dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án hóa 11 bài 20 alcohol KNTT

Giáo án hóa 11 bài 20 alcohol KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

BÀI 20. ALCOHOL

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nêu được:

– Khái niệm alcohol, công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở.

– Khái niệm về bậc của alcohol.

– Đặc điểm liên kết và hình dạng phân tử của mrthanol, ethanol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trình bày được:

– Đặc điểm về tính chất vật lí của alcohol.

– Tính chất hóa học của alcohol : phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH ; phản ứng tạo thành alkene hoặc ether; phản ứng oxi hóa alcohol bậc 1, bậc 2 thành aldehyde, ketone bằng CuO; phản ứng cháy.

– Ứng dụng của alcohol, tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Phương pháp điều chế ethanol bằng phương pháp hydrate hóa ethylene, lên men tinh bột, điều chế glycerol từ propylene.

Giải thích được:

– Ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhoieetj độ sôi và khả năng hòa tan trong nước của các alcohol.

– Các tính chất hóa học của ancohol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vận dụng được:

– Viết công thức cấu tạo, gọi tên theo danh pháp thay thế một số alcohol đơn giản, tên thông thường của một vài alcohol thường gặp.

– Thực hải được các thí nghiệm đốt chấy ethanol, glycerol tác dụng với cooper (II) hydroxide; mô tả các hiện tượng thí nghiệm.

– Sử dụng các kiến thức giải các bài tập định tính và định lượng về alcohol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Năng lực:

2.1. Năng lực chung:

Năng lực tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK, quan sát hình ảnh, thông tin thự c tế  để tìm hiểu về alcohol.

Năng lực giao tiếp và hợp tác:Phối hợp với các thành viên trong nhóm thực hiện theo hướng dẫn của GV, nêu và giải thích được hiện tượng của thí nghiệm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Chủ động đề xuất và thực hành thí nghiệm thành công.

2.2. Năng lực hóa học:

a. Nhận thức hoá học:

– Nêu được khái niệm alcohol; công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở; khái niệm về bậc của alcohol; đặc điểm liên kết và hình dạng phân tử của methanol, ethanol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Viết được công thức cấu tạo, gọi được tên theo danh pháp thay thế một số alcohol đơn giản (C1 – C5), tên thông thường một vài alcohol thường gặp.

Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí của alcohol (trạng thái, xu hướng của nhiệt độ

sôi, độ tan trong nước), giải thích được ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhiệt độ sôi

và khả năng hoà tan trong nước của các alcohol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Trình bày được tính chất hoá học của alcohol:Nêu được các tính chất hóa học.

– Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH (phản ứng chung của R–OH, phản ứng riêng

của polyalcohol); Phản ứng tạo thành alkene hoặc ether; Phản ứng oxi hoá alcohol bậc I,

bậc II thành aldehyde, ketone bằng CuO; Phảnứng đốt cháy.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động nhóm về thực hiện được các thí nghiệm đốt cháy ethanol, glycerol tác dụng với copper (II) hydroxide; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alcohol.

c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích được :

– Trình bày được ứng dụng của alcohol, tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn;

– Nêu được thái độ, cách ứng xử của cá nhân với việc bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. Phẩm chất

– Bảo vệ bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội, môi trường do tác hại rượu bia mang lại.

– Tích cực tìm tòi và sáng tạo trong học tập.

– Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. Thiết bị dạy học và học liệu

– Các phiếu bài tập .

-Video, về alcoholhttps://www.youtube.com/watch?v=eRGIXsbYSJY&ab_channel=VTVSHOWS

– Tranh ảnh về ứng dụng của alcohol trong thực tiễn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Mô hình/bộ lắp ráp phân tử dạng rỗng, dạng đặc của ethylic alcohol (alcohol etylic)

– Các thiết bị dùng để thực hành

+ Hóa chất: ethanol, sodium, glycerol, copper(II) hydroxide, dây đồng, dung dịch CuSO4 2%, dung dịch NaOH 10%.

+ Dụng cụ: ống nghiệm (16 cái); nút cao su có ống vuốt nhọn (4 cái), ống hút (4 cái), đèn cồn (4 cái), kẹp ống nghiệm (8 cái).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Khởi động

a.  Mục tiêu: Tạo hứng thú và kích thích sự tò mò  của học sinh vào chủ đề học tập. Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực ,hiệu quả. b. Nội dung: HS quan sát video . c. Sản phẩm: câu trả lời của HS nội dung đoạn video d. Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV –  HSNỘI DUNG KIẾN THỨC ( Sản phẩm)
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: – GV chiếu 1 đoạn video: https://www.youtube.com/watch?v=eRGIXsbYSJY&ab_channel=VTVSHOWS – Yêu cầu HS quan sát.và trả lời câu hỏi:hãy cho biết nội dung đoạn video và nêu 1 số hiểu biết của mình về alcohol? * Thực hiện nhiệm vụ học tập:  HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi. * Báo cáo thảo luận  GV mời 1HS  báo cáo kết quả, các HS khác góp ý, bổ sung. * Kết luận, nhận định GV dẫn dắt nội dung cần giải quyết vào bài mới. – GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS. – Đánh giá: + Thông qua quan sát mức độ và hiệu quả tham gia vào hoạt động của học sinh. + Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu và điều chỉnh ở hoạt động sau.HS trả lời: tác hại của rượu …..

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1:Khái niệm, danh pháp a. Mục tiêu: Nêu được – Khái niệm alcohol, công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở. – Khái niệm về bậc của alcohol. Vận dụng được: – Viết công thức cấu tạo, gọi tên theo danh pháp thay thế một số alcohol đơn giản, tên thông thường của một vài alcohol thường gặp. b. Nội dung: Hoàn thành phiếu học tập số 1. c. Sản phẩm: Đáp án nội dung phiếu học tập số 1. 1. Trong các chất trên chất nào là alcohol (rượu)? Nêu khái niệm alcohol? 2. Nhận xét số lượng nhóm OH có mặt trong các chất? Từ đó cho biết Alcohol được chia thành các loại nào? Viết Công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở có 1 nhóm –OH. 3. Nêu cách xác định bậc alcohol.       4. Nêu cách gọi tên alcohol theo danh pháp thay thế? Gọi tên theo danh pháp thay thế và thông thường các alcohol ở trên? 5. Đánh dấu x và điền thông tin vào bảng sau: CTCT BẬC AlCOHOL PHÂN LOẠI Danh pháp no, đơn chức, mạch hở không no, đơn chức, mạch hở thơm, đơn chức no, đa chức, mạch hở Tên thông thường Tên thay thế 1 x       Methyl alcohol Methanol 1 x       Ethyl alcohol Ethanol 2 x       Isopropyl alcohol Propane-2-ol CH3–CH2–CH2–OH 1 x       propyl alcohol Propane-1-ol CH3–CH2–CH2–CH2–OH 1 x       Butyl alcohol Butane – 1 –ol 3 x       Sec-propyl alcohol 2-methyl- prpane – 2-ol 1   x     Allyl alcohol Pro-2-en-1-ol 1     x   Benzyl Alcohol   phenylmethanol HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH 1,2,1       x glycerol Propane-1,2,3-triol HO-CH2-CH2-OH 1,1       x Ethylene glycol Ethane -1,2-diol     d. Tổ chức thực hiện
Hoạt động của GV và HSNội dung bài học
* Giao nhiệm vụ học tập: – GV chia lớp thành các nhóm – GV yêu cầu HS đọc thông tin trong sách giáo khoa mục I trang 119 – 120 và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 1 theo hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm. * Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân đọc SGK  để ghi lại câu trả lời – Thảo luận nhóm để cùng thực hiện phiếu học tập. * Báo cáo, thảo luận: – GV gọi 2 HS đại diện 2 nhóm chia sẻ kết quả hoạt động nhóm – các nhóm HS khác góp ý, bổ sung để cùng chốt lại về khái niệm, danh pháp của alcohol. * Kết luận, nhận định: GV chốt nội dung về khái niệm, danh pháp của alcohol. – GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS. – Đánh giá: + Thông qua quan sát mức độ và hiệu quả tham gia vào hoạt động của học sinh. + Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu và chốt nội dung kiến thức.I. Khái niệm, Danh pháp 1. Khái niệmAlcohol là những hợp chất hữu cơ, trong phân tử có nhóm hidroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no. – Công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 1, nguyên) – Alcohol có hai hay nhiều nhóm –OH được gọi là các alcohol đa chức(poyalcohol) Bậc của alcohol: bậc của alcohol được tính bằng bậc của nguyên tử carbon liên kết với nhóm –OH. 2. Danh pháp. a. Danh pháp thay thế Monoalcohol Tên hydrcarbon    + vị trí nhóm  -OH + ol (bỏ e ở cuối câu) – Polyalcohol Tên hydrcarbon + vị trí nhóm  -OH + độ bội nhóm -OH + ol      
Hoạt động 2.2. Đặc điểm cấu tạo a.Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm cấu tạo alcohol và dự đoán tính chất hóa học của alcohol. b. Nội dung: Làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân. c. Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi . – Các liên kết O-H và C-O đều phân cực về phía oxygen d. Tổ chức thực hiện  
Hoạt động của GV và HSNội dung bài học
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: – GV chiếu mô hình phân tử methanol, ethanol và yêu cầu HS hoạt động cá nhân tìm hiểu mục II trang 122 SGK sau đó trả lời câu hỏi: Nhận xét cấu tạo của methanol ;ethanol và từ đó dự đoán tính chất của alcohol. * Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi * Báo cáo thảo luận – GV mời 1 HS báo cáo kết quả các HS khác theo dõi góp ý bổ sung. – GV nhận xét và cho điểm. * Kết luận, nhận định: GV chốt nội dung về đặc điểm cấu tạo của alcohol. – GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS. – Đánh giá: + Thông qua quan sát mức độ và hiệu quả tham gia vào hoạt động của học sinh. + Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu và chốt nội dung kiến thứcII. Đặc điểm cấu tạo Trong phân tử ancohol, Các liên kết O-H và C-O đều phân cực về phía oxygen do oxygen có độ âm điện lớn.                      Vì vậy, trong các phản ứng hóa học, alcohol thường bị phân cắt ở liên kết O-H hoặc liên kết C-O
Hoạt động 2.3: Tính chất vật lí a. Mục tiêu:Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí của alcohol (trạng thái, xu hướng của nhiệt độ sôi, độ tan trong nước), giải thích được ảnh hưởng của liên kết hydrogen đến nhiệt độ sôi và khả năng hoà tan trong nước của các alcohol. b. Nội dung: Hoàn thành câu hỏi . c. Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C1 C12 C13 Tan vô hạn Giảm Không màu polyalcohol Cao hơn hydrogen   d. Tổ chức thực hiện
Hoạt động của GV và HSNôi dung bài học
* Giao nhiệm vụ học tập: – GV chia lớp thành các nhóm – GV yêu cầu HS đọc thông tin trong sách giáo khoa mục II trang 122 và hoàn thành bảng thông tin sau: Đọc SGK và điền vào chỗ trống – Ở điều kiện thường, các alcohol có từ (1)… đến (2)… là chất lỏng, các alcohol có từ(3) … C trở lên là chất rắn. – Các alcohol có từ 1 đến 3 nguyên tử C (4)… trong nước. Khi số nguyên tử C tăng lên thì độ tan (5)… – Các alcohol no, đơn chức, mạch hở đều là những chất (6)… màu. – Các (7)… thường sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt. – Các alcohol có nhiệt độ sôi (8)… các hydrocarbon, dẫn xuất halogen có phân tử khối tương đương do giữa các phân tử alcohol có thế tạo liên kết …(9) với nhau và với nước. * Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân đọc SGK  để ghi lại câu trả lời – Thảo luận nhóm để cùng thực hiện phiếu học tập. * Báo cáo, thảo luận: – GV gọi 2 HS đại diện 2 nhóm chia sẻ kết quả hoạt động nhóm – Các nhóm HS khác góp ý, bổ sung để cùng chốt lại về tính chất vật lí của alcohol. * Kết luận, nhận định: GV chốt nội dung về tính chất vật lí của alcohol. – GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS. – Đánh giá: + Thông qua quan sát mức độ và hiệu quả tham gia vào hoạt động của học sinh. + Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu và chốt nội dung kiến thứcIII. Tính chất vật lí – Ở điều kiện thường, các alcohol có từ C1 đến C12 là chất lỏng, các alcohol có từ C13 trở lên là chất rắn. – Các alcohol có từ 1 đến 3 nguyên tử C Tan vô hạn trong nước. Khi số nguyên tử C tăng lên thì độ tan giảm. – Các alcohol no, đơn chức, mạch hở đều là những chất không  màu. – Các polyalcohol thường sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt. – Các alcohol có nhiệt độ sôi cao hơn các hydrocarbon, dẫn xuất halogen có phân tử khối tương đương do giữa các phân tử alcohol có thế tạo liên kết hydrogen với nhau và với nước.    
Hoạt động 2.4:Tính chất hóa học của alcohol a. Mục tiêu: – Trình bày được tính chất hoá học của alcohol: Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH (phản ứng chung của R–OH, phản ứng riêng của polyalcohol); Phản ứng tạo thành alkene hoặc ether; Phản ứng oxi hoá alcohol bậc I, bậc II thành aldehyde, ketone bằng CuO; Phản ứng đốt cháy. – Thực hiện được các thí nghiệm ethanol tác dụng với sodium, đốt cháy ethanol, glycerol tác dụng với copper(II) hydroxide; mô tả các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của alcohol. b. Nội dung: Thực hành , nghiên cứu SGK, hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập c. Sản phẩm: Trả lời phiếu học tập số 2. PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02 Trạm 1. Bước 1. Đọc cách tiến hành thí nghiệm từ 1 đến 3 (trong phần hướng dẫn tiến hành thí nghiệm). Viết dự đoán hiện tượng vào các ô “Dự đoán hiện tượng” Bước 2. Tiến hành thí nghiệm 1,2,3 theo hướng dẫn, ghi lại hiện tượng. So sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán, giải thích và viết PTHH?   STT Thí nghiệm Dự đoán hiện tượng Hiện tượng thí nghiệm Giải thích/ PTHH 1 Ethanol tác dụng với sodium Bọt khí – Sodium tan dần và xuất hiện bọt khí – có tiếng nổ nhỏ và xuất hiện ngọn lửa màu xanh nhạt 2C2H5OH + Na “2C2H5ONa + H2 H2 + O2 ” H2O   2 Glycerol tác dụng với copper(II) hydroxide – Ống 1. Kết tủa không tan – ống 2. Kết tủa tan và tạo dung dịch xanh lam – Cho vào 2 ống nghiệm 2-3 giọt dd CuSO4 2% và 2-3 giọt dd NaOH 10% lắc nhẹ: Cả 2 ống đều xuất hiện kết tủa xanh lam nhạt (Cu(OH)2). – Ống 1: không có hiện tượng, Kết tủa không tan. – Ống 2: Kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam của muối đồng (II) glixerat CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2(xanh) + Na2SO4    2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2→ [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O 3 Thí nghiệm đốt cháy ethanol Xuất hiện khói trắng – Copper bị đốt trong không khí tạo kết tủa đen. – Khi cho kết tủa vào ethanol xuất hiện kết tủa màu đỏ.   2Cu + O2 2CuO Đỏ                         đen CH3 CH2OH + CuO  CH3CHO + Cu (đỏ) + H2O   Bước 3. Hoàn thành nội dung ở bảng sau: 2C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 → [C2H4(OH)O]2Cu + 2H2O   Bước 4. Kết luận:Alcohol có tính chất: – Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH – Phản ứng tạo ether – Phản ứng tạo alkene – Phản ứng oxi hóa + Oxi hóa không hoàn toàn + Oxi hóa hoàn toàn ( phản ứng cháy) – Phản ứng riêng của polyalcohol với Cu(OH)2 d. Tổ chức thực hiện
Hoạt động của GV và HSNội dung bài học
* Giao nhiệm vụ học tập: – GV chia lớp thành 4 nhóm (mỗi nhóm từ 8-10 thành viên) – GV yêu cầu HS đọc thông tin trong sách giáo khoa mục IV trang 123 – 125 và thực hiện những yêu cầu trong phiếu học tập số 2 theo hoạt động cá nhân kết hợp hoạt động nhóm. * Thực hiện nhiệm vụ: GV +  Kiểm tra để đảm bảo HS đã hiểu rõ nhiệm vụ thông qua các câu hỏi phụ. + Các nhóm thực hiện thí nghiệm theo phiếu hướng dẫn và dụng cụ, hóa chất đã chuẩn bị sẵn. + Quan sát các nhóm làm việc, ghi lại những thiếu sót trong quá trình làm việc của các nhóm. Cung cấp bảng mô tả hiện tượng, giải thích PTHH và kết luận để HS tự đánh giá. – HS + Kết hợp làm việc cá nhân và thảo luận nhóm lần lượt đưa ra các dự đoán theo gợi ý của GV. + Thảo luận nhóm về cách tiến hành thí nghiệm, ghi lại kết quả thí nghiệm vào phiếu chung (giấy A3). + HS thực hiện thí nghiệm ethanol tác dụng với sodium, đốt cháy ethanol, glycerol tác dụng với copper(II) hydroxide, ghi hiện tượng, giải thích viết phương trình hóa học, kết luận chung về các tính chất hóa học của ethanol vào phiếu chung của nhóm. + Các nhóm nộp kết quả hoạt động của nhóm, tự đánh giá theo bảng kiểm và báo cáo kết quả tự đánh giá. * Báo cáo, thảo luận: – GV gọi 3 HS đại diện 3 nhóm chia sẻ kết quả hoạt động nhóm – Các nhóm HS khác góp ý, bổ sung để cùng chốt lại về tính chất hóa học của alcohol. – GV Nhận xét kết quả của các nhóm, giải thích thêm (nếu cần) * Kết luận, nhận định: GV chốt nội dung về tính chất hóa học của alcohol. – GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS. – Đánh giá: + Thông qua quan sát mức độ và hiệu quả tham gia vào hoạt động của học sinh. + Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu và chốt nội dung kiến thức1. Phản ứng thế  H của nhóm OH. – Tác dụng với kim loại kiềm ( Na, K) Tổng quát: CnH2n + 1OH +Na”CnH2n + 1ONa+ H2   2. Phản ứng tạo ether TQ: R -OH + H  -O-R’ R – O – R’ + H2O   3. Phản ứng tạo alkene C2H5OH  CH2=CH2 + H2O                    Ethanol                          Etene Đối với các alcohol no, đơn chức, mạch hở (đk tương tự):              CnH2n +1OH CnH2n + H2O – Áp dụng Quy tắc Zai – xep: Trong phản ứng tách nước alcohol, nhóm –OH bị tách ưu tiên cùng với nguyên tử hydrogen ở cation bên cạnh có bậc cao hơn. 4. Phản ứng oxi hoá – Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn. + Alcohol bậc I bị OXH thành anđehit   Thí dụ: + Alcohol bậc II bị OXH thành anđehit   Thí dụ: –  Phản ứng oxi hoá hoàn toàn: Alcohol cháy tạo thành CO2 và H2O  và tỏa nhiều nhiệt : 5. Phản ứng riêng của polyalcohol với Cu(OH)2 – Ethylene glycol tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam     – Glycerol tác dụng với Cu(OH)2 2C3H5(OH)3+Cu(OH)2 “[C3H5 (OH)2O]2Cu  + 2H2O                      Màu xanh        Đồng (II) glixerat                                                 Màu xanh lam Dùng phản ứng này để phân biệt alcohol đơn chức với alcohol đa chức (có nhóm OH liền kề).
Hoạt động 2.5:Ứng dụng – Điều chế a.Mục tiêu – Trình bày được ứng dụng của alcohol. – Trình bày được phương pháp điều chế ethanol bằng phương pháp hydrate hoá ethylene, lên men tinh bột; điều chế glycerol từ propylene. – Nêu được các tác hại của việc lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn. – Nêu được thái độ, cách ứng xử của cá nhân với việc bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng. b. Nội dung: Các nhóm thực hiện dự án dự án “Alcohol với cuộc sống” c. Sản phẩm: Sản phẩm dự án d. Tổ chức thực hiện
Hoạt động của GV và HSNội dung ghi bài
* Giao nhiệm vụ học tập: GV đưa bộ câu hỏi định hướng 1.Câu hỏi khái quát Phải làm gì để có một sức khoẻ tốt ? 2.Câu hỏi bài học Alcohol có ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? 3. Câu hỏi nội dung – Công thức hoá học và tính chất của loại alcohol được sử dụng phổ biến trong cuộc sống và sản xuất? – Những ứng dụng và cách chế biến rượu trong đời sống và sản xuất như thế nào? – Việc uống rượu có ảnh hưởng như thế nào đối với sức khoẻ con người? – Những cách sử dụng alcohol an toàn là gì? GV chia lớp thành 3 nhóm Nhiệm vụ chung: – Hoàn thành bài thuyết trình của mình bằng phần mềm powerpoint, hoặc tiểu phẩm… – Sưu tầm các tranh ảnh, hình vẽ, mẫu vật phục vụ cho bài thuyết trình của mình. – Làm một bản báo cáo chi tiết về kế hoạch, phân công cụ thể các công việc và tiến độ làm việc của từng thành viên trong nhóm. Nhiệm vụ từng nhóm *Nhóm 1: Nhà hóa học nghiên cứu về quy trình sản xuất alcohol. Trình bay các cách sản xuất alcohol trong công nghiệp. Trình bày quy trình sản xuất rượu bia cổ truyền. Giải thích ý nghĩa của các ký hiệu và chữ số trên nhãn một số chai rượu và bia hiện nay. Thực hiện điều chế ethanol bằng phương pháp lên men tinh bột. -Nhóm 2: Bác sĩ – Các công dụng của alcohol trong y học. – Tác hại của alcohol đối với sức khỏe con người – Đưa ra một số lời khuyên để sử dụng alcohol an toàn, phương pháp giải rượu an toàn. – Nhóm 3: Cảnh sát giao thông  Đưa ra các số liệu thống kê và hình ảnh các vụ tai nạn giao thông xảy ra do rượu bia và các hậu quả của nó.  Đưa ra mức quy định nồng độ cồn cho phép đối với người tham gia giao thông.  Đưa ra các mức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.  Hướng dẫn tham gia giao thông an toàn. GV hỗ trợ các nhóm thực hiện nếu cần. * Thực hiện nhiệm vụ: – Các nhóm nhận nhiệm vụ, thảo luận phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm, thực hiện dự án. – Nhóm trưởng sẽ báo cáo cho GV kết quả theo từng giai đoạn thực hiện, những khó khăn gặp phải cần sự hỗ trợ của GV. – Thảo luận nhóm hoàn thành sản phẩm. * Báo cáo, thảo luận: – GV gọi các nhóm báo cáo sản phẩm trong sau, nhận xét, góp ý cho các nhóm. – HS báo cáo sản phẩm của nhóm, các nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm báo cáo. – Các nhóm thực hiện đánh giá đồng đẳng GV nhận xét, góp ý cho các nhóm và đánh giá. * Kết luận, nhận định: GV chốt nội dung về ứng dụng , điều chế của alcohol. – GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS. – Đánh giá: + Thông qua quan sát mức độ và hiệu quả tham gia vào hoạt động của học sinh. + Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu và chốt nội dung kiến thứcV.Ứng dụng 1. Ứng dụng của alcohol 2. Ảnh hưởng của rượu, bia và đồ uống có công đến sức khỏe con người – Làm tổn thương hệ thần kinh, rối loạn tâm thần, viêm gan, sơ gan, …. – Gây tai nạn giao thông khi trong người có nồ độ cồn VI. Điều chê. 1. Hydrate hóa alkene CnH2n + H2O  CnH2n + 1OH VD: C2H4 + H2O  C2H5OH 2. Điều chế ethanol bằng phương pháp sinh hóa (C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 3. Điều chế Glycerol

3. Hoạt động 3: Luyện tập

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Mục tiêu:

– Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học trong bài về định nghĩa, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng,điều chế của alcohol.

   –  Tiếp tục phát triển năng lực tự học, năng lực hợp tác, tư duy logic, tính toán và năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

b. Nội dung: Hoàn thành các câu hỏi/bài tập trong phiếu học tập bằng cá nhân, thảo luận nhóm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Sản phẩm: Đáp án phiếu học tập

d. Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi để hoàn thành câu hỏi sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1.  Alcohol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với

A. nguyên tử cacbon.    B. nguyên tử cacbon không no.   C. nguyên tử cacbon no.             D. nguyên tử oxi.

Câu 2.  Công thức tổng quát của Alcohol no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n-1OH (n ≥ 3).       B. CnH2n+2OH (n ≥ 1).     C. CnH2n+1O (n ≥ 1).     D. CnH2n+1OH (n ≥ 1).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. Hợp chất nào sau đây là Polyalcohol?

A. HOCH2-CH2OH.         B. CH3CH(OH)2.            C. CH2=CH-CH(OH)2.   D. HO-CH=CH-OH.

Câu 4.Công thức cấu tạo của butan-1-ol là

A. (CH3)2CH-CH2OH.        B. (CH3)3C-OH.           C. CH3CH2-CHOH-CH3.                D. CH3CH2CH2CH2OH.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5. Alcohol C4H10O có mấy đồng phân?

A. 5.            B. 4.                             C. 3.                              D. 6.

Câu 6. Đun nóng C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140 oC, thu được sản phẩm là

A. CH2=CH2.                    B. CH3-O-CH3.               C. C2H5-O-C2H5.         D. CH3-CH=O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 7.Cho phản ứng hóa học sau:

Sản phẩm của phản ứng có tên gọi là

A. but-2-ene.                     B. 2-methylprop-2-ene.   C. but-1-ene.                 D. prop-2-ene.

Câu 8. Alcohol nào sau đây bị oxi hóa bởi CuO/to tạo ra anđehit?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. CH3-CHOH-CH3.        B. (CH3)3C-OH.      C. CH3CH2-CHOH-CH3.     D. (CH3)2CH-CH2OH.

Câu 9. Alcohol nào sau đây bị oxi hóa bởi CuO/to không tạo ra anđehit?

A. CH3OH.                       B. CH3CH2OH.              C. (CH3)2CH-OH.        D. (CH3)3C-CH2OH.

Câu 10. Cho phản ứng hóa học sau: (CH3)2CH-CH2OH + CuO

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sản phẩm của phản ứng có công thức cấu tạo là

A. (CH3)2C=O.                 B. (CH3)2CH-COOH.     C. (CH3)2CH-CHO.     D. (CH3)2C=CH2.

Câu 11. Khi đốt cháy một ancol thu được hỗn hợp sản phẩm có thì có thể kết luận alcohol đó là

A. no, đơn chức, mạch hở.                                                     B. no, mạch hở.      C. no, đơn chức.               D. không no.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 12. Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là

  A. Z, R, T.                       B. X, Y, R, T.                  C. X, Z, T.                    D. X, Y, Z, T.

Câu 13. Cho 6,4 gam ancol metylic phản ứng với Na dư thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.                              B. 4,48.                            C. 11,2.                         D. 1,12.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 14. Cho 0,01 mol ancol X tác dụng hết với kali. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 336 ml khí H2 (ở đktc). Số nhóm chức hiđroxyl trong X là

A. 1.                                   B. 2.                                 C. 3.                              D. 4.

Câu 15.Cho các hợp chất sau:

  (a) HOCH2-CH2OH                                                (b) HOCH2-CH2-CH2OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

  (c) HOCH2-CH(OH)-C H2OH                               (d) CH3-CH(OH)-CH2OH

  (e) CH3-CH2OH                                                      (f) CH3-O-CH2CH3

  Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là:

  A. (c), (d), (f)                  B. (a), (b), (c)                  C. (a), (c), (d)               D. (c), (d), (e)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

*Thực hiện nhiệm vụ:HS thực hiện nhiệm vụ  hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi.

*Báo cáo, thảo luận:HĐ chung cả lớp: HS  báo cáo sản phẩm ,kết quả thực hiện nhiệm vụ, HS khác cùng tham gia thảo luận.

*Kết luận, nhận định:

GV chốt nội dung + phương pháp giải bài tập.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– GV nhận xét, đánh giá hoạt động của HS.

– Đánh giá:

+ GV quan sát và đánh giá hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm của HS. Giúp HS tìm hướng giải quyết những khó khăn trong quá trình hoạt động.

+ GV thu hồi một số bài trình bày của HS trong phiếu học tập để đánh giá và nhận xét chung.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung bài học.

+ Ghi điểm cho HS hoạt động tốt hơn.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a. Mục tiêu:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– HS vận dụng giải quyết các câu hỏi bài tập gắn với thực tiễn và mở rộng kiến thức cho HS.

– HS tham gia nghiên cứu và chia sẻ kết quả với lớp.

– Phát triển năng lực tự học, năng lực tự tìm hiểu thế giới sống

b. Nội dung: HS điều tra, khảo sát, tìm hiểu vận dụng đời sống và cảnh quan môi trường sống.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Sản phẩm:Báo cáo kết quả khảo sát, điều tra, tìm hiểu.

d. Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ học tâp:

– GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành. Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Nội dung HĐ:

+ Các con số ghi trên lon bia như 4,3; 4,7; 5,30 có ý nghĩa gì?

+ Vì sao dụng cụ phân tích rượu có thể phát hiện các lái xe đã uống rượu?

+ Vì sao rượu làm mất mùi tanh của cá?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ ‘‘Bia là đồ uống bổ dưỡng có lượng đường, cồn vừa phải cùng lượng enzym thoát ra từ tế bào vi sinh vật giúp cơ thể tiêu hóa nhanh hơn, ăn ngon miệng hơn, hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng. Bia có chứa nhóm hợp chất polyphenol cực kỳ quý giá, là những chất chống oxy hóa rất tốt cho cơ thể con người. Đồng thời, bia cũng là đồ uống giàu calories. Uống một lít bia sẽ cung cấp cho cơ thể một lượng khoảng 500kcalo. Nếu tính theo nhu cầu calo của một người bình thường trưởng thành ở điều kiện bình thường chỉ khoảng 2.800kcalo, còn người thợ làm việc nặng cần khoảng 3.500 – 3.800kcalo. Tuy nhiên, uống bia rất tốt cho cơ thể con người chỉ với điều kiện có hạn định của nó. Theo cảnh báo, 1kg thể trọng chỉ đưa vào cơ thể 1g cồn/ngày’’-Nguồn internet.  Hỏi 1 người có khối lượng 60kg trong một ngày có thể uống tối đa bao nhiêu ml bia (biết nồng độ cồn trong bia là 50, khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8g/ml).

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tận dụng kiến thức sgk, thảo luận nhóm, ghi chép nội dung thảo luận.

HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng internet,…để giải quyết các công việc được giao

* Báo cáo, thảo luận:Các nhóm cử HS lên báo cáo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

– GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu buổi học tiếp theo.

– Căn cứ vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của HS (cá nhân hay theo nhóm HĐ).

Hướng dẫn HS tự học ở nhà và chuẩn bị bài tiết học tiếp theo: tùy vào chuyên đề/bài học tiếp theo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

PHỤ LỤC

1.Các học liệu bài dạy

PHIẾU HỌC TẬP 01

Cho các chất sau: CH3-OH,CH3-CH2-OH, HO-CH2-CH2-OH, CH3-CH(OH)-CH3, HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH; CH2=CH-CH2-OH;  ; CH3–CH2–CH2–OH; CH3–CH2–CH2–CH2–OH ; CH2=CH-OH; CH3-CH-(OH)2;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Trong các chất trên chất nào là alcohol (rượu)? Nêu khái niệm alcohol?

2. Nhận xét số lượng nhóm OH có mặt trong các chất? Từ đó cho biết Alcohol được chia thành các loại nào? Viết Công thức tổng quát của alcohol no, đơn chức, mạch hở có 1 nhóm –OH.

3. Nêu cách xác định bậc alcohol.

      4. Nêu cách gọi tên alcohol theo danh pháp thay thế? Gọi tên theo danh pháp thay thế và thông thường các alcohol ở trên?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

5. Đánh dấu x và điền thông tin vào bảng sau:

CTCTBẬC AlCOHOLPHÂN LOẠIDanh pháp
no, đơn chức, mạch hởkhông no, đơn chức, mạch hởthơm, đơn chứcno, đa chức, mạch hởTên thông thườngTên thay thế
       
       
       
CH3–CH2–CH2–OH       
CH3–CH2–CH2–CH2–OH       
       
       
       
HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH       
HO-CH2-CH2-OH       
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02 Bước 1. Đọc cách tiến hành thí nghiệm từ 1 đến 3 (trong phần hướng dẫn tiến hành thí nghiệm). Viết dự đoán hiện tượng vào các ô “Dự đoán hiện tượng” Bước 2. Tiến hành thí nghiệm 1,2,3 theo hướng dẫn, ghi lại hiện tượng. So sánh kết quả thí nghiệm với dự đoán, giải thích và viết PTHH?   STT Thí nghiệm Dự đoán hiện tượng Hiện tượng thí nghiệm Giải thích/ PTHH 1 Ethanol tác dụng với sodium       2 Glycerol tác dụng với copper(II) hydroxide       3 Thí nghiệm đốt cháy ethanol       Bước 3. Hoàn thành nội dung ở bảng sau: C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 Bước 4. Rút ra kết luận về tính chất hóa học của alcohol?  
PHIẾU HƯỚNG DẪN TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM STT Thí nghiệm Cách tiến hành 1 Ethanol tác dụng với sodium Cho 1 mẩu sodium vào ống nghiệm khô chứa 1-2ml ethanol khan có lắp ống thủy tinh vuốt nhọn. Đốt khí thoát ra ở đầu ống vuốt nhọn. 2 Glycerol tác dụng với copper(II) hydroxide Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 3-4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2-3ml dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ.  Tiếp tục cho vào ống thứ nhất 3-4 giọt ethanol, ống thứ ha 3-4 giọt glycerol. Lắc nhẹ cả 2 ống nghiệm . 3 Thí nghiệm đốt cháy ethanol Đốt nóng sợi dây Copper đã cuộn thành lò xo trên ngọn lửa đèn cồn đến khi ngọn lửa không còn màu xanh, sau đó nhúng nhanh vào ethanol đang đựng trong ống nghiệm.

2.Công cụ:

2.1. Bảng kiểm đánh giá kĩ năng thực hành thí nghiệm

– Mục đích: Đánh giá kĩ năng tiến hành thí nghiệm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Cách sử dụng: Trong quá trình HS làm thí nghiệm, GV quan sát và đánh giá (Phương pháp quan sát, công cụ bảng kiểm).

STTKĩ năngXác nhận
ĐạtKhông đạt
1Lựa chọn dụng cụ, hóa chất phù hợp cho mục đích thí nghiệm  
2Thực hiện đúng thao tác thí nghiệm cơ bản: cầm, kẹp ống nghiệm, đổ hóa chất, đun nóng,…  
3Biết quan sát và ghi chép hiện tượng, các vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện thí nghiệm.  
4Xử lí dụng cụ hóa chất sau thí nghiệm hợp lí, đúng quy định.  

2.2.Công cụ:

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC THEO DỰ ÁN

(đánh giá giữa các nhóm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhóm đánh giá:

Nhóm được đánh giá:

STTTiêu chíMức độ
Mức 1 (1 điểm)Mức 2 (2 điểm)Mức 3 (3 điểm)
1Cách thức tổ chức, phân nhiệm vụ   
2Nội dung   
3Cách trình bày   
4Giải thích các vấn đề   
5Tính năng động,  sáng tạo   

Các mức độ đánh giá

STTTiêu chíMức độ
Mức 1 (1 điểm)Mức 2 (2 điểm)Mức 3 (3 điểm)
1Cách thức tổ chức, phân nhiệm vụCách tổ chức và phân chia nhiệm vụ chưa rõ ràngBiết cách tổ chức nhưng chưa phân chia được nhiệm vụ cụ thểBiết cách tổ chức, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
2Nội dungNội dung chưa đầy đủNội dung đầy đủ nhưng chưa khoa học, rõ ràngNội dung đầy đủ, khoa học, rõ ràng
3Cách trình bàyTrình bày chưa đầy đủ các nội dungTrình bày nội dung đầy đủ nhưng chưa khoa họcTrình bày nội dung đầy đủ, khoa học, dễ hiểu
4Giải thích các vấn đềChưa giải thích được vấn đềGiải thích các vấn đề nhưng chưa rõ ràngGiả thích các vấn đề rõ ràng
5Tính năng động,  sáng tạoChưa có tính năng động, sáng tạoCó tính năng động, ít sáng tạoRất năng động, sáng tạo

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
STTTiêu chíMức độ
Mức 1 (1 điểm)Mức 2 (2 điểm)Mức 3 (3 điểm)
1Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao   
2Tinh thần hợp tác, lắng nghe, chia sẻ   
3Đóng góp trong việc hoàn thành sản phẩm   
4Hiệu quả công việc được giao   

Các mức độ đánh giá

STTTiêu chíMức độ
Mức 1 (1 điểm)Mức 2 (2 điểm)Mức 3 (3 điểm)
1Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giaoChưa nhiệt tình và trách nhiệm với công việc được giaoNhiệt tình nhưng chưa trách nhiệm với công việc được giaoNhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao
2Tinh thần hợp tác, lắng nghe, chia sẻChưa có tinh thần hợp tác, lắng ngheCó tinh thần hợp tác, lắng nghe, nhưng chưa chia sẻ với các thành viênCó tinh thần hợp tác, lắng nghe, chia se với các thành viên
3Đóng góp ý kiến trong việc hoàn thành sản phẩmKhông có đóng góp ý kiến trong việc hoàn thành sản phẩmĐóng góp một số ý kiến trong việc hoàn thành sản phâmĐóng góp nhiều ý kiến hay trong việc hoàn thành sản phẩm
4Hiệu quả công việc được giaoChưa hoàn thành được công việc được giaoHoàn thành công việc được giao nhưng chưa đầy đủHoàn thành tốt công việc được giao

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO SẢN PHẨM

(DÀNH CHO GV)

Nhóm được đánh giá:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SttTiêu chíMức độ
Mức 1 (1 điểm)Mức 2 (2 điểm)Mức 3 (3 điểm)
1Nêu các nhiệm vụ cần giải quyết   
2Nội dung đầy đủ, chính xác , khoa học   
3Video, hình ảnh     
4Trình bày     
5Trả lời các câu hỏi     

Các mức độ đánh giá

SttTiêu chíMức độ
Mức 1 (1 điểm)Mức 2 (2 điểm)Mức 3 (3 điểm)
1Nêu các nhiệm vụ cần giải quyếtNêu ra các nhiệm vụ cần giải quyết nhưng không liên quan đến nhiệm vụ dự ánNêu ra được một số nhiệm vụ cần giải quyết trong dự ánNêu ra các nhiệm vụ cần giải quyết đầy đủ, rõ ràng
2Nội dungNội dung kiến thức chưa đầy đủ, rõ ràngNội dung kiến thức đầy đủ nhưng chưa rõ ràngNội dung kiến thức chính xác, rõ ràng, khoa học
3Video, hình ảnhKhông có video, hình ảnhCó video, hình ảnh rõ nét nhưng chưa có tính thực tếCó video, hình ảnh rõ nét, có tính thực thế
4Trình bàyTrình bày chưa rõ ràng, đầy đủ các nội dungTrình bày nội dung đẩy đủ, rõ ràng nhưng các thông tin chưa có tính chọn lọcTrình bày lưu loát, hấp dẫn, đầy đủ, đưa ra các thông tin có chọn lọc.
5Trả lời các câu hỏiKhông trả lời được hoặc trả lời nhưng chưa chính xácTrả lời chính xác được một số câu hỏiTrả lời được tất cả các câu hỏi, rõ ràng, chính xác.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TỔNG HỢP

Nội dungTiêu chíMức độ
Mức 1Mức 2Mức 3
              Quá trình làm việcPhân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm   
Hiệu quả làm việc nhóm   
Hoàn thành sổ theo dõi dự án   
Thái độ đánh giá     
Thu thập thông tin trong thực tế   
        Sản phẩmThời gian hoàn thành sản phẩm   
Nêu vấn đề của dự án     
Nêu các nhiệm vụ cần giải quyết   
Nội dung     
Hình ảnh, video, slide     
        Thuyết trình, thảo luậnTrình bày     
Trả lời các câu hỏi chất vấn   
Đưa ra các câu chất vấn cho nhóm khác   
Thái độ khi chất vấn và trả lời chất vấn   

Mức độ đánh giá

Nội dungTiêu chíMức độ
Mức 1Mức 2Mức 3
              Quá trình làm việcPhân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhómPhân công nhiệm vụ cho các thành viên không rõ ràng, không hợp líPhân công nhiệm vụ cho thành viên rõ ràng nhưng chưa hợp líPhân công cho thành viên trong nhóm rõ ràng, hợp lí
Hiệu quả làm việc nhómChưa tốtTốtRất tốt
Hoàn thành sổ theo dõi dự ánChưa đầy đủ, rõ ràngĐầy đủ nhưng chưa rõ ràngĐầy đủ, rõ ràng
Thái độ đánh giáKhông nghiêm túc trong đánh giáCó nghiêm túc trong đánh giáRất nghiêm túc trong đánh giá
Thu thập thông tin trong thực tếChưa thu thập được thông tinThu thập được một số thông tinThu thập được đa dạng thông tin thực tế
          Sản phẩm   Thời gian hoàn thành sản phẩmKhông đúng thời hạnHoàn thành đúng thời hạn nhưng vẫn còn chỉnh sửaHoàn thành tốt, đúng thời hạn
Nêu vấn đề của dự ánChưa nêu được vấn đề của dự ánNêu được một số vấn đề của dự ánNêu được đầy đủ vấn đề của dự án
Nêu các nhiệm vụ cần giải quyếtChưa nêu được các nhiệm vụ cần giải quyết hoặc nêu một số nhiệm vụ nhưng không liên quan đến nội dungNêu được một số nhiệm vụ cần giải quyết liên quan đến nội dungNêu được các nhiệm vụ cần giải quyết đầy đủ, rõ ràng
Nội dungNội dung chưa đầy đủ, một số nội dung chưa chính xácNội dung đầy đủ nhưng chưa rõ ràng, chính xácNội dung đầy đủ, chính xác, khoa học
   Hình ảnh, video, slideHình ảnh, video, slide không rõ ràng, sắp xếp chưa hợp lí, chưa có tính thực tếHình ảnh, video, slide rõ ràng, sắp xếp hợp lí, nhưng chưa có tính thực tếHình ảnh, video, slide rõ ràng, sắp xếp hợp lí, có tính thực tế
        Thuyết trình, thảo luậnTrình bàyTrình bày chưa lưu loát, thu hút, thông tin đưa ra chưa có tính chọn lọcTrình bày lưu loát, hấp dẫn nhưng các thông tin đưa ra chưa có tính chọn lọcTrình bày lưu loát, hấp dẫn, đưa ra các thông tin có chọn lọc
Trả lời các câu hỏi chất vấnKhông trả lời được hoặc trả lời chưa đúng trọng tâmTrả lời được một số câu hỏiTrả lời tốt các câu hỏi
Đưa ra câu hỏi chất vấn cho nhóm khácKhông có câu hỏi hoặc câu hỏi đơn giảnĐưa ra được câu hỏi chất vấn nhưng có giá trị chưa caoĐưa ra được câu hỏi với giá trị cao
Thái độ khi chất vấn và trả lời chất vấnThái độ chưa hợp tác, tích cực để trả lời câu hỏiLắng nghe các câu hỏi của các nhóm nhưng chưa tích cực trong thảo luận, trả lờiLắng nghe các câu hỏi, tích cực thảo luận, trả lời các câu hỏi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download giáo án

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *