powerpoint

4 cách chuyển PowerPoint sang SCORM

4 cách chuyển PowerPoint sang SCORM Chuyển đổi bài thuyết trình Powerpoint của bạn sang các khóa học trực tuyến không phải chuyện quá khó khăn. Chúng tôi xin giới thiệu 4 cách chuyển PowerPoint sang SCORM để bạn có thể tạo các bài giảng e-learning...

Đọc tiếp...