dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,816%

Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,816%, 6,122%, 9,524%, còn lại là oxi. X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Thực hiện phản ứng este hóa giữa X với ancol Y đơn chức trong HCl khan, thu được sản phẩm hữu cơ Z (chỉ chứa nhóm chức -NH3Cl và chức este). Thành phần % theo khối lượng của oxi trong Z là 23,925%. Công thức của Y là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. CH3OH.                         B. C3H5OH.                       C. C3H7OH.                       D. C2H5OH.

Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,816% 1

Đây là một câu trong đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm 2023 2024

Mời các thầy cô xem đầy đủ cả đề thi tại

đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa sở GD Nam Định năm học 2023 2024

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *