dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án hóa 11 bài 8 hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ cánh diều

Giáo án hóa 11 bài 8 hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ cánh diều

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI 8: HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ; đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Phân loại được hợp chất hữu cơ (hydrocarbon và dẫn xuất).

– Nêu được khái niệm nhóm chức và một số loại nhóm chức cơ bản.

– Sử dụng được bảng tín hiệu phổ hồng ngoại (IR) để xác định một số nhóm chức cơ bản.

2. Năng lực:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

* Năng lực chung:

– Năng lực tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK, quan sát hình ảnh để tìm hiểu về hợp chất hữu cơ.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp chất hữu cơ; nhóm chức .

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thiện nhiệm vụ học tập.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

* Năng lực hóa học:

a. Nhận thức hoá học: Học sinh đạt được các yêu cầu sau:

Nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ; đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ:

– Phân loại được hợp chất hữu cơ (hydrocarbon và dẫn xuất).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Nêu được khái niệm nhóm chức và một số loại nhóm chức cơ bản.

– Sử dụng được bảng tín hiệu phổ hồng ngoại (IR) để xác định một số nhóm chức cơ bản.

b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động: Thảo luận, quan sát hình ảnh để phân loại hợp chất hữu cơ. 

c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để phân loại được hợp chất hữu cơ và xác định một số nhóm chức cơ bản.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. Phẩm chất:

– Chăm chỉ, tự tìm tòi thông tin trong SGK.

– Hình thành thói quen tư duy, vận dụng các kiến thức đã học với thực tiễn cuộc sống.

– Có niềm hứng thú say mê với việc khám phá và học tập hóa học.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Học sinh có trách nhiệm trong việc hoạt động nhóm, hoàn thành các nội dung được giao

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– Hình ảnh về các hợp chất hữu cơ.

– Phiếu bài tập số 1, số 2….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Kiểm tra bài cũ: Không                                         

1. Hoạt động 1: Khởi động

a) Mục tiêu: Huy động các kiến thức đã được học của HS về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ ở lớp 9, tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới. Rèn  năng lực hợp tác và năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Nội dung:

Sử dụng kĩ thuật KWL cho HS điền vào mục “Điều đã biết, điều muốn biết” theo phiếu sau:

PHIẾU KWL Họ và tên học sinh:…………………………………………… Lớp:…………………………………………………………… Nội dung: Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Cho các chất có công thức: NaHCO3, CaCO3, C2H5OH, CH4, H2SO4, C2H2, CH3CHO, CO2, CH3COOH, C6H12O6. a. Chỉ ra các chất  thuộc loại HCHC?   ……………………………………………… b. Phân loại các chất đó?……………………………………………………………………  
Điều đã biếtĐiều muốn biếtĐiều học được
(Know)        (Want)      (Learn)  

c) Sản phẩm: HS nêu được định nghĩa, cách phân loại đã học ở lớp 9 nhưng một số hợp chất HS chưa biết.

d) Tổ chức thực hiện:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– HS làm việc theo bàn, GV gợi ý, hỗ trợ HS.

– GV mời một số học sinh ở các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.

Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên giáo viên không chốt kiến thức. Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải nghiên cứu bài học mới.

– GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1 : Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Mục tiêu: HS nêu được khái niệm hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ.
Hoạt động của GV và HSSản phẩm dự kiến
Giao nhiệm vụ học tập: GV chiếu lên màn hình một số hình ảnh cho HS quan sát : Muối ăn, đường, nước, dầu ăn, rượu etylic, axit clohidric, đá vôi, giấm ăn, dung dịch natri hidroxit, benzen. Thực hiện nhiệm vụ: – Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn: + Xác định công thức hóa học của các chất. + Chỉ ra những chất nào thuộc chất hữu cơ, chất vô cơ. + Đặc điểm chung về thành phần cấu tạo nên hợp chất hữu cơ. Báo cáo, thảo luận: Đại diện nhóm HS đưa ra nội dung kết quả thảo luận của nhóm. Kết luận, nhận định: GV chốt kiến thức về khái niệm hợp chất hữu cơ. GV bổ sung : Hoá học hữu cơ là ngành Hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.I. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ + , , , . + Chất hữu cơ : đường, dầu ăn, rượu etylic, giấm ãn, benzen. + Chất vô cơ : muối ăn, nước, axit clohiđric, đá vôi, dung dịch Natrihidroxit. + Hợp chất hữu cơ có chứa : C, H, O, … – Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon (trừ CO, CO2, muối cacbonate, các cyanide, carbide…). – Hoá học hữu cơ là ngành Hoá học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.    
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của hợp chất hữu cơ Mục tiêu: HS nêu được đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.
Hoạt động của GV và HSSản phẩm dự kiến
Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu 6 nhóm HS thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kĩ thuật trạm. + Chia lớp làm 2 cụm, mỗi cụm chia làm 3 trạm như sơ đồ sau:   + Sẽ có 3 lượt thảo luận: mỗi lượt có thời gian thảo luận là 3 phút. Lượt 1: Trạm 1: giải quyết PHT 1, Trạm 2: PHT 2, Trạm 3: giải quyết PHT 3Lượt 2: người ngồi yên – PHT di chuyển theo chiều dấu mỗi tên. Trạm 1: PHT 2, trạm 2: PHT 3, trạm 3: PHT 1Tương tự cho lượt 3.Thực hiện nhiệm vụ: Tất cả thành viên thảo luận sau đó ghi chép vào phiếu học tập cá nhân.Sau 2 phút Giáo viên yêu cầu “chuyển phiếu” thì các trạm chuyển phiếu theo chiều dấu mũi tên. Báo cáo, thảo luận: Giáo viên gọi ngẫu nhiên 1 cụm. Trong cụm được chọn thì đại diện các trạm lên trình bày dưới sự phân công nội dung của Giáo viên, cụm còn lại nhận xét bổ sung. Kết luận, nhận định: GV chốt kiến thức. GV tổng kết điểm của các nhóm, ghi điểm vào bảng điểm tổng kết.II. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ 1/ Thành phần nguyên tố –  Thành phần chính của hợp chất hữu cơ là carbon, ngoài ra có thêm một hoặc một vài nguyên tố khac như hydrogen, oxygen, nitrogen ; ít gặp hơn là phosphorus, các nguyên tố halogen, sulfur,.. 2/ Đặc điểm cấu tạo. –  Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. – Các nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch carbon ở dạng : mạnh hở không phân nhánh, mạch hở phân nhánh hoặc mạch vòng. 3/ Tính chất vật lý : –  Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi: thấp (dễ bay hơi) – Tính tan : ít tan trong nước nhưng tan tốt trong các dung môi hữu cơ. 4/ Tính chất hoá học –  Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra: chậm và theo nhiều hướng khác nhau, tạo thành hỗn hợp các sản phẩm. – Tính bền, tính cháy: kém bền và dễ cháy  
Hoạt động 3: Phân loại hợp chất hữu cơ Mục tiêu: HS phân loại được hợp chất hữu cơ (hydrocarbon và dẫn xuất).
Hoạt động của GV và HSSản phẩm dự kiến
Giao nhiệm vụ học tập: GV chiếu lên màn hình sơ đồ phân loại hợp chất hữu cơ (hình 8.1.SGK) và yêu cầu HS sắp xếp các chất sau: ,  (2),  (4),  (5) và  (6) sao cho phù hợp với sơ đồ phân loại (hợp chất nào là hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon)? Kết luận khái niệm hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon? Thực hiện nhiệm vụ: – Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn và đưa ra câu trả lời. Báo cáo, thảo luận: Đại diện nhóm HS đưa ra nội dung kết quả thảo luận của nhóm. Kết luận, nhận định: GV chốt kiến thức về phân loại hợp chất hữu cơ.+ Hydrocarbon: 1,4 + Dẫn xuất hydrocarbon: 2,3,5,6. Kết luận: –  Hydrocarbon là những hợp chất hữu cơ trong phân tử chi chứa carbon và hydrogen. – Khi thay thế nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác thì thu được dẫn xuất hydrocarbon.
Hoạt động 4: Tìm hiểu về nhóm chức Mục tiêu: HS nêu được khái niệm nhóm chức, liệt kê được một số loại nhóm chức cơ bản và sử dụng được bảng tín hiệu phổ hồng ngoại (IR) để xác định một số nhóm chức cơ bản.
Hoạt động của GV và HSSản phẩm dự kiến
Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu 4 nhóm HS thực hiện các nhiệm vụ được giao trong phiếu học tập số 4 trong thời gian 7 phút. (kĩ thuật khăn trải bàn) Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc sách giáo khoa, làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, viết câu trả lời chung của cả nhóm vào bảng phụ Báo cáo, thảo luận: Mỗi nhóm HS trình bày một phần yêu cầu trong PHT, GV chiếu đáp án, nhận xét. HS các nhóm tự đánh giá kết quả của nhóm mình. Kết luận, nhận định: GV chốt kiến thức. GV tổng kết điểm của các nhóm, ghi điểm vào bảng điểm tổng kết.III. Nhóm chức 1. Khái niệm: Nhóm chức là nguyên tử hay nhóm nguyên tử gây ra những tính chất hoá học đặc trưng của hợp chất hũu cơ. Nhóm chức kết hợp với gốc hydrocarbon (phần còn lại của phân tử hydrocarbon sau khi mất đi một hay nhiều nguyên tử hydrogen) để tạo thành phân tử chất hữu cơ mang những tính chất hoá học đặc trưng của nhóm chức đó. Bảng: Nhóm chức và gốc hydrocarbon có trong phân tử một số chất hữu cơ. STT Phân tử/ Loại hợp chất Nhóm chức Gốc hydrocarbon 1 C2H5OH/ Alcohol -OH C2H5 2 CH3CHO / Aldehyde -CHO CH3 3 CH3COOH / Carboxylic acid -COOH CH3 4 C6H5NH2/ Amine -NH2 C6H5 5 C2H5COOH / Carboxylic acid -COOH C2H5 6 CH3CHO/ Aldehyde -CHO CH3   2. Xác định nhóm chức bằng phổ hồng ngoại Mỗi liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ hấp thụ một vài bức xạ hồng ngoại đặc trưng cho liên kết đó. Phổ hồng ngoại thể hiện các hấp thụ hồng ngoại của các liên kết trong phân tử dưới dạng các tín hiệu (hoặc peak) của cực đại hấp thụ (hoặc cực tiểu truyền qua). Trên phổ hồng ngoại, trục tung biểu diễn độ truyền qua (hoặc độ hấp thụ) (theo %), trục hoành biểu diễn số sóng  của các bức xạ trong vùng hồng ngoại. Dựa vào cực đại hấp thụ (hoặc cực tiểu truyền qua) có thể dự đoán được sự có mặt của các nhóm chức trong hợp chất nghiên cứu.

………………………………………………

3. Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: Củng cố lại phần kiến thức đã học về về định nghĩa, phân loại, đặc điểm chung của HCHC. Sơ lược về phân tích nguyên tố.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b) Nội dung: HS làm việc cá nhân trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm, thông qua phần mềm plicker hoặc quizizz.

Câu 1: Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

A. CO2, CaCO3.         B. CH3Cl, C6H5Br.     C. NaHCO3, NaCN.   D. CO, CaC2.

Câu 2: Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H6.        B. C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N.

C. CO2, K2CO3, NaHCO3, C2H5Cl.   D. NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4

Câu 3: Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là

A. liên kết ion.                                                             B. liên kết cộng hóa trị.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. liên kết cho – nhận.                                                 D. liên kết hiđro.

Câu 4: Nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon?

A. CH2Cl2, CH2Br-CH2Br, CHCl3, CH3COOCH3, C­6H5CH3­.

B. CH2Cl2, CH2=CH-CHO, CH3COOH, CH2=CH2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CHBr3, CH2=CH-COOCH3, C6H5OH, C2H5OH, (CH3)3N.

D. CH3OH, CH2=CH-Cl, C6H5ONa, CH≡C-CH3.

Câu 5: Nicotine là một thành phần ancaloid chính được tìm thấy chủ yếu trong cây thuốc lá. Chúng có độc tính cao nên dễ gây nhiễm độc nghiêm trọng hoặc tử vong. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu thì trong số công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với nicotine có tỉ lệ ung thư phổi là 4 %, cao hơn rất nhiều so với công nhân làm việc trong môi trường không tiếp xúc với nicotine. Nicotine có công thức cấu tạo:

Hãy nêu tên nhóm chức có trong phân tử Nicotine.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Alcohol                       B. ester

C. Amine                         D. aldehyde

c) Sản phẩm:       Câu 1: B      Câu 2: B      Câu 3: B      Câu 4: C      Câu 5: C

d) Tổ chức thực hiện: (Gv gửi link mã code hoặc link tham gia nếu dùng quizizz) GV chiếu các câu hỏi, HS làm việc cá nhân giơ phiếu plicker để trả lời. Điểm của nhóm là điểm trung bình cộng của tất cả các thành viên trong nhóm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

GV tổng kết điểm phần này, ghi điểm vào bảng điểm các nhóm. GV tuyên bố nhóm giành được điểm tổng cao nhất và nhận được phần thưởng.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu: giúp HS vận dụng kiến thức đã được học trong bài để giải quyết các câu hỏi, nội dung gắn liền với thực tiễn và mở rộng thêm kiến thức của HS về hợp chất hữu cơ.

b) Nội dung: HS giải quyết các câu hỏi/bài tập sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trong một số loại rau củ và quả chín có rất nhiều chất hóa học trong đó có Carotene là một chất rất tốt cho sức khỏe, em hãy tìm hiểu về tác dụng của nó.

c) Sản phẩm:

Bài viết/báo cáo hoặc bài trình bày powerpoint của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– GV hướng dẫn HS về nhà làm và hướng dẫn HS tìm nguồn tài liệu tham khảo (internet, thư viện, góc học tập của lớp…)

– Ở những nơi khó khăn, không có internet hoặc tài liệu tham khảo, GV có thể sưu tầm sẵn tài liệu và để ở thư viện nhà trường/góc học tập của lớp và hướng dẫn HS đọc. Như vậy, vừa giúp HS có tài liệu tham khảo, vừa góp phần tạo văn hóa đọc trong nhà trường.

– GV có thể cho HS báo cáo kết quả HĐ vận dụng và tìm tòi mở rộng vào đầu giờ của buổi học kế tiếp, GV cần kịp thời động viên, khích lệ HS.

PHỤ LỤC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Mục tiêu: : HS nêu được đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. Cách thực hiện: Có 2 lượt thảo luận, mỗi lượt có thời gian thảo luận là 7 phút. Lượt 1: Các nhóm 1, 3, 5 là trạm 1 giải quyết PHT số 1; các nhóm 2, 4, 6 là trạm 2 giải quyết PHT số 2.Lượt 2: người ngồi yên, PHT di chuyển. Các nhóm 1, 3, 5 là trạm 1 giải quyết PHT số 2; các nhóm 2, 4, 6 là trạm 2 giải quyết PHT số 1.Cách hoạt động theo trạm – Tất cả thành viên thảo luận sau đó ghi chép vào phiếu học tập cá nhân. – Sau 7 phút GV yêu cầu “chuyển phiếu” thì các trạm chuyển phiếu theo chiều dấu mũi tên. Nội dung: TRẠM 1 TÔI LÀ NHÀ PHÂN TÍCH Nghiên cứu SGK và điền vào chỗ trống để được mệnh đề đúng về đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ: 1/ Thành phần nguyên tố –  Thành phần chính của hợp chất hữu cơ là…………………………………………………….   2/ Đặc điểm cấu tạo. –  Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ chủ yếu là………………………………………….. – Các nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch carbon ở dạng :………. 3/ Tính chất vật lý : –  Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi: ………………………………………………… – Tính tan :…………………………………………………………………………………….. 4/ Tính chất hoá học –  Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra: …………………………………… – Tính bền, tính cháy :……………………………………………………………………………. TRẠM 2 TÔI LÀ NHÀ THÔNG THÁI Câu 1: Người ta thường dùng chất gì để loại bỏ vết sơn móng tay hay vết mực bút bi dây trên áo? Chất đó là chất vô cơ hay chất hữu cơ? Có thể dùng nước để rửa các vết màu này không? Vì sao? Câu 2: Cho các chất  và các giá trị nhiệt độ sôi  và . Hãy cho biết nhiệt độ sôi của mỗi chất và giải thích sự khác nhau đó. TRẠM 3 TÔI LÀ NHÀ TÍNH TOÁN Cho phản ứng đốt cháy  ethanol  : Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt hay toả nhiệt? Dự đoán về mặt năng lượng, phản ứng trên xảy ra thuận lợi hay không.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Mục tiêu: Nêu được khái niệm nhóm chức, liệt kê được một số loại nhóm chức cơ bản và sử dụng được bảng tín hiệu phổ hồng ngoại (IR) để xác định một số nhóm chức cơ bản. Cách thực hiện: (dành cho nhóm có 6HS) Giai đoạn 1: Làm việc cá nhân trong 10 phút – HS có thẻ màu vàng làm nội dung 1 – HS có thẻ màu xanh làm nội dung 2 Giai đoạn 2: HS trình bày phần làm việc của mình cho các thành viên trong nhóm cùng thảo luận, chốt câu trả lời, thư kí viết câu trả lời chung của cả nhóm (bao gồm nội dung tất cả các ý) vào bảng phụ. Nội dung: 1. Khái niệm nhóm chức Câu 1: Điền khuyết: Điền từ còn thiếu vào dẫu ba chấm Nhóm chức là …….hay ……….. gây ra những ……………..đặc trưng của hợp chất hũu cơ. Nhóm chức kết hợp với …………. (phần còn lại của phân tử hydrocarbon sau khi mất đi một hay nhiều nguyên tử hydrogen) để tạo thành ……… chất hữu cơ mang những…….. đặc trưng của nhóm chức đó. Câu 2: Điền thông tin còn thiếu vào ô trống thích hợp trong bảng sau: Bảng: Xác định nhóm chức và gốc hydrocarbon có trong phân tử một số chất hữu cơ STT Phân tử/ Loại hợp chất Nhóm chức Gốc hydrocarbon 1 …………../ Alcohol -OH C2H5 2 CH3CHO /………. -CHO ………… 3 CH3COOH / ………. …………. CH3 4 ……………/ Amine -NH2 C6H5 5 C2H5COOH / ……….. -COOH ……….. 6 ……………../ ……….. -CHO CH3   2. Xác định nhóm chức bằng phổ hồng ngoại Câu 1: Điền khuyết: Điền từ còn thiếu vào dẫu ba chấm Mỗi …… trong phân tử hợp chất hữu cơ hấp thụ một vài ……………….. đặc trưng cho liên kết đó. Phổ hồng ngoại thể hiện các hấp thụ hồng ngoại của các liên kết trong phân tử dưới dạng các ………… (hoặc peak) của …………… (hoặc cực tiểu truyền qua). Dựa vào …………… (hoặc cực tiểu truyền qua) có thể dự đoán được sự có mặt của các ………… trong hợp chất nghiên cứu. Câu 2: Phổ IR của một hợp chất hữu cơ có các tín hiệu hấp thụ ở    và . Dựa vào bảng 8.2, hãy cho biết hợp chất hữu cơ này là chất nào trong số các chất  (A), ,  ?

O2 Education gửi các thầy cô link download giáo án

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *