0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Chí Thanh

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Chí Thanh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 -2018

TP HỒ CHÍ MINH

MÔN HÓA HỌC – Khối 10 – Ban KHTN

TRG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

Thời gian làm bài 45 phút

(Không tính thời gian phát đề )

Lưu ý: Học sinh không được sử dụng “Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học”.

 1. (1,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực hiện biến đổi sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

KMnO4 O2SO2H2SO4 CuSO4CuCl2Cu(NO3)2

 1. (1 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học khi tiến hành các thí nghiệm sau:
  1. Để lọ dung dịch axit sufuhiđric đậy không kín trong không khí một thời gian.
  2. Nhỏ axit H2SO4 đặc vào cốc đựng đường saccarozơ và để một thời gian.
 2. (1 điểm) Viết 1 phương trình phản ứng chứng minh mỗi tính chất sau:
  1. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.
  2. SO2 có tính oxi hóa (ghi rõ số oxi hóa).
 3. (1 điểm) Viết phương trình hóa học điều chế SO2 bằng 2 cách khác nhau từ nguyên liệu là quặng pirit sắt (FeS2), natri sunfit (Na2SO3), nước, không khí và các chất xúc tác cần thiết.
 4. (1 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
  1. ? + H2SO4  Fe2(SO4)3 + ?
  2. KBr + H2SO4 đặc, nóng 
 5. (1,5 điểm) Phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học (viết các phương trình hóa học đã xảy ra):

KOH, K2SO3, KCl, K2SO4, KNO3

 1. (1 điểm) Dẫn 11,2 lít khí SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X.

Tính nồng độ mol/lít của muối có trong dung dịch X (coi thể tích dung dịch không thay đổi).

 1. (1,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 30,08 gam hỗn hợp gồm: Fe, Fe2O3 vào 98 gam dung dịch H2SO4 96% (đặc, nóng) dư thu được 2,688 lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Y.
  1. Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu.
  2. Tính C% H2SO4 có trong Y.
 2. (0,5 điểm) Cho sơ đồ điều chế axit sunfuric với hiệu suất từng giai đoạn như sau:

FeS2 SO2SO3 H2SO4.

Tính khối lượng quặng pirit sắt có 10% tạp chất trơ cần dùng để điều chế 125 kg dung dịch H2SO4 98%.

Cho: H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32, Fe = 56

HẾT

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Nguyễn Chí Thanh DA-HOA-10-KHTN

Nguyễn Chí Thanh DA-HOA-10-KHXH

Nguyễn Chí Thanh DE-HOA-10-KHTN

Nguyễn Chí Thanh DE-HOA-10-KHXH

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *