dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Quy trình lựa chọn và sử dụng PP, KTDH cho một chủ đề (bài học) trong môn Hoá học ở THPT

Quy trình lựa chọn và sử dụng PP, KTDH cho một chủ đề (bài học) trong môn Hoá học ở THPT

Quy trình lựa chọn và sử dụng PP, KTDH cho một chủ đề trong môn Hóa học ở THPT khác so với PP, KTDH mà tôi đang thực hiện trong chương trình GDPT hiện nay.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

+ Quy trinh lựa chọn và sử dụng PP, KTDH cho một chủ đề trong môn Hóa học ở THPT

 1. Việc lựa chọn và sử dụng PP, KTDH cho một chủ đề trong môn Hóa học ở THPT dựa vào việc xác định mục tiêu dạy học như

– Xác định yêu cầu cần đạt tương ứng với chủ đề bài học.

– Xác định phẩm chất chủ yếu và năng lực hs

 1. Tiến trình dạy học gồm 4 hoạt động:

– Hoạt động 1: Khởi động.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.

– Hoạt động 3: Luyện tập.

– Hoạt động 4: Vận dụng.

 1. Mỗi hoạt động có thể sử dụng phương pháp khác nhau, giúp học sinh khám phá kiến thức mới, nhằm phát triển năng lực phẩm chất học sinh.
 • Vận dụng: HS vận dụng giải thích liên quan đến các vấn đề thực tiễn.
 • Mở rộng: Giúp HS mở rộng kiến thức liên môn…

+ Quy trình lựa chọn và sử dụng PP, KTDH mà tôi đang thực hiện trong chương trình GDPT hiện nay.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Việc lựa chọn và sử dụng PP, KTDH trong chương trình GDPT hiện nay

dựa vào việc xác định mục tiêu dạy học như:

Xác định yêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

 1. Tiến trình dạy học gồm 5 hoạt động

– Hoạt động 1: Mở đầu

– Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Hoạt động 3: Củng cố luyện tập

– Hoạt động 4: Vận dụng

– Hoạt động 5: Tìm tòi mở rộng

 1. Khởi động: GV thường cho HS đóng vai vào bài hoặc cho HS chơi trò chơi khởi động liên quan đến bài dạy
 • Hình thành kiến thức đa số sử dụng phương pháp trực quan, thảo luận nhóm, thực hành, kĩ thuật động não
 • Luyện tập thường sử dụng câu hỏi trắc nghiệm
 • Vận dụng chỉ làm bài tập đơn giản
 • Tìm tòi bài mới chưa phổ biến các kiến thức sâu rộng.

Ngoài ra, theo quy trình mới ta cần:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Lựa chọn các PP phải có sự đáp ứng tốt đối với mục tiêu dạy học và nội dung dạy học chủ đề/bài học.

– Thông qua các KTDH GV áp dụng, HS chủ động, tích cực tham gia hoạt động để hoàn thành sản phẩm học tập, là minh chứng về kết quả của năng lực và phẩm chất HS.

– Sản phẩm học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng đúng mục tiêu dạy học kết hợp chặt chẽ với nội dung, PP, KTDH.

– Cần áp dụng các KTDH tích cực để HS sử dụng phương tiện, học liệu một cách hiệu quả để hoàn thành sản phẩm học tập.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đáp án tất cả các module môn hóa học THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *