Đổi Font Chữ Đồng Loạt Trong PowerPoint

Khi bạn tải về một file PowerPoint nhưng không có font mà tác giả sử dụng, thay vào đó bạn lại có một font khác cùng bản mã. Chẳng hạn file tải về sử dụng font TCVN3.VnCooper nhưng bạn chỉ có font cùng bản mã là .VnArial. 

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

  Khi đó, có hai cách để xử lý là:

  Thay đổi Font chữ hàng loạt trong PowerPoint

  Nếu như các bạn sử dụng nhiều Font chữ khác nhau trong PowerPoint và chỉ cần thay thế một số Font chữ nhất định thì các bạn hãy làm như sau:

  SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

  Bước 1: Tại giao diện chính của PowerPoint, các bạn tiến hành chọn thẻ Home (1) để xem các chế độ và chọn Replace (2) → Replace Fonts… (3).

  Bước 2: Khi cửa sổ Replace Font xuất hiện, các bạn cần nhập những nội dung như sau:

  SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  • Replace (1): Font chữ cần thay đổi
  • With (2): Font chữ được đổi thành

  Sau đó bấm Replace (3).

  Ví dụ ở hình trên, ta đổi toàn bộ các Font chữ Arial thành Font chữ Arial Nova nên sẽ chọn Replace: Arial và With: Arial Nova.

  SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

  Thay đổi toàn bộ Font chữ trên các Slides của PowerPoint

  Trong trường hợp các bạn cần thống nhất lại các Font chữ, thay đổi hàng loạt các Font chữ đang sử dụng trên PowerPoint thì các bạn hãy làm cách sau:

  Bước 1: Tại giao diện chính của PowerPoint, các bạn tiến hành chọn thẻ View và chọn mục Slide Master.

  SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

  Bước 2: Khi PowerPoint chuyển về chế độ Slide Master, các bạn tiến hành chọn mục Fonts.

  Bước 3: Sau đó, các bạn tiến hành chọn Font chữ từ danh sách xổ xuống để thay đổi cho toàn bộ các Slides trên PowerPoint.

  SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

  Bước 4: Cuối cùng, các bạn chọn Close Master View để hệ thống tự động thay đổi toàn bộ các Font chữ trong các Slides của PowerPoint.

  Cách khác, bạn có thể sử dụng các template font mặc định của Powerpoint. Cách làm như sau:

  SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1
  • (1) chọn thẻ Design,
  • (2) bấm vào mũi tên xuống của khu vực Variants,
  • (3) bấm Fonts,
  • (4) bấm vào font cần chọn.

  Leave a Comment