0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Giồng Ông Tố

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Giồng Ông Tố

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM
TRƯỜNG THPT GIỒNG ÔNG TỐ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – NH : 2017 – 2018
Môn : HÓA HỌC – Khối 11
Thời gian 45 phút ( không tính thời gian phát đề )
Câu 1. (2 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện nếu có).
Câu 2. (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học , hãy nhận biết các chất sau ( thuốc thử tùy ý ) , viết phương
trình phản ứng minh họa :
C
2H5CHO ; C3H5(OH)3 ; CH3COOH ; C2H5OH
Câu 3. ( 2 điểm) Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các đồng phân andehit có CTPT C5H10O
Câu 4. ( 3điểm)
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol A , B no đơn chức mạch hở kế tiếp nhau
trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít CO
2 (đktc) và 2,475 g H2O.
a.Tìm công thức 2 ancol.
b.Tính % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu ( Cho C=12, H=1, O=16 )
Câu 5. ( 1 điểm )
Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic , etylen glicol và glixerol . Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được
6,72 lít CO
2 ( đktc ) . Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 ( đktc ) .
Tính V ?

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Giồng Ông Tố DAP AN HK 2 – HOA 11

Giồng Ông Tố Đề HK 2 – HOA 11

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *