dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C4H6O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau

Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C4H6O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                                                  (1)  X  +   NaOH   Y  +  Z

                                                  (2)  Y   +   HCl    T  +  NaCl

                                                  (3)  Z  +  Cu(OH)2   E  +  H2O

Phát biểu nào sau đây không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Chất Y có phản ứng tráng bạc.                                  B. Nhiệt độ sôi của T cao hơn etanol.

     C. Chất X có chứa 2 nhóm -CH3.                                  D. Chất Z là ancol hai chức.

Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C4H6O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau 1

Đây là một câu trong đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm 2023 2024

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô xem đầy đủ cả đề thi tại

đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm học 2023 2024


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *