dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023

Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  THANH HOÁ                  ĐỀ THI ĐỀ XUẤTKỲ THI CHỌN  HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH  NĂM HỌC 2022 – 2023. MÔN THI: HÓA HỌC LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi có 50 câu , gồm 8 trang  

Họ, tên thí sinh……………………………………Số báo danh:…………………………………………………………………..

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35.5; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Br=80; Ag =108; Ba=137;

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

A. 4.                                B. 5.                              C. 6.                              D. 7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Trong tự nhiên không gặp Y ở trạng thái tự do nhưng Y có trong protein thực vật; có trong xương, răng, bắp thịt, tế bào não,… của người và động vật; có trong khoáng vật apatit, photphorit. Y là

A. flo.                              B. photpho.                   C. canxi.                       D. oxi.

 • xit benzoic được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm (kí hiệu là E-210) cho xúc xích, nước sốt cà chua, mù tạt, bơ thực vật, … Nó ức chế sự phát triển của nấm mốc, nấm men và một số vi khuẩn. Công thức phân tử axit benzoic là

A. C6H5CH2COOH.       B. C6H5COOH.            C. CH3COOH.             D. (COOH)2.

A. Al và Cu.                    B. Zn và Fe.                  C. Ag và Cu.                 D. Ag và Au.

A. CH2=CHCOOCH3.                                         B. HCOOCH=CH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. HCOOCH=CH-CH3.                                       D. CH3COOCH=CH2.

A. CH3COOCH3.                                                  B. HCOOCH3.            

C. HCOOCH2CH3.                                               D. CH3COOCH2CH3.

A. 4.                                B. 5.                              C. 6.                              D. 7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • dụng được với dung dịch HCl. Mặt khác khi cho chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)thì thu được kết tủa. Chất X

A. Ca(HCO3)2.                B. BaCl2.                      C. CaCO3.                    D. AlCl3.

to  

Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:

X ¾¾® X1 + CO2

X1 + H2O ¾¾® X2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X2 + Y ¾¾® X + Y1 + H2O

X2 + 2Y ¾¾® X + Y2 + 2H2O

Hai muối X, Y tương ứng là

A. CaCO3, NaHCO3.      B. MgCO3, NaHCO3.   C. CaCO3, NaHSO4.    D. BaCO3, Na2CO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,05.                           B. 0,14.                         C. 0,06.                         D. 0,03.

 • Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 1Axit fusidic là hợp chất kháng khuẩn cấu trúc steroid, có hoạt tính kìm khuẩn và diệt khuẩn, được dùng để bào chế thuốc điều trị nhiễm khuẩn đa nguyên phát hoặc thứ phát do một số chủng nhạy cảm gây ra. Biết rằng axit fusidic có công thức phân tử C31H48O6. Trong công thức cấu tạo cho dưới đây, chỉ một trong các vị trí được đánh dấu (khoanh bằng đường nét đứt) đã được làm sai.

Vị trí đã được làm sai

A. (2).                              B. (4).                            C. (3).                           D. (1).

 • Vậy công thức của hai amin là

A. C4H11N và C5H13N.   B. C3H9N và C4H11N.  C. CH5N và C2H7N.     D. C2H7N và C3H9N.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.                                B. 3.                              C. 1.                              D. 4.

 • Kim loại R là

A. Mg.                             B. Fe.                            C. Ca.                           D. Zn.

(1) Những hợp chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.

(2) Tính chất của các chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Hợp chất hữu cơ là tất cả các hợp chất của cacbon.

(4) Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết ion.

(5) Phần lớn các hợp chất hữu cơ tan nhiều trong nước và tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(6) Phương pháp phân tích định tính nhằm mục đích xác định nguyên tố nào có trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                B. 5.                              C.3.                               D. 6.

(a) Cho NH4Cl tác dụng với NaOH.

(b) Cho NH3 tác dụng với O2 ở nhiệt độ cao, xúc tác Pt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Nhiệt phân Cu(NO3)2.

(d) Cho HCl tác dụng với dung dịch KMnO4.

(e) Sục khí CO2 qua nước vôi trong dư.

(g) Dẫn khí CO dư qua bột CuO nung nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được đơn chất là ?

A. 5.                                B. 3.                              C. 2.                              D. 4.

A.1.                                B. 2.                              C. 3.                              D. 4.

(1) Khi tăng nhiệt độ thì tính dẫn điện của kim loại tăng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Nguyên tắc điều chế kim loại là oxi hóa ion kim loại thành nguyên tử kim loại.

(3) Các kim loại kiềm, kiềm thổ đều là kim loại nhẹ, màu trắng bạc.

(4) Tất cả kim loại kiềm, kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường.

(5) Dùng Na2CO3 có thể làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cữu của nước cứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(6) Thạch cao khan được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                B. 2.                              C. 5.                              D. 3.

A. 3.                                B. 1.                              C. 4.                              D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1)Saccarozơ và tinh bột đều bị thủy phân khi đun nóng có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác.

(2)Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

(3)Mỗi phân tử xenlulozơ có 3 nhóm -OH tự do, nên hòa tan đượcCu(OH)2.

(4) Amilozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5)Xenlulozơ thể hiện tính chất của ancol khi phản ứng với HNO3 đặc có mặt chất xúc tác H2SO4 đặc. 

Số phát biểu sai

A.2.                                 B. 3.                              C.1.                               D. 4.

(1) Kim cương là chất cứng nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Trong vỏ trái đất silic là nguyên tố phổ biến thứ 2, chỉ đứng sau oxi.

(3) Cacbon vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

(4) Kim cương được dùng để chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh.

(5) Trong phản ứng với Al, cacbon bị oxi hóa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(6) Silic tác dụng trực tiếp với flo ở điều kiện thường.

Số phát biểu đúng là

A. 4                                 B. 3                               C. 5.                              D. 7.

-Phần 1. Thực hiện phản ứng tráng gương thu được 0,02 mol Ag

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

-Phần 2. Đun nóng với dung dịch HCl loãng đến phản ứng hoàn toàn, trung hòa axit dư thu được dung dịch Y. Đun nóng Y với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì được tối đa 0,06 mol Ag. Giá trị của m là

A.10,44.                          B. 7,20                          C. 20,48.                       D. 17,28.

                X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được

               18,36 gam Ag và dung dịch E. Cho toàn bộ E tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 0,784 lít

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                CO2 (đktc). Tên của Z là    

                 A. anđehit acrylic.      B. anđehit butiric.             C. anđehit propionic.        D. anđehit axetic.

(a) Poliacrilonitrin là vật liệu polime có tính dẻo.

(b) Dung dịch muối natriphenolat có pH > 7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Khi ngâm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa làm bằng tơ tằm sẽ nhanh hỏng.

(d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn etylamin nhưng yếu hơn đimetylamin.

(e) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Natri phenolat thấy xuất hiện vẫn đục.

(g) Tơ capron, tơ visco, tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                B. 4.                              C. 5.                              D. 6.

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Ứng với công thức phân tử C4H11N có ba đồng phân amin bậc một.

(d) Trong phân tử tripeptit mạch hở Gly-Ala-Glu có 4 nguyên tử oxi.

(e) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng, dễ tan trong nước.

Số phát biểu sai

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5.                                B. 2.                              C. 4.                              D. 3.

 • :

(1) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là CnH2nO2 (n ≥ 2)

(2) Ở điều kiện thường tristearin là chất lỏng, ít tan trong nước.

                 (3) Amilozơ và xenlulozơ đều có cấu tạo mạch không phân nhánh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                 (4) Trong số các amin: đimetylamin; propan – 2 –amin;N–metyletanamin; N,N– đimetylmetanamin; propan – 1 – amin có 3 amin bậc hai.

                 (5) Dùng quỳ tím có thể phân biệt 3 dung dịch sau: Axit gluctamic, anilin, glyxin.

(6) Peptit Ala – Gly – Val – Gly có 3 liên kết peptit.

(7) Thành phần nguyên tố tạo nên cao su buna – S gồm C,H,S.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu  đúng là

A. 4.                                B. 7.                              C. 6.                              D. 3

– Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa.

– Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là ( giả sử quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi).

A. 3,73 gam.                    B. 7,46 gam.                 C. 7,04 gam.                 D. 3,52 gam.

(a) Ở điều kiện thường, phenylamin là chất lỏng và tan tốt trong nước.

(b) Thành phần chính của tóc là protein.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Để rửa ổng nghiệm đựng anilin có thể dùng dung dịch HCl.

(d) Muối mono natri glutamat dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính).

(e) Các amino axit như glyxin, valin đều chứa hai nhóm –COOH trong phân tử.

(g) Khi làm trứng muối (ngâm trứng trong dung dịch NaCl bão hòa) xảy ra hiện tượng đông tụ protein.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(i) Các dung dịch Glyxin, Alanin, Lysin đều không làm đổi màu quỳ tím.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                B. 5.                              C. 7.                              D. 6.

Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 2

Cho các nhận xét sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Thí nghiệm trên nhằm mục đích xác định định tính cacbon và hiđro trong hợp chất hữu cơ.

(b) Bông tẩm CuSO4 khan nhằm phát hiện sự có mặt của nước trong sản phẩm cháy.

(c) Ống nghiệm được lắp hơi chúi xuống để oxi bên ngoài dễ vào để đốt cháy chất hữu cơ.

(d) Ống nghiệm đựng nước vôi trong để hấp thụ khí CO.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Chất sử dụng để oxi hóa chất hữu cơ trong thí nghiệm trên là CuO.

(f) Trong thí nghiệm trên có thể thay Ca(OH)2 bằng Ba(OH)2 hiện tượng cũng xảy ra tương tự.

       (g)  Dung dịch Ca(OH)2 được dùng để nhận biết CO2 sinh ra trong thí nghiệm trên.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3.                                B. 5.                              C. 4.                              D. 6.

Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 2

Các chất A, B, C, D, E lần lượt là

A. glucozơ, axit glutamic, anilin, saccarozơ, peptit.

B. glucozơ, axit glutamic, anilin, peptit, saccarozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. glucozơ, peptit, anilin, saccarozơ, axit glutamic.

D. anilin, saccarozơ, peptit, axit glutamic, glucozơ.

A. 0,5 và 20,600.             B. 0,5 và 15,675.          C. 1,0 và 20,600.          D. 1,0 và 15,675.

                 E chứa X, Y cần dùng 0,63 mol H2 thu được 14,58 gam hỗn hợp F chứa 2 ancol. Toàn bộ F dẫn qua

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 14,25 gam. Nếu đốt cháy hoàn F cần dùng 20,16 lít O2

                (đktc) Mặt khác a gam E tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được m

                gam kết tủa. Giá trị m là

                 A. 103,68.                      B. 71,28.                    C.100,38.                        C. 97,83.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • ), Y (chứa 4 liên kết π) và Z (chứa 5 liên kết π); trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 20,28 gam E cần dùng 1,0 mol O2, thu được CO2 và 12,24 gam H2O. Nếu đun nóng 20,28 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai ancol đều no, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và 22,58 gam hỗn hợp F gồm hai muối của hai axit cacboxylic. Cho các nhận định sau:

(1) X cho được phản ứng tráng bạc.

(2) Y tác dụng tối đa với Br2 trong dung dịch theo tỷ lệ mol 1: 2.

(3) Hai ancol trong T đều hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.

(4) Tổng số nguyên tử hiđro trong hai phân tử X, Y là 24.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số nhận định đúng là

A. 1.                                B. 4.                              C. 3.                              D. 2.

 • Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 48,13%.                      B. 48,92%.                    C. 48,39%.                    D. 54,64%.

 • (gồm

                khí và hơi) và 11,34 gam một chất rắn Z. Hấp thụ toàn bộ Y vào nước thu được dung dịch T. Cho

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                280 ml dung dịch NaOH 1M vào T, thu được dung dịch chỉ chứa 23,80 gam một muối duy nhất.

                Phần trăm theo khối lượng của nguyên tố kim loại trong X là

                  A. 2,47%.                      B. 4,04%.                          C. 4,46%.                  D. 4,69%.

(1) Thể tích hỗn hợp khí Y ở đktc là 1,344 lít.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Giá trị của x là 0,96.

(3) Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là 28,826%.

(4) Số mol ion NOĐề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 4 trong dung dịch X là 0,82.

(5) Số mol NaOH phản ứng tối đa với dung dịch X là 0,85.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 1.                                B. 2.                              C. 4.                              D. 3.

E + KOH Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 5 X + Y

F + KOH Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 5 X + Z

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

T + H2 Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 7 X

Biết X, Y, Z đều là các chất hữu cơ và MT < ME < MF < 100. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất T làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

(b) Chất F tác dụng với Na sinh ra khí H2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Chất X được dùng để pha chế rượu.

(d) Chất Y có phản ứng tráng bạc.

(e) Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong Z là 48,98%.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.                                B. 1.                              C. 4.                              D. 3.

A. 0,1.                             B. 0,4.                           C. 0,5.                           D. 0,2.

A. 3,30.                           B. 3,20.                         C. 2,75.                         D. 2,65.

A.15,88.                          B.19,5.                          C.18,85.                        D.15,86.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2X (dd) Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 8 Y(dd) + ZĐề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 9+ H2O

Y(dd) + Q (dd) Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 10 TĐề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 9+ 2G (dd)

T + H2O + Z Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 10 T1

T1 + Y Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 10 T + 2X

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau

(a) Y có thể được sử dụng để làm mềm nước cứng.

(b) G có thể dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

(c) X được sử dụng để làm bột nở.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) T có thể dùng trực tiếp làm vật liệu xây dựng.

(e) Muối sunfat của M có tên là thạch cao.

(g) Z là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính.

(h) X là chất rắn màu trắng, tan nhiều trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng

A. 3.                                B. 4.                              C. 5.                              D. 6.

– Bước 1: Cho vào bình cầu có nhánh 10 ml ancol etylic khan có sẵn vài viên đá bọt, thêm tiếp 5 ml dung dịch H2SO4 98%, đồng thời lắc đều bình cầu trong 1 phút.

– Bước 2: Lắp bình cầu lên giá thí nghiệm, đậy kín bình cầu, phần nhánh có lắp ống dẫn khí rồi cho khí lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch NaOH 5M và bình (2) đựng dung dịch KMnO4 2M.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Bước 3: Đun nóng chất lỏng trong bình cầu đến nhiệt độ 170oC, quan sát hiện tượng thí nghiệm.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 1, chất lỏng trong bình cầu đồng nhất.

(b) Dung dịch NaOH có vai trò trung hòa H2SO4 bị bay hơi trong quá trình đun nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Ở bước 3, nên hơ đều bình cầu rồi sau đó mới đun tập trung.

(d) Ở bước 3, khí thoát ra làm màu tím dung dịch KMnO4 nhạt dần đồng thời tạo kết tủa vàng nhạt.

(e) Đá bọt có tác dụng không cho chất lỏng trào lên trên.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4.                                B. 3.                              C. 5.                              D. 2.

Bước 1: Lấy vào ống nghiệm thứ nhất 0,5 ml dung dịch HNO3 đặc (68%) và ống nghiệm thứ hai 0,5 ml dung dịch HNO3 15%.

Bước 2: Cho vào mỗi ống nghiệm một mảnh nhỏ đồng kim loại. Nút các ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch NaOH. Đun nhẹ ống nghiệm thứ hai.

Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Ở hai ống nghiệm, mảnh đồng tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh.

(2) Ở ống nghiệm thứ nhất, có khí màu nâu đỏ thoát ra khỏi dung dịch.

(3) Ở ống nghiệm thứ hai, thấy có khí không màu, không hóa nâu thoát ra khỏi dung dịch.

(4) Bông tẩm dung dịch NaOH có tác dụng hạn chế khí độc thoát ra khỏi ống nghiệm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Có thể thay bông tẩm dung dịch NaOH bằng bông tẩm dung dịch NaCl.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                B. 5.                              C. 2.                              D. 4.

A. 12,36%.                      B. 13,25%.                    C. 11,55%.                    D. 14,25%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Không có mô tả ảnh.

Giả sử hiệu sất điện phân là 100%, bỏ qua sự bay hơi của nước. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y là

A. 39,55.                         B. 37,45.                       C. 42,75.                       D.40,65.

A. 19,70.                         B. 29,55.                       C. 23,64.                       D. 15,76.

                 kết pi và 46 < MX < MY); Z là trieste được tạo bởi X, Y và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 13,36

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                 gam hỗn hợp E chứa X, Y và Z cần dùng 0,52 mol O2. Mặt khác, cho 0,32 mol E làm mất màu tối

                đa 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Cho 20,04 gam E tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH

                1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp F gồm hai muối F1 và F2 (khối lượng mol

                của muối F1 nhỏ hơn khối lượng mol của muối F2. Phần trăm khối lượng của F1 trong F gần nhất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                với giá trị nào sau đây?

 1. Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 14). Cho các phát biểu sau:

(a) Phân tử khối của Z là 62 g/mol.

(b) Có 3 công thức cấu tạo thõa mãn tính chất của X.

(c) Nung nóng muối natri của Y2 với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Chất Y1 bị oxi hoá bởi dung dịch Br­2.

(e) Có thể điều chế trực tiếp Y2 thừ acol metylic.

Số lượng phát biểu đúng là

A. 3.                                B. 4.                              C. 2.                              D. 1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Đề thi đề xuất hsg lớp 12 môn hóa tỉnh Thánh Hóa năm 2022 2023 2

Biết E chỉ chứa nhóm chức este và có công thức phân tử là CnHmOn (ME < 168; MZ <MF < MT).

Cho các phát biểu sau:

(a) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.

(b) Trong phân tử chất E có 13 liên kết xích ma (σ). 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Giữa các phân tử của chất F có liên kết hiđro.

(d) Trong phân tử Z và T đều không có liên kết π. 

(e) Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm. 

(g) a mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa a mol H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(h) Nhiệt độ sôi của F cao hơn nhiệt độ sôi của Z. 

Số phát biểu đúng là 

A. 3.                                B. 4.                              C. 5.                              D. 6. 

Cho các phát biểu sau về X, Y, Z, T:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1). Phần trăm khối lượng của Y trong E là 19,25%.

(2). Phần trăm số mol của X trong E là 12%.

(3). X không làm mất màu dung dịch Br2.

(4). Tổng số nguyên tử cacbon trong phân tử T là 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5). Z là ancol có công thức C3H6(OH)2.

Số phát biểu đúng là

A. 1.                                B. 2.                              C. 3.                              D. 4.

                             ——————- Hết ——————-

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *