : Xét hệ cân bằng sau trong một bình kín:

Cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau:

  1. Tăng nhiệt độ.
  2. Thêm khí H2 vào
  3. Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống.
  4. Dùng chất xúc tác

II. PHẦN RIÊNG (4,0 điểm) : Học sinh chọn đúng phần theo khối học để làm bài.

  1. Phần dành cho học sinh khối TỰ NHIÊN: ( 10C1 10C12)

Câu 5 (2,0 điểm) : Cho 11 gam hỗn hợp (X) gồm Al và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được 8,96 lít khí H2 (đkc).

a) (1,0 điểm) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong (X).

b) (0,5 điểm) Tính thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng.

c) (0,5 điểm) Nếu cho 16,5 gam hỗn hợp (X) vào dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư) thì thu được bao nhiêu lít khí sunfurơ (đkc, sản phẩm khử duy nhất)?

Câu 6 (2,0 điểm) : Dẫn 4,48 lít SO2 (đktc) vào 500 ml dd NaOH 1M. Thu được dung dịch A.

a) (1,5 điểm) Tính nồng độ mol/l các chất trong dung dịch A.

b) (0,5 điểm) Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch CaCl2 dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

 

 

B. Phần dành cho học sinh khối XÃ HỘI: ( 10C13 10C16)

Câu 7 (2,0 điểm) : Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn trong dung dịch H2SO4 0,1M loãng, dư, thu được 0,6 gam khí H2.

a) (1,25 điểm) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b) (0,75 điểm) Cho hỗn hợp kim loại trên phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được khí SO2. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Câu 8 (2,0 điểm) : Dẫn 2,24 lít khí SO2 (đkc) vào 250 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch (Y). Tính nồng độ các chất trong (Y).

Cho: Zn = 65 ; Fe = 56 ; H = 1 ; S = 32 ; O = 16 ; Na = 23 ; K = 39 ; Mg = 24, Al=27

Họ và tên HS: …………………………….Lớp: …………….. SBD: …………….

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Le Trong Tan – de

Hoa 10 – Le Trong Tan – da

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *