dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT

Giáo án hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI 18 – ÔN TẬP CHƯƠNG 4

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

– Hệ thống hóa được các kiến thức về hydrocarbon;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Phân biệt được đặc điểm cấu tạo phân tử các hợp chất hydrocarbon

– Trình bày được tính chất hóa học của các hydrocarbon.

– Học sinh nêu được mối quan hệ giữa các loại hydrocarbon với nhau

2. Năng lực

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

* Các năng lực chung

– Năng lực tự học: Học sinh tự hệ thống hóa lại kiến thức của chương 4

– Năng lực hợp tác: Làm việc theo nhóm hoàn thành các phiếu nhiệm vụ

– Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Năng lực giao tiếp

* Các năng lực chuyên biệt

– Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: thông qua việc đọc tên các hợp chất hydrocarbon

– Năng lực tính toán: Vận dụng được kiến thức hóa học tính toán và giải thích được các bài tập liên quan đến tính chất hóa học hydrocarbon

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: Giải quyết một số tình huống thực tiễn liên quan đến ứng dụng của các hydrocarbon

3. Phẩm chất: Trung thực, tự trọng, tự lập, tự tin, tự chủ; Có trách nhiệm trong việc hoàn thành các nhiệm vụ học tập của nhóm, lớp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Hình ảnh mô hình cấu tạo hydrocarbon

ABCD
  • Bảng phụ ứng với 4 loại hydrocarbon của 4 tổ trò chơi “đưa ong về tổ”

Nhóm 1: Alkane

Nhóm 2: alkene

Nhóm 3: alkyne

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhóm 4: arene

Tổ ong 1/2/3/4: Alkane/alkene/alkyne/arene
Công thức tổng quát      
Đặc điểm cấu tạo        
Tính chất hóa học      
Ứng dụng      
Điều chế        

 Các mảnh ghép chú ong liên quan đến tính chất của các hydrocarbon (dựa vào bảng hệ thống SGK trang 110)

Gói câu hỏi số 1:

1, Công thức tổng quát của alkene là CnH2n (n  2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2, Các alkyne là các hydrocarbon mạch hở, có 1 liên kết ba.

3, Phản ứng đặc trưng của alkane là phản ứng cộng.

4, Trong phân tử hydrocarbon, số nguyên tử hydrogen luôn là số chẵn.

5, Oxy hóa hoàn toàn hydrcarbon đều thu được CO­2 ­và H2O

6, Hydrocarbon no có khả năng tham gia phản ứng cracking

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Gói câu hỏi số 2

1, ethylene kích thích quả mau chín 2, tất cả các alkyne đều phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 3, hydrocarbon no là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn 4, Công thức chung của hydrocarbon no, mạch hở có dạng CnH2n 5, Benzene có công thức là C6H6 6,để phân biệt alkane và alkene có thể sử dụng dung dịch Br2

Gói câu hỏi số 3

Câu 1. Styrene phản ứng với bromine tạo thành sản phẩm có công thức phân tử C8H8Br2. Viết CTCT của hợp chất này. Câu 2. Gas, nhiên liệu phổ biến hiện nay có thành phần chính là propane và butane. Nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn 1kg một loại gas là khoảng 50400 kJ a) Biết để làm nóng 1kg nước lên 1 độ thì cần cung cấp nhiệt lượng là 4200 kJ. Để đun sôi 30kg nước từ nhiệt độ 200C cần cung cấp bao nhiêu kJ nhiệt? b) Cần đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu kg gas để cung cấp đủ nhiệt lượng trên, biết hiệu suất hấp thụ nhiệt đạt 80%?

– video về benzene

2. Học sinh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cần chuẩn bị trước nội dung bài học, nhiệm vụ học tập theo nhóm ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (10 phút)

a) Mục tiêu: Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học bài mới, gợi nhớ kiến thức cũ liên quan.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Nội dung: HS ghép nối các mô hình của câu a) với công thức hóa học của câu b)

a. Hình ảnh

ABCD

b)       

1. alkane2. Ankyne3. arene4. Alkene

c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HS: a-4; b-1; c-3; d-2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên đặt câu hỏi, giới thiệu cách ghép nối

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

HS: Thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bước 3: Báo cáo thảo luận

GV mời một nhóm đôi trả lời câu hỏi.

Bước 4: Kết luận, nhận định:

GV nhận xét, chuyển sang hoạt động tiếp theo: hoạt động hệ thống lại kiến thức lý thuyết.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG LẠI KIẾN THỨC (20 phút)

2.1 Hệ thống hóa hydrocarbon

a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức đã học của hydrocarbon về các nội dung: CTTQ, đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế.

b) Nội dung: GV ôn tập kiến thức lí thuyết thông qua trò chơi “Đưa ong về tổ”.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c) Sản phẩm: Các nhóm đưa được các mảnh ghép về đúng tổ theo nhiệm vụ đã được giao. 

d) Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINHSẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ được phát 1 bảng phụ, các chú ong mang thông tin bao gồm cả thông tin về alkane, alkene, alkyne, arene. Mỗi nhóm sẽ chọn lấy 5 thông tin tương ứng với nội dung của nhóm dán vào bảng phụ. Nhóm 1: alkaneNhóm 2: alkeneNhóm 3: alkyneNhóm 4: arene Các nhóm chọn thông tin tương ứng với nội dung về alkane, alkene, alkyne, arene để đưa ong về đúng tổ trong thời gian 5 phút.    Hết 5 phút, các nhóm dán bảng phụ lên bảng. Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS: Hoạt động nhóm hoàn thành vào bảng đã được phát. Hết thời gian, các nhóm dán bảng phụ của nhóm mình lên bảng lớp Bước 3: Báo cáo thảo luận – HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm kiểm tra chéo. GV tổng kết, chiếu đáp án cho HS quan sát Bước 4: Kết luận, nhận định: GV chốt lại kiến thức.A. LÝ THUYẾT  

2.2 Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu: Ôn tập kiến thức đã học của hydrocarbon về các nội dung CTTQ, đặc điểm cấu tạo, TCHH, ứng dụng và điều chế

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Nội dung: sử dụng nội dung là sản phẩm của trò chơi để ôn tập kiến thức sau trò chơi “đưa ong về tổ”

c) Sản phẩm: đáp án của học sinh

b) Tổ chức thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINHSẢN PHẨM DỰ KIẾN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Tổ chức trò chơi: Ai nhanh hơn để ôn tập lại các kiến thức cần nhớ sau trò chơi HS ôn tập lại kiến thức cần nhớ qua 2 gói mệnh đề đúng sai (mỗi gói 6 mệnh đề) và 1 gói câu hỏi bài tập tính toánGV cho HS hoạt động theo 4 nhóm. Mỗi nhóm có phát 1 cờ. GV chọn 1 HS làm thư kí. Mỗi gói câu hỏi được chiếu lần lượt các nhóm phất cờ để giành quyền trả lời. Đúng được 1 điểm, sai không có điểm. Sau 3 gói câu hỏi nhóm có nhiều lần trả lời đúng nhất sẽ có phần quà nhỏ. Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm hoạt động nhóm và phất cờ giành quyền trả lời. Bước 3: Báo cáo thảo luận HS hoạt động theo nhóm, nhóm nhanh nhất sẽ phất cờ để đưa ra câu trả lời. GV quan sát, dựa trên kết quả của thư kí trao quà cho nhóm có hoạt động tích cực nhất. Bước 4: Kết luận, nhận định: GV phát vấn, nhấn mạnh lại các nội dung kiến thức trong mệnh đề có thông tin sai và công thức tính toán.Gói câu hỏi số 1: 1, Công thức tổng quát của alkene là CnH2n (n  2) (Đ) 2, Các alkane là các hydrocarbon mạch hở, có 1 liên kết ba. (S) 3, Phản ứng đặc trưng của alkane là phản ứng cộng. (S) 4, Trong phân tử hydrocarbon, số nguyên tử hydrogen luôn là số chẵn. (Đ) 5, Oxy hóa hoàn toàn hydrcarbon đều thu được CO­2 ­và H2O (Đ) 6, Hydrocarbon no có khả năng tham gia phản ứng cracking (Đ)   Gói câu hỏi số 2 1, Ethylene kích thích quả mau chín (Đ) 2, Tất cả các alkyne đều phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (S) 3, Hydrocarbon no là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn (Đ) 4, Công thức chung của hydrocarbon no, mạch hở có dạng CnH2n (S) 5, Toluene có công thức là C6H6 (S) 6,Để phân biệt alkane và alkene có thể sử dụng dung dịch Br2 (Đ) Gói câu hỏi số 3 Câu 1. n > 6 . Do đó Styrene có vòng benzene. Styrene phản ứng với bromine tạo thành sản phẩm có công thức phân tử C8H8Br2 . Do đó Styrene phải có ít nhất 1 liên kết đôi. Công thức cấu tạo phù hợp là: C6H5-CH=CH2. Câu 2. Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi 30 kg nước từ nhiệt độ là Nhiệt lượng toàn phần đun sôi nước là:  Cần đốt cháy hoàn toàn số kg gas để cung cấp nhiệt lượng trên là:

3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Mục tiêu: Tích hợp giáo dục nội dung về thực tiễn về ứng dụng của hydrocarbon

b. Nội dung:

HS quan sát video với câu hỏi: benzene: Nên hay không nên?

c. Sản phẩm: Hs nêu được các ứng dụng thực tiễn của etanol trong đời sống và những mặt tiêu cực về tác hại của benzene. GV giáo dục về vai trò của benzen, các sử dụng hóa chất và ứng dụng của chúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    d. Tổ chức thực hiện: 

+ GV cho HS quan sát video về benzene

Đặt câu hỏi: nên hay không nên sử dụng benzene? Phát vấn 2 HS:

1 HS về ứng dụng tích cực của benzene

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1 HS về tác hại của benzene

GV chốt lại vấn đề.

4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG- MỞ RỘNG (giao về nhà) (5 phút)

a. Mục tiêu: Tìm hiểu thêm về cách làm hoa quả chín nhanh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Nội dung Tìm hiểu thêm về cách làm hoa quả chín nhanh.

    c. Sản phẩm: Trình bày vào vở.

d. Tổ chức thực hiện:  Làm việc cá nhân tại nhà.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download giáo án

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *