0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Đông Đô

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Đông Đô

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ

NH: 2017-2018

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: Hoá học – KHỐI: 11

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm)

Viết đồng phân và gọi tên thay thế đồng đẳng của benzen có CTPT là C8H10

Câu 2: (2 điểm)

Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

Phenol, Benzen, Ancol etylic, Toluen

Câu 3: (2 điểm)

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a. Benzen + Cl2/ánh sáng b. Benzen + Br2/Fe,to

c. Toluen + H2/Ni,to d. Toluen + dd KMnO4/to

e. Etanol + Na f. Phenol + dd Br2

g. Stiren + dd Br2 h. Trùng hợp Stiren

Câu 4: (2 điểm)

Tìm CTPT các chất trong các trường hợp sau:

  1. Cho 36,8g ancol no, đơn chức A tác dụng với Na dư thu được 8,96 lít khí H2 (đkc)

  2. B là đồng đẳng của benzen có %C=91,3%

Câu 5: (2 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam một rượu no đơn chức A cần vừa đủ 13,44 lít O2 (đktc).

a. Xác định CTPT của ancol X?

b. Cho X phản ứng với K thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu?

c. Để thu được 3,2 gam Cu thì cần khối lượng của X là bao nhiêu (Biết X phản ứng tạo ra Cu và một anđehit)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: Cu=64; K=39; C=12; O=16; H=1

(HS không dùng bảng tuần hoàn, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.)

———– Hết ————

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017– 2018

Môn Hóa học – Lớp 11 – Chương trình (cơ bản)

Câu

Đáp án

Điểm

Tổng

1

Viết đúng 4 đồng phân + tên gọi

0,5đ x4

2,0đ

2

Dùng dd Br2 =>phenol

Dùng dd KMnO4/to =>toluen

Dùng Na => ancol etylic

Còn lại benzen

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

2,0đ

3

Viết đúng mỗi phương trình 0,25đ

0,25đ x8

2,0đ

4

a. Tìm được CTPT của A là C2H6O

b. Tìm được CTPT của B là C7H8

1,0đ

1,0đ

2,0đ

5

1,2/3n 0,6 (mol)

=> 14n+18=9,2/(1,2/3n)

=> n=2

=> CTPT là C2H6O

0,2 0,2 (mol)

=> khối lượng muối =16,8 gam

0,05 0,05

=> mX=2,3 gam

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

2,0đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

ĐÔNG ĐÔ Thi Hoa- HKII LỚP 11 NH 17-18

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *