0

Đề thi Hóa học 12 HK1 2020 SGD Nam Định

Đề thi Hóa học 12 HK1 2020 SGD Nam Định

O2 Education xin gửi  tới Thầy Cô 4 mã Đề thi Hóa học HK1 2020 SGD Nam Định

Đề thi Hóa học 12 HK1 2020 SGD Nam Định

Quý Thầy Cô tải tại đây:

Đáp án Đề thi Hóa học 12 HK1 2020 SGD Nam Định

Quý thầy cô tải đáp án tại đây Dap an Hoa HK1 2020

Đáp án này có một số đính chính: Mã đề 311 – Câu 72; Mã đề 313 – Câu 73; Mã đề 315 – Câu 70; Mã đề 317 – Câu 73 có 02 đáp án đúng.

 

hocbaicungcon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *