Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 siêu phẩm có đáp án đề số 4

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11 siêu phẩm có đáp án đề số 4   ĐỀ SỐ 04 – THI HỌC KÌ II – HÓA 11 Nhận biết Câu 1: Hiện nay, nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là A. etanol. B. etan. C. axetilen. D. … Read more

Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon

Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon. I. Lý thuyết Ta xét bài toán hỗn hợp chứa các hidrocacbon mà đề bài yêu cầu tính phần trăm số mol hoặc phần trăm khối lượng. Nói cách khác chúng ta phải tìm được … Read more

Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon

Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon   1.5. Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon. I. Lý thuyết + Xét bài toán về hỗn hợp chứa nhiều hidrocacbon và H2 trong đó có một mối liên hệ ngầm nào đó. + Bản chất của dồn chất: Là biến một hỗn … Read more

Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon

Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon. I. Lý thuyết + Chúng ta xem xét bài toán đốt cháy một hỗn hợp chứa nhiều hidrocacbon và H2. + Vận dụng … Read more

Bài toán cộng H2 Br2 vào hiđrocacbon không no mạch hở

Bài toán cộng H2 Br2 vào hiđrocacbon không no mạch hở   Bài toán H2, Br2 vào hidrocacbon không no, mạch hở. I. Lý thuyết Xét bài toán hỗn hợp X chứa nhiều hidrocacbon và H2, trong đó X có các hidrocacbon không no có khả năng tham gia phản ứng cộng với H2. Nung … Read more