Phương pháp đồng đẳng hoá

Đồng đẳng hoá

Đồng đẳng hoá PHƯƠNG PHÁP 23: ĐỒNG ĐẲNG HOÁ 1. NỘI DUNG 2. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG Câu 40: Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức; Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY>MZ); T là este … Read more

Quy đổi gốc axit

Quy đổi gốc axit

Quy đổi gốc axit QUY ĐỔI GỐC AXIT CHỨA NGUYÊN TỬ H THÀNH GỐC AXIT TRUNG HÒA VÀ ION H+ 1. NỘI DUNG 2. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG 2.1. P2O5, dung dịch H3PO4, H2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH, KOH Ví dụ minh họa Ví … Read more

Bài tập điện phân

Bài tập điện phân

Bài tập điện phân CHUYÊN ĐỀ 19: GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN HAY VÀ KHÓ Để làm tốt các dạng bài tập điện phân trong dung dịch, trước tiên các em cần nắm vững thứ tự khử trên catot và thứ tự oxi hóa trên anot. Sau đó vận dụng các định luật bảo toàn … Read more

Bài tập phản ứng tạo muối amoni

Bài tập phản ứng tạo muối amoni

Bài tập phản ứng tạo muối amoni CHUYÊN ĐỀ 18: PHẢN ỨNG TẠO MUỐI AMONI HAY VÀ KHÓ Phản ứng tạo muối amoni là một trong những dạng bài tập hóa vô vơ hay và khó. Nếu như đề thi trước năm 2014 dừng lại ở việc tạo ra NH4NO3 thì từ năm 2014 đến … Read more

Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối

Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối

Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối PHƯƠNG PHÁP GIẢI, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG ● Kiến thức, kĩ năng và phương pháp giải: + Vị trí các cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa: + Phản ứng của kim loại với dung dịch muối tuân … Read more

Phân tích đánh giá

Phân tích đánh giá

Phân tích đánh giá PHƯƠNG PHÁP 15 : PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ, NHẬN ĐỊNH ĐỂ LỰA CHỌN HƯỚNG GIẢI TỐI ƯU I. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌM HƯỚNG GIẢI TỐI ƯU ĐỐI VỚI CÁC BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ Ví dụ 1: Hòa tan hết 0,2 mol FeO bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), … Read more

Vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn

Vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn

Vận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn PHƯƠNG PHÁP 14: VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG HÓA HỌC I. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA Bí quyết để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa học hay và khó trong đề thi Đại học, Cao đẳng chính là vận … Read more

Tự chọn lượng chất

Tự chọn lượng chất

Tự chọn lượng chất PHƯƠNG PHÁP 12: TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT I. PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT 1. Nội dung phương pháp tự chọn lượng chất Bài tập hóa học mà lượng chất cho ở dạng tổng quát : x mol, m gam, V lít,… hoặc cho ở dạng tỉ lệ mol, tỉ lệ … Read more

Tìm khoảng giới hạn

Tìm khoảng giới hạn

Tìm khoảng giới hạn PHƯƠNG PHÁP 13: TÌM KHOẢNG GIỚI HẠN I. PHƯƠNG PHÁP TÌM KHOẢNG GIỚI HẠN 1. Nội dung phương pháp tìm khoảng giới hạn Hiện nay, đang có nhiều hệ thống phân dạng bài tập hóa học : Phân dạng bài tập theo tính chất hóa học của các chất (kim loại … Read more