0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT An Dương Vương

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT An Dương Vương

Cho các nguyên tử khối : Na=23, O=16, H=1 , C=12.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM
TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG VƯƠNG
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN : HÓA HỌC 11 (45p) (8/5/2018)

Đề
Câu 1:
(2 điểm)
Trình bày tính chất hóa học của axit axetic (CH
3COOH).
Câu 2:(1,5 điểm)
Viết đồng phân axit cacboxylic có CTPT C
5H10O2 và gọi tên thay thế theo IUPAC.
Câu 3: (2,5 điểm)
Hoàn thành chuỗi phản ứng sau :
Câu 4: (1,25 điểm)
Từ 1 tấn gạo (chứa 95,1% là tinh bột) có thể sản xuất được bao nhiêu ml rượu ancol
etylic nguyên chất. Biết hiệu suất của cả quá trình điều chế là 80%. Cho D
rượu = 0,8
g/ml. Tính số ml rượu 25
o thu được khi pha lượng rượu nguyên chất ở trên với nước.
Đem lượng rượu 25
o pha được đóng thành thùng, mỗi thùng 10 chai, mỗi chai chứa
300ml rượu 25
o. Tính số thùng có thể đóng được. Mỗi chai rượu bán với giá 20 ngàn
VNĐ. Tính số tiền thu được khi bán hết lượng rượu trên.
Câu 5: (1,75 điểm)
a) Cho 6 gam axit axetic tác dụng với Na dư. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được
V (lít) khí H
2 (đktc) . Tính V.
b) Cho m gam hỗn hợp A gồm axit axetic và ancol etylic. Để trung hòa m gam hỗn hợp
A cần 200ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết khi cho m gam hỗn hợp A tác dụng với Na
dư thì thu được 4,48 lít khí H
2 ở đktc. Tính m và phần trăm khối lượng của ancol etylic
trong hỗn hợp A.
c) Chất X có cùng CTPT với axit axetic. Biết X có khả năng phản ứng với Na và làm
mất màu dung dịch Brom. Xác định CTCT của X.
Câu 6: (1 điểm)
Thực hiện phản ứng este hóa 14,8 gam axit propionic với 6,9 gam ancol Y (thuộc dãy
đồng đẳng của metanol) với xúc tác H
2SO4 đặc, to. Hiệu suất của phản ứng là 80%, tổng
khối lượng axit, ancol và este sau phản ứng là 19,54 gam. Tìm CTCT của Y và gọi tên.
—Hết—

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Đáp án đề cuối kì II -2017-2018

Đề cuối kì II -2017-2018

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *