dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh dự thi Hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh dự thi Hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN
Như chung ta đa biết, hiên nay tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dung nhiều
nhất trên thế giới. Ngoài nước Anh thi co đến trên 60 quốc gia chon tiếng Anh là
ngôn ngữ chinh thưc, là ngôn ngữ thư hai của gân 100 quốc gia và ngôn ngữ chung
của hơn 400 triêu ngươi trên thế giới. Trong thơi đại công nghiêp 4.0, hâu như cac
ngành nghề thương mại, y tế, truyền thông, du lich,… đều sử dung tiếng Anh. Vi
thế tiếng Anh là tấm vé thông hành, là môt canh cửa tiếp nối với thế giới hiên đại
kết nối với nhiều ngươi, và cũng không thê thiếu cho bất ki ngươi nào mong muốn
khăng đinh ban thân trong thơi đại toàn câu hoa như hiên nay và sau này. Với vai
trò quan trong đo thì viêc đào tạo bồi dưỡng cho hoc sinh vốn kiến thưc và kỹ
năng giao tiếp Tiếng Anh rất cân thiết, đặc biêt là đối tượng mới bắt đâu tiếp cân
với ngoại ngữ – hoc sinh tiêu hoc.
Đê thuc đẩy phong trào nói Tiếng Anh và hoc tiếng Anh trong nhà trương
phổ thông, đồng thơi tạo cho cac em hoc sinh môt sân chơi bổ ich và lý thu giup
cac em phat triên toàn diên; tạo cơ hôi cho hoc sinh phat triên và chưng tỏ kha
năng noi tiếng Anh, trên cơ sở đo gop phân rèn luyên kỹ năng giao tiếp bằng ngoại
ngữ, năng lực hùng biên, gop phân nâng cao chất lượng dạy và hoc bô môn tiếng
Anh trong nhà trương; tuyên chon và tuyên dương – khen thưởng những hoc sinh
co năng lực, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt; phat huy hết kha năng sang tạo, sự
nhạy bén, thông minh của hoc sinh, Sở Giao duc và Đào tạo Nam Đinh đa tổ chưc
Hôi thi “ Hùng biện tiếng Anh” từ năm hoc 2013- 2014 đến nay. Đây là môt sân
chơi vô cùng bổ ích giup cac em mở rông vốn từ, ngữ phap, rèn luyên kĩ năng
nghe – nói tạo đông lực giúp các em tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Cư
bắt đâu mỗi năm hoc, ca cô và trò đều hao hưc tham gia cuôc thi này. Cac em
trong môt lớp, môt trương thi đua lẫn nhau, sự thi đua này lan tỏa ca sang giao
viên và phu huynh, tạo môt môi trương hoc tâp – giao tiếp lành mạnh.
Là môt giao viên đa giang dạy nhiều năm, với nhiều tâm huyết và trăn trở
là làm sao đê đào tạo những tài năng giỏi giao tiếp tiếng Anh cho trương và huyên,
rut ngắn khoang cach giữa hoc sinh thành phố và hoc sinh nông thôn. Tôi đa mạnh
dạn tham gia công tac bồi dưỡng đôi tuyên hoc sinh thi “Hùng biện tiếng Anh”
của trương và của huyên.
Bồi dưỡng hoc sinh giỏi là môt qua trinh và muốn co môt hoc sinh đủ tự tin
đê thi tốt kĩ năng nghe – nói tiếng Anh lại càng kho khăn hơn. Bao nhiêu thử thach
đặt ra cho chung tôi trước khi bước vào hành trinh bồi dưỡng mang mới này. Hoc
như thế nào đê hùng biên tốt các chủ đề ? Dạy như thế nào đê hoc sinh có kĩ năng
giao tiếp tốt bằng tiếng Anh? Thủ thuât nào đê hoc sinh tự tin trên sân khấu? Đo
là điều băn khoăn trăn trở của mỗi giao viên dạy môn tiếng Anh. Bằng tất ca moi
nỗ lực của minh trong suy nghĩ, tim tòi, trao đổi, thao luân với cac đồng nghiêp
khác, cùng với viêc co xat thực tiễn trai nghiêm trong công tac bồi dưỡng hoc sinh
thi Hùng biên tiếng Anh ở bâc Tiêu hoc trong 8 năm qua (2013 – 2021), tôi mạnh
dạn chia sẻ môt số kinh nghiêm, suy nghĩ của minh qua đề tài: “Một số giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh dư thi ” Hùng biện tiếng Anh”
cấp Tiểu học”. Với mong muốn được chia sẻ, gop phân làm phong phu hơn về
phương phap và tài liêu bồi dưỡng hoc sinh thi ” Hùng biên tiếng Anh” với cac
bạn đồng nghiêp, đê phong trào ngày càng phat triên và phat huy tốt tac dung của
nó.
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. MÔ TẢ GIẢI PHÁP TRƯỚC KHI TẠO RA SÁNG KIẾN
Hôi thi Hùng biên tiếng Anh do Sở Giao duc và Đào tạo Nam Đinh tổ chưc
trong những năm qua luôn thu hut được sự quan tâm của cac Phòng giao duc, cac
nhà trương, của giao viên, hoc sinh và phu huynh trên đia bàn tinh. Hàng năm
trương Tiêu hoc Hai Hà luôn co nhiều hoc sinh tham gia Hôi thi cấp huyên và đạt
giai cao. Nhà trương được coi là môt trong những điêm sang về phong trào dạy
và hoc tiếng Anh của huyên Hai Hâu. Những năm trước, mặc dù trương luôn co
hoc sinh tham gia Hôi thi Hùng biên tiếng Anh cấp tinh nhưng thành tich cac em
đạt được chưa cao, phan anh rõ khoang cach giữa hoc sinh nông thôn và hoc sinh
thành phố là rất lớn. Vây nguyên nhân của vấn đề trên là gi?
Thứ nhất, do giao viên chưa tim ra phương phap, kĩ thuât tối ưu đê hỗ trợ
hoc sinh môt cach hiêu qua nhất và phai kiêm nhiêm nhiều đôi tuyên nên
thơi gian bồi dưỡng hạn chế.
Thứ hai, do hoc sinh thiếu hut vốn từ vựng hoặc kha năng tư duy, liên
tưởng chưa tốt và kĩ năng nghe hiêu kém.
Thứ ba, do cac em co tâm li “sợ”, “ngại”, thiếu tự tin khi trinh bày trước
đam đông. Điều này anh hưởng lớn đến phân thuyết trinh chủ đề và tra lơi câu hỏi
của ban giam khao.
Thứ tư, do thiếu môi trương hoc tâp và giao tiếp với giao viên nước ngoài.
Nếu cac em hoc sinh thành phố co điều kiên và cơ hôi được hoc tâp và giao lưu
với giao viên nước ngoài từ rất sớm thi tại huyên Hai Hâu 3 năm trở lại đây mới
co trung tâm tiếng Anh, nhưng số phu huynh co đủ điều kiên cho con hoc tại trung
tâm không nhiều và số lượng cac nhà trương triên khai dạy tiếng Anh co yếu tố
nước ngoài còn khiêm tốn.
Những kho khăn, thử thach trên đa thôi thuc tôi nghiên cưu, tim tòi “Một số giải
pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh dư thi ” Hùng biện tiếng
Anh” cấp Tiểu học.
2. MÔ TẢ GIẢI PHÁP SAU KHI CÓ SÁNG KIẾN
Qua nhiều năm trực tiếp bồi dưỡng đôi tuyên Hùng biên tiếng Anh của
trương và của huyên tôi đa đuc rut ra 7 giai pháp hiêu qua, kèm theo đo là 25 đề
kiêm tra từ vựng – nghe hiêu của vòng thi sơ khao và 30 chủ đề vòng thi chung
kết. Tôi hi vong những giai pháp của đề tài sẽ góp phân nâng cao chất lượng Hôi
thi Hùng biên tiếng Anh tinh Nam Đinh nói chung và huyên Hai Hâu nói riêng.
2.1. Giải pháp 1: Công tác tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường, tổ
chuyên môn:
Là giao viên dạy trực tiếp bồi dưỡng, tôi tich cực tham mưu với Ban giam
hiêu nhà trương, tổ chuyên môn tạo moi điều kiên tốt nhất co thê đê tôi tham gia
công tac bồi dưỡng đạt kết qua cao: Xây dựng kế hoạch và thơi khoa biêu hợp li,
tranh bi chồng chéo giữa tiết dạy và tiết bồi dưỡng, giữa bồi dưỡng đôi tuyên lớp
3, 4 và đôi tuyên lớp 5.
Tham mưu với Ban giam hiêu xây dựng phòng nghe-nhìn. Cung cấp các trang
thiết bi phuc vu cho công tác giang dạy các kĩ năng nghe – nói – đoc – viết có hiêu
qua.
2.2. Giải pháp 2: Tuyển chọn học sinh bồi dưỡng thi “Hùng biện tiếng
Anh”
* Muc đich: Tuyên chon đung và chinh xac nhất về vốn từ vựng, kha năng
nghe, kha năng hùng biên của hoc sinh, đây chinh là công tac quan trong nhất đê
đi đến thành công trong hôi thi “Hùng biên tiếng Anh”. Hôi thi Hùng biên cấp tinh
dành cho đối tượng hoc sinh lớp 5 và khuyến khich hoc sinh lớp 3,4 co năng khiếu.
Như vây hoc sinh hoàn toàn co thê thi vượt cấp và giao viên co thê lựa chon và
xây dựng kế hoạch bồi dưỡng “dài hơi”, tưc là ngoài đối tượng hoc sinh lớp 5, co
thê lựa chon bồi dưỡng hoc sinh lớp 3, 4 đê làm nguồn.
* Tôi đa tiến hành cac bước tuyên chon như sau:
Bước 1. Lựa chọn học sinh co kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hùng biện tiếng
Anh ở lớp 3 và lớp 4
Căn cư vào kết qua hoc tâp môn Tiếng Anh năm trước, nhất là những hoc
sinh co vốn từ vựng, kĩ năng nghe, kĩ năng nói tốt ca lớp 3 và lớp 4. Nếu hoc sinh
lớp 2 co năng khiếu nổi bât co thê lựa chon đê làm nguồn cho những năm tiếp
theo.
Tổ chưc làm bài thi khao sat với 3 nôi dung:
– Từ vựng: khoang 100 từ trong chương trinh lớp 3 và lớp 4 (co thê
sử dung dạng bài 4 pictures one word)
– Nghe hiêu 50 câu: co thê tự thiết kế hoặc sử dung các bài nghe trong
Starter.
– Phỏng vấn: 15-20 câu về cac chủ đề đa hoc hoặc liên quan.
Căn cư vào kết qua bài khao sat tuyên chon khoang 10 hoc sinh co kết qua
tốt nhất đê bồi dưỡng.
Bước 2. Tổ chức thi “Hùng biện tiếng Anh ” cấp trường:
Sàng loc dân hoc sinh qua cac vòng kiêm tra từ vựng, nghe hiêu và hùng
biên theo chủ đề. Chon 8 hoc sinh co kết qua cao nhất đê tiếp tuc bồi dưỡng thi
cấp trương.
Tổ chưc thi cấp trương: Theo sự chi đạo của Ban giam hiêu nhà trương tiến
hành cho hoc sinh thi. Qua 2 vòng thi Sơ khao và Chung kết, chon 6 hoc sinh co
kết qua cao nhất tiếp tuc bồi dưỡng tham gia thi cấp huyên.
Bước 3. Lựa chọn học sinh tham gia thi ” Hùng biện tiếng Anh” cấp
huyện.
Tiếp tuc công tac bồi dưỡng và chon loc hoc sinh qua các chủ đề mà phòng
GD-ĐT đa đưa ra và bài kiêm tra kĩ năng nghe- nói do tôi tự tim tòi và chắt loc,
tổng hợp đanh gia hoc sinh chinh xac được lưu ở sổ “ Nhân xét kết qua hoc tâp
của hoc sinh”.
Chon 5 hoc sinh tham gia thi ” Hùng biên tiếng Anh” cấp huyên.
2.3. Giải pháp 3: Xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng
2.3.1. Kế hoạch bồi dưỡng:
Căn cư vào kế hoạch tổ chưc hôi thi Hùng biên tiếng Anh hàng năm của
Phòng và của Sở đê xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đôi tuyên. Thơi gian thi cấp
tinh là đâu thang 1 và thi cấp huyên ở Hai Hâu là thang 11 nên ngay sau khi hoc
sinh tựu trương vào thang 8, tôi đa làm cac công tac khao sat, tuyên chon hoc sinh,
thành lâp đôi tuyên và tiến hành bồi dưỡng ngay từ đâu năm hoc.
Lâp kế hoạch bồi dưỡng cu thê, chi tiết từng chủ đề từ vựng, các dạng bài
luyên kĩ năng nghe và cac chủ đề hùng biên:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
WeeksLessonsContents
11-2TOPIC 1: Your favourite subject at school.
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 2: What should you do to make your school better?
7-8Vocabularies for free-time activities.
21-2TOPIC 3:. Describe an activity at your school that you like
most. Why do you like it?
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 4: Describe your favorite meal?
7-8Vocabularies for subjects.
31-2TOPIC 5: How do you learn English?
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 6: Talk about your favourite book.
7-8Vocabularies for entertainment.
41-2TOPIC 7: Is Internet important for primary students? Why
or why not?
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 8: Some people say “Homework is not necessary for
primary students”. What do you think about this?
7-8Vocabularies for characters.
51-2TOPIC 9: Describe your favourite pet. Why do you like it?
3-4Listening Test 1.
5-6TOPIC 10: Describe your favourite gift and explain why
you like it.
7-8Vocabularies for toys, souvenirs, clothes.
61-2TOPIC 11: The person you like best in your family.
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 12: Your dream house.
7-8Vocabularies for parts of a house.
71-2TOPIC 13: There are many festivals in our culture. Talk
about the one you like best and how you celebrate it.
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 14: What do you want to be when you grow up?
Why?
7-8Vocabularies for jobs.
81-2TOPIC 15: Which foreign country do you want to visit?
Why?
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 16: Do you think having pets is good for your life?
Why or why not?
7-8Vocabularies for animals .
91-2TOPIC 17: Your last summer vacation.
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 18: Some people say “Mothers are the best
teachers”. Do you agree or disagree? Why?
7-8Vocabularies for countries,transports and road signs.
101-2TOPIC 19: Your favourite season of the year.
3-4Listening Test 2
5-6TOPIC 20: Which place in Vietnam would you recommend
to a foreign tourist? Explain your choice.
7-8Vocabularies for weather, seasons .
111-2TOPIC 21: Are friends important to primary students?
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 22: Tell something about your Tet holiday.
7-8Vocabularies for festivals .
121-2TOPIC 23: Your daily routines.
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 24: What kinds of leisure activities do you enjoy
playing or watching? Why?
7-8Vocabularies for daily activities .
131-2TOPIC 25: What are the benefits of playing sport?
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 26: How important do you think it is to use public
transport?
7-8Vocabularies for location, sports and games.
141-2TOPIC 27: Do you like wearing school uniform? Why?
Why not?
3-4Practice listening skill.
5-6TOPIC 28: Tell something about your hometown. How
can young people spend their free time in your hometown?
7-8Vocabularies for diseases
151-2TOPIC 29: Is fast food good for your health? Why or why
not?
3-4Listening Test 3
5-6TOPIC 30: Do you think Art and Music are important to
primary students?
7-8Vocabularies for foods and drinks
161-2Review from Toppic 1- 15
3-4Review vocabularies.
5-6Review from Toppic 16- 30
7-8Practice listening skill.

Phân tich cho cac em biết nôi dung của từng topic, sau đo gợi ý và lâp dàn
ý cho từng chủ đề, làm cơ sở đê hoc sinh co thê đi đung với nôi dung , không bi
lêch lạc về ý tưởng .
* Thơi lượng bồi dưỡng: Đam bao 3 tiết/tuân
* Ngoài ra bồi dưỡng ngày thư 7, Chủ nhât, thơi gian buổi tối, hoặc những
lúc ranh co thê rèn luyên thêm cho hoc sinh.
2.3.2 Nội dung bồi dưỡng:
a, Từ vựng theo chủ điểm:
Thương xuyên huy đông vốn từ của hoc sinh theo chủ đề đê tranh tinh trạng
từ vựng “chết”. Nếu hoc sinh không sử dung chắc chắn nhiều từ sẽ bi lang quên
và lại trở
thành từ mới. Vi thế hay cố gắng gợi lại kiến thưc về từ, cấu truc từ, đê hạn chế
viêc này tôi đa sử dung sơ đồ tư duy đê đưa ra các chủ điêm từ vựng. Sau đây là
sơ đồ tư duy mẫu:
Cac từ vựng đều được thiết kế thành cac slides trên Power Point ở dạng 4
pictures one word đê hoc sinh nhớ từ lâu, quen với hinh thưc thi. Đặc biêt, tôi
lưu tâm nhiều đến những từ vựng mang nghĩa trừu tượng, hoc sinh thương lung
túng, xem hinh anh mà kho đoan được từ. Vi du: kind, quiet, slowly, generous,
friendly…
Hướng dẫn hoc sinh đôi tuyên tự làm slide hinh anh và giao cho mỗi em
làm 5 slide tương ưng với 5 từ vựng môt ngày (cac từ vựng của mỗi em là khac
nhau), sau đo cac em chia sẻ kết qua với cac bạn trong đôi. Cach làm này không
chi gây hưng thu, giup hoc sinh dễ nhớ từ, nhớ lâu mà còn nhanh chong sở hữu
kho tài liêu từ vựng bằng hinh anh.
Giao viên cân đam bao hoc sinh nắm chắc cac khai niêm về từ vựng như:
Noun (danh từ), Adjective (tinh từ), Verb (đông từ), Adverb (trạng từ)…. và đoc
kĩ Clue (gợi ý) về số lượng chữ cai và từ loại đê tranh những nhâm lẫn đang tiếc.
Vídụ:

Sports –
Games
Sports

games
s

Hide-and- seek
blind
man
bluff

skipping

drinks
soda

Transports
Foods-Drinks
festivals
Japan
Song festival
School festival
Weather
countries
animals

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
foods
water
coke

plane
coach

snowy

Windy

Malaysia
China

rice
sandwich
football tiger
volleyball
tennis
badminton
fox
crow
Vocabularies
stormy

Với những hình ảnh này nếu học sinh không đọc kĩ Clue và không nắm
được khái niệm Noun (danh từ) thì sẽ dễ dàng nhầm lẫn câu trả lời là tính từ
“different” (có 9 chữ cái), trong khi đáp án đúng là danh từ “difference” (có 10
chữ cái).
Điều cuối cùng đặc biêt quan trong là giao viên phai bao quat và trang bi
cho hoc sinh vốn từ vựng mang tinh hê thống và phủ kin chương trinh lớp 3, 4, 5
của Bô Giao duc và Đào tạo. Ở mang này tôi tham khao sach giao khoa Tiếng
Anh 3, 4 , 5 của Bô và cac cuốn Vở luyện từ và mẫu câu 3, 4,5 của Nhà xuất ban
Giao duc Viêt Nam. Từ vựng được tổng hợp theo từng Unit, bao gồm cac từ vựng
của ca Lesson 1, 2, 3 tương đối đây đủ.
Ví dụ: Phần từ vựng của Unit 13. Would you like some milk chương trình tiếng
Anh lớp 4 được tổng hợp như sau:
Ngoài ra tôi tham khao thêm phân từ vựng trong cac cuốn Starter Word
List, Mover Word List và Flyer Word List ban Picture book của Cambridge
English. Từ vựng trong cac cuốn sach này được giới thiêu theo cac chủ đề rất sat
với chương trinh của Bô Giao duc, khối lượng từ phong phu, hinh anh đẹp nên
hoc sinh rất thich thu.
Ví dụ: Khi dạy từ vựng về chủ đề Food and drinks, tôi tham khảo thêm bài
My favourite food trong Starter Word List để bổ sung thêm từ vựng.
Với những phương thưc trên sẽ giup hoc sinh chiếm lĩnh vốn từ và chinh
phuc bài thi từ vựng hiêu qua, đồng thơi khi co vốn từ tốt sẽ giup cac em tự tin
thực hiên bài thi nghe và noi.
b, Các file nghe và video:
Căn cư theo cấu truc của bài thi nghe gồm 30 câu được thiết kế trong 4
video, thông thương là 1 video bài hat, 1 video truyên và 2 live show, tôi xây dựng
cac bài ôn luyên và kiêm tra theo cac dạng trên (25 bài thi từ vựng và nghe hiểu
được đính kèm trong phần phụ lục)
Luyên cho hoc sinh ca 2 hinh thưc: nghe co phu đề và không co phu đề, kết
hợp
tốt giữa nghe và xem video.
Hướng dẫn hoc sinh cách rút ra từ chìa khóa – đo chính là mấu chốt đê rèn
luyên tốt kĩ năng nghe của HS.
Sau đây là những kĩ thuât cu thê đối với từng dạng bài nghe.
b1. Video bài hát
Nghe là môt kĩ năng kho và nghe bài hat lại càng kho hơn vi ca từ được âm
thanh luyến lay, “nuốt âm” nên ngoài vốn từ cân trang bi cho hoc sinh những
chiến lược nghe hiêu qua, phù hợp với hinh thưc của video. Tôi sẽ phân tich cu
thê qua vi du sau:
Ví dụ: Xem bai hat “BIRTHDAY” cua KATY PERRY va điên vao môi chô trông môt tư thich
hơp.
( Trich đê thi tỉnh năm 2018-2019)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
I heard you’re feeling nothing’s going right
Why don’t you let me stop by?
The clock is ticking, running out of time
So we should (1) ______________ all night
So cover your eyes,
I have a (2) ______________
I hope you got a healthy appetite
If you wanna dance,
If you want it all
You know that I’m the girl that you should call
Pre-chorus:
Boy, when you’re with me
I’ll give you a (3) ______________
Make it like your birthday every day
I know you like it sweet
So you can have your cake
Give you something good to (4) ______________
Chorus:
So make a wish
I’ll make it like your birthday everyday
I’ll be your gift
Give you something good to celebrate
Pop your confetti
Pop your Pérignon
So hot and (5) ______________
‘Til dawn
I got you spinning
Like a disco ball
All night they’re playing
Your song
We’re living the life
We’re doing it right
You’re never gonna be unsatisfied
If you wanna (6) ______________
If you want it all
You know that I’m the girl that you should call
(Back to pre-chorus, chorus)
Happy birthday
So let me get you in your birthday suit
It’s time to bring out the big (7) ______________
So let me get you in your birthday suit
It’s time to bring out the big, big, big, big, big, big
balloons
(Back to pre-chorus x2)
(Back to chorus)

Với video trên, hoc sinh chi co 40 giây đê đoc đề bài sau đo là nghe và làm
bài nên nếu đoc từng câu, từng chữ sẽ không đủ thơi gian. Vây giao viên phai
luyên cho hoc sinh kĩ năng đoc lướt, tưc là tâp trung vào những câu cân phai điền
từ và nhanh chong xac đinh loại từ vựng cân điền là gi. Trong vi du trên từ số (1)
và (4) phai là đông từ vi sau “ should, to”, từ số (2) và (3) phai là danh từ vi sau
“a”, số (5) phai là tinh từ vi trước đo là “hot and” …
Nếu video trên co phu đề thi dự đoan chữ sẽ hiên ra và biến mất rất nhanh,
từ cân điền nhiều kha năng là những từ kho và dài nên hoc sinh phai nhin nhanh
và viết nhanh. Trương hợp nghe lân môt mà viết được nửa từ thi không nên lo sợ
và gạch đi, hay đê nghe lân 2 rồi hoàn thiên.
Nếu video trên không co phu đề thi co thê những từ cân điền sẽ quen thuôc
hơn, hoc sinh nên vừa nghe vừa tâp trung nhiều hơn vào đề bài, bắt kip lơi bài hat.
Co kĩ năng quan sat tốt. Đây là môt lợi thế giup hoc sinh phat hiên từ đang
cân điền co thê được nhắc lại trong điêp khuc hoặc môt đoạn nào đo của bài hat.
Vi vây dù chưa nghe cac em vẫn co thê dự đoan được đap an. Trong bài trên, từ
số (4) nằm trong câu giống với câu cuối của phân Chorus nên từ cân điền co thê
là từ “celebrate”; từ số (6) xuất hiên trong câu “If you wanna ……” giống với
câu “If you wanna dance” ở doạn hai nên từ số (6) co thê là từ “dance”.
Ngoài những kĩ năng trên, giao viên cân tim kiếm nhiều bài hat trên cac
website cho hoc sinh luyên nghe như: British Council, English songs for kids,
Disney songs, Youtube…
b2. Video truyện
Thông thương đây là video co phu đề và được thiết kế dạng bài True / False.
Ở dạng bài này đòi hỏi hoc sinh nắm được nôi dung cốt lõi của câu truyên.
Ví dụ: Xem clip “An elephant and the tailor” va viêt câu tra lơi cho cac câu hoi 1-8. Nêu câu
đung vơi nôi dung clip viêt (T), nêu sai viêt (F). Xem vi du câu 0.

StatementsT/F
0. There was a small temple in a big town.F
1. The elephant lived inside the temple.
2. Mahout used to take the elephant around the town for a walk.
3. The tailor did not want to give money to the elephant.
4. The tailor placed the coins in the elephant’s trunk.
5. The tailor hurt the elephant.
6. The elephant taught the tailor a lesson.
7. The elephant did not want to have breakfast.
8. Mahout sprayed the mud on the tailor.

Trong 40 giây đoc đề bài, hoc sinh cân tranh thủ đoc nhanh cac Statements,
tim ra từ chia khoa, tên cac nhân vât trong truyên và hiêu nôi dung đại ý của cac
Statements.
Khi xem video, hoc sinh cân chu ý vừa đoc phu đề vừa xem hinh anh đê
nắm được nôi dung câu truyên, từ đo đối chiếu với nôi dung của Statements đê lự
chon T/F.
Khac với video bài hat (hoc sinh vừa nghe vừa điền từ, nếu hết video rất
kho co thê hoàn thành những từ chưa điền được), ở video này chi cân hoc sinh
nhớ nôi dung câu truyên đa xem hoàn toàn co thê hoàn thành bài làm sau khi video
kết thuc. Tuy nhiên cân lưu ý thơi gian vi khoang cach giữa cac video chi co 40
giây, hoc sinh co thê không kip đoc câu hỏi của video tiếp theo.
Các website có thê cho hoc sinh nghe luyên là English bedtime stories,
Grandma stories for kids, English moral stories for kids, hoặc có thê truy
câp British Council theo đương link
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories.
b3. Các video liveshow thực tế.
Thông thương yêu câu đối với cac video này là tra lơi câu hỏi bằng môt từ
nên trước khi nghe, hoc sinh phai xac đinh dạng câu hỏi là tra lơi thông tin, lựa
chon hay Yes/No. Từ đo xac đinh cân nghe gi là chinh vi đây là những video kho
nên hoc sinh không thê nghe và hiêu hết từng câu, từng lơi của cac nhân vât.
Ví dụ: Xem clip “Kedar talks computer code” va tra lơi câu hoi băng cach điên MỘT tư
vao chô trông:
0. How old is Kedar? He’s seven years old
1. What did he invent? He invented a ________________
2. What’s coding? It’s how you talk to the ________________
3. How old was Kedar when he loved to play video games? When he was _________________
4. How did he know what coding was? He used Youtube __________________
5. What’s the name of the story Kedar mentioned? The story of Goldilocks and the three
______________.
6. Is he planning to make a lot of money? _____________
7. How much would Kedar give the man back if he invested in him $10,000? He would give
$____________.
Trong vi du này, sau khi đoc câu hỏi hoc sinh phai co dự đoan ban đâu về
câu tra lơi, chăng hạn câu 3 và câu 7 sẽ là số, câu 6 là Yes hoặc No.
Khi nghe hoc sinh lưu ý bắt kip những từ mở đâu co trong câu tra lơi vi khi
đo kha năng nghe được từ cân điền tiếp là cao nhất.
Giao viên co thê tim và hướng dẫn hoc sinh nghe cac bài video này trên
Youtube, Talkshow, Little Big Shot, Ted Talk …
c, Phát hiện yếu tố ngữ pháp trong bài nghe
Mặc dù trong tâm của bài thi nghe vòng sơ khao là hoc sinh hiêu video và
viết được từ cân điền, yếu tố ngữ phap không được chu trong nhiều. Tuy nhiên,
nắm chắc ngữ phap sẽ giup hoc sinh co những phan đoan ban đâu về đap an và
sau khi nghe sẽ viết được câu tra lơi chinh xac nhất. Lợi ich của viêc phat hiên
yếu tố ngữ phap được phân tich cu thê qua vi du sau:
Ví dụ: Xem bài hát “Going to the zoo” và điên vào môi chô trống MỘT từ thích
hợp.

We’re going to the zoo
To see a Kangaroo
We’re going to the zoo
To see a Kangaroo
And a lion too
We’re going to the zoo
The (1) _________ swing and climb
They know it’s feeding (2)
_______________
The polar (3) ___________ and seals
Enjoy their fishy (4) __________
We’re going to the zoo
To see a Kangaroo
We’re going to the zoo
To see a Kangaroo
And a lion too
We’re going to the zoo
The snakes all slide along
The skunk just (5) __________ a pong
The tiger (6) __________ a roar
He wants to eat some (7) __________

Quan sat câu phai điền từ số (1) thấy hai đông từ “swing” và “climb” không
chia đông từ nên khoang trống số (1) phai là danh từ số nhiều. Nếu không chu ý
ngữ phap và âm cuối của từ khi nghe thi hoc sinh rất dễ viết đap an là danh từ số
ít.
Hoặc ở câu điền từ số (6), danh từ “tiger” viết ở dạng số it, cuối câu là danh
từ “a roar” nên từ số (6) sẽ là môt đông từ và phai chia theo ngôi số it.
Tương tự từ số (7) đưng sau đại từ “some” nên sẽ là môt danh từ. Nếu đo
là danh từ đếm được thi phai viết ở dạng số nhiều.
* Như vây nếu giao viên rèn được cho hoc sinh cac thủ thuât “đoc trong
tâm”, quan sat nhanh, phân tich yếu tố ngữ phap tốt thi cac em sẽ dễ dàng hơn khi
chinh phuc bài thi nghe – môt kĩ năng được cho là kho nhất khi hoc ngoại ngữ.
d, Hùng biện theo chủ đề
Bước 1: Giao viên hướng dẫn hoc sinh cấu truc của môt bài thuyết trinh.
Đây là bước rất quan trong vi hoc sinh sẽ ap dung đê hùng biên bất cư chủ đề nào.
Hoc sinh phai nắm được cac cấu truc câu mở đâu, chuyên đoạn, chuyên ý, kết
luân đê bài noi hoàn chinh.
Cấu trúc bài thuyết trình:
* Introduce yourself – giới thiệu bản thân
– Good morning, ladies and gentlemens.
– Good afternoon, everybody
– I’m … , from [Class]/[Group].
– Let me introduce myself; my name is …,
* Introduce the topic – giới thiệu chủ đề
– Today I am here to present to you about [topic]….
– I would like to present to you [topic]….
– As you all know, today I am going to talk to you about [topic]….
– I am delighted to be here today to tell you about…
* Introduce the structure – giới thiệu cấu trúc bài thuyết trình
– My presentation is divided into ……. parts.
– I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with……
– Then I will look at …
– Next,…
– And finally…
* Beginning the presentation – bắt đầu bài thuyết trình
– I’ll start with some general information about …
– I’d just like to give you some background information about…
– As you are all aware / As you all know…
* Ordering – sắp xếp các phần
– Firstly…secondly…thirdly…lastly…
– First of all…then…next…after that…finally…
– To start with…later…to finish up…
* Finishing one part – kết thúc một phần
– Well, I’ve told you about…
– That’s all I have to say about…
– We’ve looked at…
* Starting another part – bắt đầu một phần khác
– Now we’ll move on to…
– Let me turn now to…
– Next…
– Let’s look now at…
– However….. Whereas ……. Beside ….. On the other hand…..
* Ending – kết thúc
– I’d like to conclude by…
– Inconclusion ……., To sum up………, Inshort ……..
– That brings us to the end of my presentation.
* Thanking the audience – cảm ơn khán giả
– Thank you for listening / for your attention.
– Thank you all for listening, it was a pleasure being here today
– Well that’s it from me. Thanks very much..
– Many thanks for your attention.
– May I thank you all for being such an attentive audience.
Bước 2: Lựa chon cac chủ đề gân gũi, liên quan đến cac bài hoc trong
chương
trinh lớp 3, 4, 5. Co thê tham khao chủ đề của huyên, tinh theo cac năm.
Bước 3: Hướng dẫn hoc sinh làm main idea dựa trên cac câu hỏi của giao
viên. Viêc xây dựng hê thống câu hỏi cho mỗi chủ đề là rất quan trong giup hoc
sinh xây dựng ý tưởng cho bài noi đồng thơi luyên phân giao lưu với giam khao.
Ví dụ topic : Talk about your favourite subject at school.
Chủ đề trên yêu câu hoc sinh “ Noi về một môn học mà em yêu thích ở
trường”. Đây là môt chủ đề hoc sinh cân thê hiên ý kiến ca nhân nhiều hơn, khac
với những chủ đề mang tinh chất chung như “ The benefit of playing sports” (Lợi
ich của viêc chơi thê thao) hay “The advantages of using pulic transportation”
(Lợi ich của viêc sử dung giao thông công công). Vi vây đê khơi dây sự sang tạo
và đôc lâp của hoc sinh khi thê hiên quan điêm của minh, tôi yêu câu hoc sinh tra
lơi các câu hỏi sau đê lâp dàn ý trước khi nói.
– What’s your favourite subject?
– When do you have it?
– How often do you have it?
– What do you learn during this lesson?
– What should you do to learn it better?
– Who teaches you the subject?
– Why do you like it?
– What other subject do you like?
Hoc sinh liên kết cac câu tra lơi là xây dựng được cac ý chinh của bài noi
cho riêng minh, tranh tinh trạng hoc thuôc lòng môt bài mẫu giống nhau và “chết”
sân khấu khi quên môt từ nào đo trong bài.
Với chủ đề trên hoc sinh của tôi đa viết được bài noi như sau:
Good afternoon / morning everyone,
Nice to meet you today
My full name is ……………. I was born and grew up in Hai Ha Commune.
Today I’m very delighted to tell you about the topic “my favourite subject at
school”
You know, I have many useful lessons at school like Maths, Vietnamese,
Science, History, Art or Music.Of all, English is my favourite subject.
I have English 4 lessons a week. During the lesson, I learn to practice 4
skills: reading, listening, speaking, and writing. My teacher usually teaches us
many diferent activities. They are very exciting and helpful. We both learn and
play many interesting games. There are a number of games such as: Bingo, do
the crossword puzzle, lucky number, …so on.
Beside that, I learn to listen tapes in my book. This skill is difficult for me.
So I need to practice this skill more. Personally, I think I will try to listen English
songs, watch cartoon by English and other ways .
Therefore, I’m practiced speaking skill by work in pairs, work in groups
with my friends. Especially I take part in the English Speaking Club at my school.
I can communicate English with my friends, my teachers and foriegn teachers. It
makes me to be more confident.
I’m very funny and I will try my best to study English better.
Thanks for your listening!
Have a good time!
2.4. Giải pháp 4: : Hình thành kĩ năng phát âm, kĩ năng nghe, kĩ năng
giao tiếp, kĩ năng hùng biện.
* Kĩ năng phat âm:
+ Dạy từ vựng kết hợp với dạy cach phat âm chuẩn xac: Trong các tiết dạy
ở lớp khi giới thiêu môt từ mới ngoài cach giới thiêu nghĩa, nhất thiết phai hướng
dẫn hoc sinh cach phat âm đung.
+ Chu trong dạy trong âm từ, trong âm câu và ngữ điêu của câu: Trong giao
tiếp, trong âm, ngữ điêu rất quan trong trong viêc biêu đạt cam xuc, ý đồ của ngươi
noi. Cùng môt câu nhưng với ngữ điêu lên, hoặc trong âm đặt vào từ khac sẽ hàm
ý khac với câu co ngữ điêu xuống hoặc tâp trung trong âm vào từ khac.
* Kĩ năng nghe:
Phân lớn hoc sinh nắm môt khối lượng từ vựng và môt số quy tắc ngữ phap
tiếng Anh, nhưng khi giao tiếp với giao viên hoặc ngươi khac, đặc biêt hoc sinh
rất kho khăn khi nghe cac đoạn hôi thoại của ngươi ban ngữ, hâu hết hoc sinh
không nghe rõ, không nắm nôi dung đoạn hôi thoại. Tại sao vây? Vi đê co thê
giao tiếp tiếng Anh thât tốt hoc sinh không chi hoc qua lý thuyết mà cân phai hoc
qua trai nghiêm. Viêc cho hoc sinh nghe hôi thoại ngôn ngữ của ngươi ban ngữ
sẽ giup hoc sinh co cơ hôi đê hoc ngữ âm. Ngữ âm rất quan trong trong giao tiếp.
Môt ngươi hoc tiếng Anh nào đo co thê biết rất nhiều từ, nhiều cấu truc ngữ phap
nhưng nếu phat âm sai ngươi nghe kho, hiêu sai hoặc thâm chi không hiêu. Chăng
hạn, nếu phat âm đung câu sai ngữ phap ngươi nghe vẫn co thê hiêu nôi dung cân
truyền đạt, nhưng nếu phat âm sai thi ngươi nghe sẽ hiêu sai nôi dung. Vi vây,
hoc sinh nên bắt chước cach phat âm, trong âm, ngữ điêu và cach nối âm của
ngươi ban ngữ. Viêc hoc đung âm, trong âm, ngữ điêu tiếng Anh ngay từ đâu là
vô cùng quan trong bởi khi đa bi sai từ đâu, ngươi hoc sẽ rất kho khăn đê điều
chinh lại sau này.
Hinh thành cho hoc sinh thoi quen rèn luyên kĩ năng nghe, noi tiếng Anh
thương xuyên.
Giao viên cân tạo cho hoc sinh tân dung moi cơ hôi đê rèn luyên được kĩ
năng Nghe – Noi, tâp nghe đê hiêu những gi nghe thấy, tâp noi những gi đang
nghĩ. Tuy nhiên, trong qua trinh hoc, viêc mắc lỗi là điều không tranh khỏi. Giao
viên phai là ngươi làm cho hoc sinh đừng bao giơ sợ lỗi ngữ âm, ngữ phap hay
cac lỗi khac khi noi. Trong giao tiếp, ngươi nghe không tâp trung vào lỗi ngươi
noi mà chi muốn hiêu ngươi noi muốn noi điều gi. Khi cân, giao viên sẽ sửa lỗi
cho hoc sinh, cư như thế, mỗi ngày qua đi, hoc sinh sẽ tâp cho minh thoi quen noi
chuyên bằng tiếng Anh đung cach, noi tiếng Anh như ngươi ban ngữ.
* Kĩ năng giao tiếp:
Nghê thuât giao tiếp – hiêu ngươi và làm cho ngươi khac hiêu minh là môt
trong những kỹ năng quan trong cân phai rèn luyên đê thực sự thành công. Đo
chính là nghê thuât truyền tai thông điêp nhẹ nhàng, cô đong đê hâu hết số đông
đều hiêu và nắm bắt được thông tin nhanh chong. Nắm được tâm quan trong của
giao tiếp, tôi đa tiến hành môt số công viêc như sau:
– Tạo môi trương giao tiếp ngay trên lớp hoc vào các tiết dạy chú ý đến cử
chi điêu bô (body languages) phai thât thoai mái và thân thiên khi giao tiếp nhằm
luyên tâp, sửa lỗi từng bước cho các em hoàn thiên hơn. Cân tạo cho hoc sinh co
được không khi của tiết hoc ngoại ngữ. Thương xuyên sử dung tiếng Anh trong
giơ dạy, đặc biêt là khi đưa yêu câu, nhân xét bài hoặc khen ngợi hoc sinh. Tất
nhiên viêc sử dung Tiếng Viêt đê giang giai là điều không thê loại trừ song cân
cố gắng sử dung Anh ngữ càng nhiều càng tốt, nhưng ngôn ngữ sử dung phai co
tac dung trong viêc hiêu bài và ưng dung thực tiễn của hoc sinh. Hay hinh thành
cho hoc sinh thoi quen sử dung môt số ngôn ngữ trong lớp hoc (classroom
language). Viêc yêu câu hoc sinh phai sử dung cac ngôn ngữ trong lớp hoc sẽ tạo
cho cac em thoi quen và sự mạnh dạn khi noi tiếng Anh với cô giao, tạo môi
trương noi tiếng Anh trong lớp hoc và là đông lực đê cac em giao tiếp tốt khi đi
thi hoặc giao tiếp thực tế.
– Vào các tiết dạy bồi dưỡng luôn tạo các tình huống giao tiếp đê hoc sinh
có thê phan ưng nhanh, kích thích ở các em tính tò mò khá phá và hưng thú khi
giao tiếp bắng tiếng Anh.
– Khuyến khích hoc sinh sử dung body languages khi giao tiếp đê thu hút
ngươi đối diên và dễ dàng hiêu điều các em đang diễn đạt.
* Kĩ năng hùng biên:
Cho hoc sinh xem những video của môt số thí sinh thi hùng biên Tiếng Anh
được đanh giá cao trên Youtube, đê các em có thê tham khao và đưa ra phong
cách riêng cho ban thân mình.
Đông viên hoc sinh tự tin đưa ra ý kiến cá nhân, mạnh dạn thao luân về chủ
đề của mình.
Hướng dẫn hoc sinh chú ý đến lơi hùng biên phai luôn trôi chay, tránh lặp
từ. Trong lúc thuyết trình các em có thê quên môt vấn đề gì đo nhưng hãy bình
tĩnh, tự tin nói phân tiếp theo. Phai luôn kiêm soát thơi gian hùng biên, chia
khoang thơi gian phù hợp theo từng phân.
Thương xuyên cho các em trình bày chủ đề trước lớp vào đâu tiết hoc và
trước toàn trương vào sáng thư 2 hàng tuân đê tăng cương đô “dạn” và tự tin của
hoc sinh trước đam đông, bày tỏ thái đô môt cách tự nhiên về vấn đề mình đang
hùng biên.
2.5. Giải pháp 5: Dự đoán nội dung thi phần nghe và phần phỏng vấn.
– Các đợt thi năm trước:
Chắt loc cac đề thi ở cac năm trước của huyên và của tinh cho hoc sinh
luyên. Như vây hoc sinh vừa được rèn kĩ năng vừa làm quen với dạng bài thi.
– Các tài liêu xuất ban:
Luôn tim tòi cac tài liêu cũ cũng như mới xuất ban liên quan đến tài liêu ôn
luyên cho hoc sinh. Sưu tâm và xây dựng bô tài liêu phù hợp, chất lượng, phong
phu qua cac năm đê bồi dưỡng cho hoc sinh.
– Dự đoan cac dạng mới :
Từ cac cuôc thi từ cac năm trước tôi đinh hướng được cac dạng đề sẽ ra và
tìm
thêm cac bài tâp liên quan đê cho hoc sinh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *