Phân tích đánh giá

Phân tích đánh giá

PHƯƠNG PHÁP 15 : PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, NHẬN ĐỊNH

ĐỂ LỰA CHỌN HƯỚNG GIẢI TỐI ƯU

I. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌM HƯỚNG GIẢI TỐI ƯU ĐỐI VỚI CÁC BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ

Ví dụ 1: Hòa tan hết 0,2 mol FeO bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn khí SO2 sinh ra ở trên vào dung dịch chứa 0,07 mol KOH và 0,06 mol NaOH, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 22,34. B. 12,18. C. 15,32. D. 19,71.

(Đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A và khối B năm 2013)

Phân tích và hướng dẫn giải

Theo giả thiết, ta có :

Theo bảo toàn electron, ta có :

Suy ra phản ứng tạo ra cả muối và .

SO2 hoặc CO2 tác dụng với dung dịch kiềm thực chất là phản ứng trao đổi ion. Dạng bài tập này thường có các hướng giải sau :

Hướng 1 : Tính toán theo phương trình phản ứng

Theo các phản ứng (1), (2) và giả thiết, ta có :

Ta có thể tính khối lượng muối như sau :

hoặc

Hướng 2 : Sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích và bảo toàn nguyên tố

Trong phản ứng của CO2 với , ion đã được thay bằng các ion . Theo bảo toàn điện tích và bảo toàn nguyên tố S, ta có :

Suy ra :

Hướng 3: Sử dụng công thức giải nhanh

Ta có :

Suy ra :

Như vậy, đối với bài tập CO2 hoặc SO2 phản ứng với dung dịch kiềm thì giải theo hướng 3 là tối ưu nhất. Còn nếu không nhớ được công thức giải nhanh thì làm theo hướng 2.

Để giải nhanh bài tập hóa học thì phải hiểu bản chất hóa học của bài toán, nhưng phải hạn chế tối đa việc viết phương trình phản ứng.

Ví dụ 2: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 19,70. B. 23,64. C. 7,88. D. 13,79.

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2012)

Phân tích và hướng dẫn giải

Từ giả thiết, suy ra :

Vì nên phản ứng tạo ra cả muối .

Để tính khối lượng BaCO3, ta cần tính số mol của ion tạo ra trong phản ứng.

Hướng 1 : Sử dụng phương trình ion rút gọn

Theo (1), (2) và giả thiết, ta có :

Do

Hướng 2 : Sử dụng bảo toàn điện tích và bảo toàn nguyên tố

Sau phản ứng của CO2 với dung dịch NaOH và Ba(OH)2, ion được thay bằng các ion . Áp dụng bảo toàn điện tích và bảo toàn nguyên tố C, ta có :

Do

Hướng 3 : Xây dựng và sử dụng công thức giải nhanh

Theo bảo toàn điện tích và bảo toàn nguyên tố C, ta có :

Sử dụng công thức ta có :

Do

PS : Công thức chỉ đúng trong trường hợp phản ứng tạo ra cả muối axit và muối trung hòa.

Hướng 4 : Khai thác tỉ lệ

Vì nên suy ra :

Do

 

O2 Education gửi các thầy cô link download file pdf đầy đủ

PP15- PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ

 

Xem thêm

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết