0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Ngô Thời Nhiệm

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Ngô Thời Nhiệm

TRƯỜNG TH, THCS, THPT

NGÔ THỜI NHIỆM

—————–

Năm học : 2017 – 2018

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

———————————–

Họ, tên thí sinh …………………………………. Lớp…………….. Số báo danh………….…………

A. PHẦN BẮT BUỘC (6 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):

 1. So sánh tính oxi hóa của oxi và ozon.

 2. Trường hợp nào sau đây có kết tủa? Viết phương trình phản ứng (nếu có)

 • Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF.

 • Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

 1. Cho biết công thức các muối có trong nước Gia-ven.

 2. Viết phương trình phản ứng của Al, CuO lần lượt với dung dịch HCl.

Câu 2 (2,5 điểm):

 1. So sánh số mol khí sinh ra khi cho cùng lượng Fe lần lượt tác dụng hết với axit sunfuric loãng và axit sunfuric đặc nóng dư (tạo sản phẩm khử duy nhất là SO2). Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

 2. Từ muối ăn viết các phương trình phản ứng điều chế Cl2, HCl.

Câu 3 (1,5 điểm):

Cho 14,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư), phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng các kim loại trong X và số mol axit đã phản ứng.

B. PHẦN TỰ CHỌN (4 điểm): Học sinh chọn 1 trong 2 phần A hoặc B

PHẦN A:

Câu 4 (3,0 điểm):

 1. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 3 dung dịch đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn: NaCl, Na2SO4, Na2SO3 (nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng)

 2. Dựa vào tính oxi hóa của ozon, nêu 2 ứng dụng của ozon.

Câu 5 (1,0 điểm):

Cho 0,015 mol một loại hợp chất oleum vào nước thu được 200 ml dung dịch X. Để trung hòa 100 ml dung dịch X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,15M. Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oleum trên.

PHẦN B:

Câu 6 (3,0 điểm):

 1. Viết phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ phản ứng (mỗi mũi tên là 1 phản ứng, ghi rõ điều kiện nếu có):

KMnO4 Cl2 FeCl3 NaCl NaNO3

 1. Viết các phương trình phản ứng chứng minh SO2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

Câu 7 (1,0 điểm):

Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu được 8,61 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu.

(Cho : O=16; H=1; Al=27; Cu=64; S=32; Ag=108; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127)

– HẾT –

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa10 Ngô Thời Nhiệm-HK2 da

Hoa10 Ngô Thời Nhiệm-HK2 de

Hoa10 Ngô Thời Nhiệm-HK2 mt

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *