dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức câu lạc bộ Toán tiếng Anh trong trường THCS

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức câu lạc bộ Toán tiếng Anh trong trường THCS

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN
Thuật ngữ “Học tập tích hợp ngôn ngữ và nội dung” (“Content and
language Integarated learning”) đã trở thành từ khóa quan trọng trong giáo dục.
Đó là quá trình học tập các môn học cụ thể (không phải là môn Ngoại ngữ)
thông qua ngôn ngữ thứ 2. Bằng cách này người học sẽ tiếp thu được tri thức
khoa học của môn học đồng thời phát triển được năng lực ngôn ngữ.
Ngày 22/12/2017 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 2080/QD-TTg phê
duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án “dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân giai đoạn 2017-2025” (Gọi tắt là đề án ngoại ngữ quốc gia), trong đó
đẩy mạnh nội dung dạy học Toán và các môn khoa học môn chuyên ngành bằng
tiếng Anh.
Dạy Học toán bằng tiếng Anh là một trường hợp cụ thể của dạy học tích
hợp ngôn ngữ và nội dung, nó có những ưu điểm như: Làm tăng tính hấp dẫn
của bài học, thúc đẩy sự tò mò, giúp người học tập trung hơn trong học tập, phát
triển đồng thời năng lực ngoại ngữ và năng lực toán học.
Học toán bằng tiếng Anh không phải là học từ vựng toán bằng tiếng Anh,
không phải là dịch một đề toán từ tiếng Anh sang tiếng Việt hay dịch một lời
giải bằng tiếng Việt sang tiếng Anh. Mà học toán thông qua tiếng Anh để lĩnh
hội một phương pháp học mới, giúp học sinh bước qua rào cản về phương pháp
học để tiếp cận kho học liệu vô tận qua Internet tiếp cận môi trường học tập
không biên giới, hình thành sự tự tin cho học sinh là một công dân trong cộng
đồng thế giới.
Với học sinh THCS học Toán bằng tiếng Anh để đạt mục tiêu ngắn hạn,
giúp các em có động lực khi tham gia các kỳ thi HSG Toán quốc tế bằng tiếng
Anh như các cuộc thi HOMC, TIMO, IKMC…; để duy trì niền hứng thú và theo
đuổi mục tiêu dài hạn với những học sinh có dự định du học bậc THPT hoặc Đại
học, việc tiếp cận môn Toán hay các môn khoa học khác bằng tiếng Anh càng
sớm càng thuận lợi cho quá trình tìm kiếm học bổng và quá trình hòa nhập vào
môi trường học tập ở nước ngoài.
Hiện nay, học Toán bằng Tiếng Anh đang dần trở thành một nhu cầu tất
yếu đối với sự phát triển toàn diện vềnăng lực và trí tuệ của các em học sinh. Trẻ
em học Toán thông qua tiếng Anh để lĩnh hội một phương pháp học mới, bước
qua rào cản ngôn ngữ để tiếp cận kho kiến thức vô tận, tiếp cận môi trường học
tập không biên giới. Từ đó, các em hình thành thói quen học chủ động và ý thức
mình như một học sinh trong môi trường học tập quốc tế.
5
Với mong muốn cho học sinh trường THCS Trần Đăng Ninh sớm đạt
được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Năm học 2020-2021 BGH nhà trường giao
nhiệm vụ cho tổ toán tin thành lập câu lạc bộ Toán bằng tiếng Anh. Chúng tôi
gồm 4 thành viên: Tô Thị Bình, Phan Thị Thơm, Nguyễn Thị Huế, Bùi Thị
Nhung đã được tổ Toán Tin nhà trường giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch; lên
phương án cụ thể; tổ chức cho học sinh hai khối 6 và 7 tham gia đăng ký.
Thông qua bài trắc nghiệm với 20 câu hỏi Toán bằng tiếng Anh chúng tôi đã
lựa chọn được 75 con học sinh với vốn tiếng Anh tốt và có niềm yêu thích, giỏi
về toán tham gia câu lạc bộ Toán Tiếng Anh .
B. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
I. Thực trạng trước khi tạo ra sáng kiến
1. Thuận lợi
Các giáo viên tham gia phụ trách câu lạc bộ Toán-Tiếng Anh là những
giáo viên có kiến thức Toán vững vàng, có trình độ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tốt, có ý thức học hỏi và tìm tòi các bài Toán bằng Tiếng Anh qua các cuộc thi
lớn.
Học sinh trường THCS Trần Đăng Ninh được tuyển chọn tham gia câu lạc
bộ đều là những em giỏi Toán và Giỏi Tiếng Anh. Các em nói tiếng Anh rất tốt,
lưu loát và hơn hết các em có niềm yêu thích cả 2 môn học Toán và Tiếng Anh
và các em mong muốn được tham gia các cuộc thi Toán bằng tiếng Anh cấp
Tỉnh, cấp Quốc Gia và Quốc Tế.
2. Khó khăn
Bản thân chúng tôi vừa thực hiện và cùng học hỏi lẫn nhau. Khi chuẩn bị
nội dung cho buổi sinh hoạt chúng tôi cũng đều phải tìm tòi các nội dung phù
hợp cho các đối tượng học sinh, có nhiều thuật ngữ chuyên ngành chúng tôi phải
trao đổi với giáo viên tiếng Anh để phát âm sao cho chuẩn xác.
Trong quá trình thực hiện nội dung chúng tôi phải cung cấp thêm thuật
ngữ Toán Tiếng Anh cho học sinh vừa giúp các em đưa ra lời giải chuẩn xác cho
bài toán với nhiều hướng khác nhau mà các em đưa ra bằng tiếng Anh.
6
3. Điều tra về sự yêu thích tham gia câu lạc bộ của học sinh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Đối tượng điều traThích tham giaNgại tham gia
KhốiSố lượngSố lượngTỉ lệ %Số lượngTỉ lệ%
K624411547,1312952,87
K728912041,5216958,48
Tổng53323544,0929855,91

Như vậy gần một nửa số học sinh khối 6 và 7 mong muốn tham gia vào
câu lạc bộ Toán-Tiếng Anh. Đây là một con số khá ấn tượng do ngoài câu lạc bộ
Toán-Tiếng Anh ra nhà trường còn có nhiều câu lạc bộ khác nữa. Do số lượng
học sinh đăng kí khá đông nên nhà trường tổ chức cho các con làm bài sát hạch
để kiểm tra trình độ Toán-Tiếng Anh của các con.
4. Kết quả kiểm tra bài sát hạch Toán – Tiếng Anh đầu năm
Vào đầu năm học 2020 – 2021, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 235 học
sinh tự nguyện tham gia về vốn từ vựng tiếng Anh và khả năng Toán học
thông qua một bài sát hạch. Từ đó, Ban chủ nhiệm CLB chọn ra 80 em học
sinh (bao gồm cả hai khối 6, 7) có kết quả tốt đẻ tham gia vào Câu lạc bộ. Do
đặc thù các cuộc thi toán Quốc tế thường phân theo lứa tuổi nên học sinh
khói 6, 7 sẽ tham gia sinh hoạt chung trong Câu lạc bộ.
7
Bài sát hạch của lớp 6 như sau:
Name:………………………………………………………………
Class:………………………………………………………………
Tran Dang Ninh Secondary School
TEST
Grade : 6
Time: 25 minutes
Circle the letter before the correct answer, questions 1 through 10
Question 1: Find the next number in the following sequence: 21; 24; 19; 26;
17; ?

A.18.B.19.C.27.D.28.E. None of the above.
Question 2: What is the greatest four – digit number that is divisible by 3 and
by 7?
A.9990
D.9999E. None of the above
B.9993C.9996

Question 3: The first three stages of a pattern are shown in the picture. How
many black
diamonds do the figure in stage 6th have?
A. 21. B. 26. C. 19. D. 28. E. 34.
Question 4:An operator * acts on two numbers to give the following outcomes:
3 * 2 = 65; 5 * 3 = 158; 6 * 1 = 67; 9 * 4 = 3613. What is 7 * 5 equal to?

A. 122.
Question 5:
B. 3512.C. 355.D. 352.E. 212.

A. 30. B. 60. C. 40. D. 50. E. None of the above.
8
Question 6:Find the least whole number which when divided by 5 gives a
remainder of 1 and when divided by 7 gives a remainder of 5.
A. 42. B.52. C.26. D. 19. E. 84.
Question 7:The sum of consecutive is 500. Among all five numbers, what is
the smallest value?
A. 95. B. 96. C. 97. D. 98. E. 99.
Question 8:Each of Basitt’s friends added the number of the day and the
number of the month of his birthday and obtained 35. Their birthdays are all
difference. What is the maximum possible number of Basit’s friends ?
A. 12. B.10. C. 9. D. 7. E. 8.
Question 9:Brue is reading a story book. One of the stories take up two
consecutive pages and the sum the page numbers is 345. On which page does
this story begin?

A.114.B. 115.C. 171.D. 172.E. 173.
Question 10:How many zeros are there in the end of the product of  × ×
× ?
A. 1.
D. 5.E. 6.
B. 2.C. 4.

Fill in the correct results for questions 11 to 15
Question 11:Find the value of
A = 3 + 6 + 9 – 12 + 15 + 18 + 21 – 24 + ⋯ + 51 + 54 + 57 – 60 + 63
+ 66 + 69 – 72
Answer: A =………………
Question 12: In the correct addition below, each letter stands for a digit. What is
the value of the sum A + 10B + C + D + E + F ?
Answer: ………………
Question 13: Points P, Q, R are on a line. The lengths for PQ, QR and RS are
12 cm, 14 cm and 18 cm respectively. What is the shortest distance between P
and S?
Answer: A =………………
9
Question 14:How many numbers from 1 to 2018 are divisible by 13?
Answer: A =………………
Question 15:Find the ones digit in 1 2 3 4 5 6 7 8 5 9 13 17 21 21 29 25       
Answer: A =………………
ANSWER

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Question1234567
AnswerDCBBBCD
Question89101112131415
AnswerEDD6489681556

10
Bài sát hạch của lớp 7 như sau:
Name: ……………………………………………………
Class: ………………………………………………………
Tran Dang Ninh Secondary School
TEST
Grade : 7
Time: 25 minutes
Question 1:What is the value of 2018 2 2020     3 0 .

A.16145.
Question 2:
A.x =66
B.-16145.C.16143.D.-16143.E. None of the above.
B.9993.C.9996.D.9999.E. None of the above.

Question 3:In a hexagon, first angle is 360. The second angle is 4 times as large
as the first. The third angle is 960 more than the second. The fourth angle is 500.
The ratio between the fifth and sixth angle is 4:1. What is the measure of the
fifth angle, in degree ?

A.2000.B.400.C.1600.D.500.E. None of the above.
Question 4:An operator * acts on two numbers to give the following outcomes:
3 * 2 = 55; 5 * 3 = 148; 6 * 1 = 57; 9 * 4 = 3513. What is 8 * 7 equal to?
A.5615.B.5515.C.1555.D.1556.E. None of the above..

Question 5:In one of the following pictures exactly three quarters off all objects
are hearts. Which one is it?
A. E). B.D). C. A). D.B). E. C).
Question 6:Find the least whole number which when divided by 5 gives a
remainder of 1 and when divided by 7 gives a remainder of 5.

A. 42.B.26.C. 52.D. 19.E. 84.
Question 7:If = 5 ×  – 3 ×  , find b when 12 = 12.
A.48.B.16.C.72.D. 24.E. None of the above.

Question 8:The positive intergers a, b, c and d are such that:
1 1 1 1
a b c d 2013 2014 2015 2016
  
   
Which of the following orderings of these four numbers is correct?
11
A. b < d < a < c B. d < b < a < c
C. d < a < b < c D. d < b < c < a E. b < d < c < a
Question 9:The product of n and 847 a number n is square number. What is the
smallest value of n?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A.5.B.6.C.7.D.8.E. None of the above.
Question 10:The sum of consecutive is 625. Among all five numbers, what is
the largest value?
A. 123.B. 124.C. 125.D.126.E. 127.

Question 11:Find the sum of the term in the 25th pair of prackets:
(1; 2; 3); (4; 5; 6); (7; 8; 9); (10; 11; 12); …
Answer: ………………
Question 12:Except for the fisrt term , each term in the following sequence is
found by adding the same number to the previous term. Find the value of z ?
7; “; #; $; 19; …
Answer:z =………………
Question 13: Find the missing numbers in the patterns below?
Answer: x =…………; y = ………………
Question 14:If ® = ( + 1) + ( + 2) + ( + 3) + ⋯ + ( + ), find the
value of m in:
%®10 = 155
Answer:m =………………
Question 15:
Answer: A =………………
12
ANSWER

Question1234567
AnswerBCABBCB
Question89101112131415
AnswerBCE2226x = 66,
y = 70
102018

Kết quả bài sát hạch như sau:

KhốiSLĐiểm từ 0
đến dưới 5
Điểm từ 5
đến dưới
6,5
Điểm từ
6,5 đến
dưới 8
Điểm từ
8 đến
dưới 9
Điểm từ
9 đến
dưới 10
Điểm
10
SL%SL%S L%SL%S L%SL%
Khối 61157565,221815,651210,4376,0932,6100
Khối 71208066,6712101613,33108,3321,6700
Tổng23515565,963012,772811,91177,2352,1300

Thông qua bài sát hạch câu lạc bộ Toán-Tiếng Anh đã chọn ra được 80 học
sinh có kết quả tốt nhất tham gia vào Câu lạc bộ Toán – Tiếng Anh (có danh
sách kèm theo – Phần Phụ Lục).
13
II. Mô tả giải pháp sau khi tạo ra sáng kiến
1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp
Câu lạc bộ là hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
nhằm rèn luyện cho học sinh các kĩ năng hoạt động như: kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng làm bài tự luận, trắc nghiệm, kỹ năng giao tiếp …
Qua việc sinh hoạt câu lạc bộ Toán – Tiếng Anh giúp học sinh khám phá
thêm về thế giới xung quanh, thêm yêu cuộc sống, yêu gia đình, bạn bè, thầy
cô,…
Giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, nắm được các
từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Toán, đồng thời nắm được kĩ năng làm các bài
trắc nghiệm và tự luận Toán-Tiếng Anh.
Từ những mục tiêu trên, chúng tôi đề ra sứ mệnh, mục đích, nội dung, nguyên
tắc hoạt động, điều kiện thành viên của CLB Toán – Tiếng Anh như sau:
– Sứ mệnh của CLB Toán – Tiếng Anh:
CLB Toán – Tiếng Anh là một sân chơi để các em học sinh có thể trao
đổi, học hỏi và thảo luận những kiến thức liên quan đến Toán Tiếng Anh.
CLB Toán – Tiếng Anh là nơi các thành viên có thể vui chơi, giao lưu và
kết bạn với những người có chung niềm yêu thích học Toán Tiếng Anh.
Tham gia CLB Toán – Tiếng Anh không chỉ nâng cao kiến thức về
Toán tiếng Anh mà các thành viên còn được nâng cao kiến thức về văn hóa, xã
hội, khoa học kỹ thuật, và các lĩnh vực học thuật khác.
– Mục đích của CLB Toán – Tiếng Anh:
Giúp các em học sinh học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ Toán
Tiếng Anh và các lĩnh vực học thuật khác.
Tạo cơ hội để các em học sinh nhận thức tầm quan trọng của Toán Tiếng
Anh trong học tập và cuộc sống, từ đó giúp các em yêu thích học Toán Tiếng
Anh.
Phát triển khả năng tư duy tích cực, độc lập, sáng tạo, sự năng động, tự
tin trong giao tiếp, trình bày ý kiến cá nhân.
– Nội dung sinh hoạt:
Mỗi buổi sinh hoạt đều gắn liền với một chủ đề. Chủ đề có thể do Ban
Chủ Nhiệm CLB lựa chọn từ ý kiến đề xuất của các thành viên hoặc do Ban Chủ
Nhiệm CLB đề xuất.
CLB hoạt động theo hình thức làm việc nhóm là chính.
14
Tổ chức các cuộc thi giữa các thành viên trong CLB về các chủ đề đã
thảo luận.
Giới thiệu thông tin các kì thi Toán Tiếng Anh trong nước và quốc tế,
thông tin các nguồn học bổng.
Kinh phí hoạt động dựa trên khoản đóng góp của các thành viên tham gia
CLB. Các khoản kinh phí này không nhằm mục đích lợi nhuận mà để chi trả cho
các chi phí để tổ chức, duy trì và mở rộng CLB.
– Nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ:
CLB Toán Tiếng Anh hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia
của các thành viên.
CLB hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của Ban chủ nhiệm CLB.
Ban chủ nhiệm CLB chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của CLB.
Các hoạt động của CLB phải được xây dựng theo kế hoạch. Thành viên
CLB phải tuân thủ đúng Nguyên Tắc CLB và có trách nhiệm với CLB.
Hoạt động của CLB được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt
động của các thành viên. Các chủ đề thảo luận của CLB được chọn lựa dựa trên
một số tiêu chí:
– Thành viên của CLB:
Đóng phí thành viên theo quy định.
Đoàn kết hợp tác với các thành viên khác trong CLB, sẵn sàng chia sẻ
những kiến thức và kỹ năng góp phần thúc đẩy CLB phát triển ngày càng vững
mạnh.
– Khen thưởng và kỷ luật:
Những thành viên, nhóm thành viên có đóng góp tích cực cho CLB được
ghi nhận trong quá trình tham gia các hoạt động sẽ được khen thưởng.
Những thành viên vi phạm quy chế, tuỳ theo mức độ sẽ bị kỷ luật từ khiển trách
đển khai trừ ra khỏi CLB.
Việc thực hiện quyết định khen thưởng và kỷ luật phải công khai đối với
tất cả các thành viên của CLB.
Nguyên tắc hoạt động của CLB có thể được điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế
hoạt động của CLB.
15
2. Nội dung và cách thức của giải pháp, biện pháp
Câu lạc bộ Toán – Tiếng Anh trường THCS Trần Đăng Ninh là nơi tập hợp
các học sinh có cùng sở thích, năng khiếu, đam mê với bộ môn Toán; học Toán và
giải Toán bằng Tiếng Anh. Các em tự nguyện tham gia vào các hoạt động học tập,
vui chơi giải trí của CLB một cách phù hợp với năng lực của bản thân. Tổ chức Câu
lạc bộ Toán – Tiếng Anh chính là việc rèn kỹ năng đọc hiểu các bài Toán, các kiến
thức Toán bằng Tiếng Anh; rèn kĩ năng giải toán, trình bày một bài toán bằng tiếng
Anh; các em sẽ vận dụng và phát huy những khả năng của mình, tạo điều kiện thực
hành những điều đã học nhằm ngày càng tự hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống
thông qua sự trải nghiệm của chính bản thân. Câu lạc bộ Toán – Tiếng Anh là một
trong những hình thức giáo dục sinh động, là công cụ để giáo dục tư tưởng, văn hoá,
giáo dục truyền thống, thẩm mỹ và rèn luyện thể chất cho học sinh, là cầu nối đưa
các em học sinh đến gần hơn với thế giới bên ngoài.
Để câu lạc bộ được thành lập đầu tiên là cần sự ủng hộ, nhất trí và chỉ đạo
của Ban giám hiệu Nhà trường, sự đầu tư của giáo viên bộ môn trong quá trình
lên kế hoạch cũng như thực hiện.
Bên cạnh những nội dung kiến thức thì hình thức tổ chức một buổi sinh
hoạt câu lạc bộ có ý nghĩa rất quan trọng. Hình thức càng sinh động, càng lôi
cuốn hấp dẫn học sinh, càng làm tăng hứng thú học tập. Hàng tuần, Ban chủ
nhiệm Câu Lạc Bộ cùng các thành viên trong Câu Lạc Bộ luôn họp bàn, trên cơ
sở các đề xuất của các thành viên; từ đó lựa chọn các hình thức tổ chức sinh hoạt
phù hợp với nội dung kiến thức trọng tâm của buổi sinh hoạt. Đôi khi Ban chủ
nhiệm CLB cũng lấy ý kiến đề xuất của thành viên học sinh về chủ đề các học
sinh quan tâm và hình thức Học sinh cảm thấy hứng thú.
16
Một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Toán – Tiếng Anh ở trường THCS Trần
Đăng Ninh thường gồm các nội dung chính sau:
Phần I. Khởi động
Phần II. Nội dung
II.1 Cá nhân tranh tài
II.2 Từ vựng và các kiến thức trọng tâm
II.3 Các nhóm cùng nhau tranh tài
Phần III: Tổng kết buổi sinh hoạt
Để tạo thêm nhiều hứng thú cho học sinh tham gia vào câu lạc bộ, giúp
học sinh nhận thức rằng câu lạc bộ Toán Tiếng Anh thực sự là nơi lý tưởng nhất
cho việc trau dồi kiến thức bộ môn Toán và Tiếng Anh; chia sẻ những kinh
nghiệm trong việc học Toán bằng Tiếng Anh, rèn luyện kĩ năng nghe, nói, giải
toán,trình bày Toán bằng Tiếng Anh và tham gia các hoạt văn thể bổ ích khác,
Ban tổ chức câu lạc bộ ngoài việc củng cố và duy trì cơ cấu tổ chức nhất thiết
phải có những cải tiến về nội dung và hình thức hoạt động của câu lạc bộ, đã
hình thành và thực hiện các ý tưởng dưới đây.
17
2.1. Phần I: Khởi động
Kết hợp các phân môn (Toán, Tiếng Anh, Nhạc..) giáo viên và học sinh cùng
nhau tập hát, nhảy các bài hát tiếng Anh liên quan đến chủ đề Toán học, tìm
hiểu các trò chơi có vừa có tính giải trí, vừa rèn luyện kĩ năng phán đoán, suy
luận…. Mỗi tuần sẽ có một giáo viên phụ trách Câu Lạc Bộ kết hợp cùng với
các học sinh của một lớp trong CLB sẽ chuẩn bị nội dung của phần Khởi động.
Các em sẽ trực tiếp tổ chức cho các học sinh trong câu lạc bộ Khởi động
Một số hình thức khởi động được Câu Lạc Bộ thực hiện như sau:
2.1.1. Hình thức 1: Hát và nhảy theo các bài hát có nội dung Toán bằng
Tiếng Anh như: “3D Shapes With Santa! Christmas Math!” “Double Number
Zoo – Teach Addition of Double Numbers”, “Fraction Song – Numerators”,
“The Pi Song: Funny Song to help you memorize Pi”….
2.1.2 . Hình thức 2: Trò chơi: Xì điện – Truyền điện
– Mục đích: Giúp học sinh phản ứng nhanh, phản xạ tốt với các tình huống trong
Toán học.
– Thời gian chơi: 7 – 10 phút.
– Luật chơi: Giáo viên hãy chia lớp thành 2 đội để thi đua.
Bản chủ trò sẽ “châm ngòi” đầu tiên và đọc một phép tính chẳng hạn: ( 13) 5  
(negative thirteen plus twenty five) rồi chỉ vào rồi chỉ vào một em thuộc một
trong 2 đội, em đó phải bật ngay ra kết quả. Nếu kết quả đúng thì em đó có
quyền “xì điện” một bạn thuộc đội đối phương. Em sẽ đọc bất kì phép tính nào,
chẳng hạn như 50:( 10)  và chỉ vào bạn vừa “xì điện” bạn đó lập tức phải có
ngay kết quả là 5, rồi lại “xì điện” trả lại đội ban đầu.. Nếu trả lời sai bạn đó bị
cả lớp “Xì” – “cho điện giật” Cứ như vậy, giáo viên cùng 2 thư ký ghi kết quả
của mỗi đội. Hết thời gian chơi đội nào có nhiều bạn đọc kết quả đúng thì sẽ là
đội chiến thắng.
Lưu ý: Khi được quyền trả lời mà lúng túng không đọc ra ngay kết quả thì mất
quyền trả lời và “xì điện”, chủ trò sẽ lại chỉ định một bạn khác bắt đầu.
2.1.3. Hình thức 3: Trò chơi: “Trái, Phải , Tiến, Lùi”
-Mục đích: tạo không khí vui vẻ, thoải mái, rèn luyện trí nhớ, tính tập trung và
phản xạ nhanh nhẹ, hoạt bát.
– Thời gian chơi: 7 – 10 phút.
– Luật chơi: quản trò hướng dẫn cho người chơi các động tác
Khi quản trò nói “addition” thì người chơi bước sang trái một bước và vỗ tay.
18
Khi quản trò nói “subtraction” thì người chơi bước sang phải một bước và vỗ
tay.
Khi quản trò nói “multiplication” thì người chơi bước lên trên một bước và vỗ
tay.
Khi quản trò nói “division” thì người chơi bước lùi xuống một bước và vỗ tay.
Lưu ý: quản trò có thể nói một kiểu, làm một kiểu khác để đánh lừa người chơi,
Ai làm động tác không đúng như quy định là phạm luật.
2.1.4. Hình thức 4: Trò chơi: “Kết bạn” (Make friends)
– Mục đích: Rèn luyện phản xạ, sự nhanh nhẹn và kĩ năng giao tiếp cho học sinh
– Thời gian chơi: 7 – 10 phút.
– Luật chơi:Tập hợp học sinh mặt hướng theo một vòng tròn lớn hoặc hai vòng
tròn đồng tâm hay khác tâm. Học sinh chạy nhẹ nhàng hoặc vừa chạy vừa nhảy
chân sáo theo vòng tròn, đọc “Kết bạn, kết bạn. Kết bạn là đoàn kết. Kết bạn là
sức mạnh. Chúng ta cùng nhau kết bạn”. Đọc xong những câu trên, các em vẫn
tiếp tục chạy theo vòng tròn, khi nghe thấy Quản trò hô “Kết 2!”, tất cả nhanh
chóng kết thành từng nhóm 2 người, nếu đứng một mình hoặc nhóm nhiều hơn 2
là sai và phải chịu phạt một hình phạt nào đó. Tiếp theo, giáo viên cho học sinh
tiếp tục chạy và đọc các câu quy định, sau đó giáo viên có thể hô “Kết 3!” (hoặc
4, 5, 6…) để học sinh kết thành nhóm 3 hoặc 4, 5, 6… Trò chơi tiếp tục như
vậy, sau 1 – 2 lần chơi, giáo viên cho học sinh chạy đổi chiều so với chiều vừa
chạy. Ngoài việc làm quen, trò chơi còn giúp trẻ phát triển nhiều kỹ năng quan
trọng
Lưu ý:
– Nhắc học sinh không nên chạy nhanh quá khi kết bạn để tránh chạy xô
vào nhau hoặc vấp ngã.
– Quản trò nên thay đổi số lượng bạn trong nhóm khi kết bạn ko theo quy
luật tăng hay giảm để người chơi khó đoán hơn.
2.1.5. Hình thức 5: Trò chơi: “Ai nhanh hơn?”
– Mục đích:
 Ôn tập lại kiến thức đã học đồng thời giới thiệu bài mới.
 Luyện phản ứng nhanh, khả năng quan sát, nhận xét, đánh giá chính xác,
tiết
 kiệm thời gian.
 Rèn tính tự giác, thi đua giữa học sinh.
19
– Chuẩn bị:
 Giáo viên: chuẩn bị hệ thống câu hỏi và đáp án.
 Học sinh: thẻ đúng, sai.
– Cách tổ chức:
 Chia các thành viên trong Câu lạc bộ làm 4 đội chơi tương ứng với 4 tổ, cử 4
tổ trưởng làm trọng tài và theo dõi chéo, 1 thư ký ghi kết quả.
 Thời gian: 4 phút
 Luật chơi: Giáo viên lần lượt giới thiệu từng câu hỏi, yêu cầu để giáo viên
đọc từng câu hỏi hoàn chỉnh thì học sinh mới được sử dụng thẻ (đúng hoặc sai)
để trả lời. Em nào vi phạm luật là loại kết quả. Sau khi học sinh trả lời câu hỏi,
giáo viên đưa đáp án cho câu hỏi luôn để các em đối chiếu kết quả.
 Cách tính điểm: mỗi câu trả lời đúng được tính 10 điểm/học sinh, trả lời sai
trừ 5 điểm/học sinh. Tổng điểm mỗi đội được ghi lên bảng luôn sau mỗi câu trả
lời.
Câu hỏi có thể liên quan đến nội dung sinh hoạt buổi trước đó, nhằm ôn lại bài
cũ trước khi vào bài mới
Ngoài các hình thức khởi động ở trên, Câu Lạc bộ còn tổ chức nhiều hình
thức trò chơi phong phú khác nữa như:
Trò chơi khởi động đầu buổi sinh hoạt: Bắn Tên – Gọi tên các kiến thức
Toán học; Tiêu diệt “sâu có hại” trong Toán…
Mỗi một hoạt động khởi động Câu lạc bộ tổ chức cho các em học sinh,
ngoài những mục đích đã nêu ở trên nó còn nhằm giúp học sinh huy động những
kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của bản thân về các vấn đề có nội dung liên
quan đến nội dung buổi sinh hoạt của hôm đó. Do đó, chỉ sau 7- 10 phút tham
gia vào hoạt động này, các em như được tiếp thêm năng lượng, sẵn sàng khám
phá kiến thức mới trong phần II.
20
2.2. Phần II. Nội dung chính
2.2.1. Cá nhân tranh tài
Trong phần cá nhân tranh tài Giáo viên tổ chức cho Học sinh ôn tập, giải các
bài Toán bằng Tiếng Anh dưới dạng câu hỏi ngắn, với nhiều hình thức khác
nhau. Cá nhân sẽ tham gia trả lời và thành tích của các nhân sẽ được cộng vào
thành tích của nhóm.
Một số hình thức tổ chức trong phần “Cá nhân tranh tài”
a) Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo thứ tự các câu đã được chuẩn bị sẵn
– Mục đích: Rèn phản ứng nhanh, phản xạ tốt, nhẩm tính chính xác đáp án của
bài toán.
– Cách thức tổ chức:
+ Cách thức 1: Giáo viên chuẩn bị sẵn từ 5 đến 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm với
4 đáp án A, B, C, D; trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Học sinh đọc câu hỏi và giơ
tay nhanh để giành quyền trả lời. Nếu đúng được cộng điểm, nếu sai bị mất lượt
và giành quyền trả lời cho bạn nhóm khác.
+ Cách thức 2: Giáo viên chuẩn bị sẵn từ 5 đến 10 câu hỏi dạng điền đáp số.
Học sinh đọc câu hỏi và giơ tay nhanh để giành quyền trả lời. Nếu đúng được
cộng điểm, nếu sai bị mất lượt và giành quyền trả lời cho bạn nhóm khác.
21
Dưới đây là ví dụ bộ câu hỏi phần “Cá nhân tranh tài” trong một buổi sinh
hoạt câu lạc bộ:
* Chủ đề: Làm quen với Toán bằng Tiếng Anh
22
23
24
* Chủ đề: ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN
25
26
b) Trả lời câu hỏi trắc nghiệm được chọn ngẫu nhiên
-Mục đích: Rèn phản ứng nhanh, phản xạ tốt, nhẩm tính chính xác đáp án của
bài toán, rèn sự mạnh dạn tự tin khi chọn câu hỏi.
– Cách thức tổ chức:
Giáo viên chuẩn bị sẵn từ 5 đến 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm với 4 đáp án A, B,
C, D; trong đó chỉ có 1 đáp án đúng hoặc câu hỏi trả lời nhanh. Các câu hỏi
được đặt trong ô số bí mật. Học sinh chỉ được biết nội dung câu hỏi sau khi chọn
câu hỏi. Học sinh đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi vừa chọn. Nếu đúng được cộng
điểm, nếu sai bị mất lượt và giành quyền trả lời cho bạn nhóm khác.
Các câu hỏi có thể được ẩn trong các ô số với các hình thức khác nhau: Hái táo
ngẫu nhiên, Hái hoa dân chủ, Ô số bí mật,…..
Ô số bí mật
Hái hoa dân chủ
27
Dưới dây là bộ câu hỏi phần “Cá nhân tranh tài” trong một buổi sinh hoạt
câu lạc bộ nội dung Số nguyên tố, số chính phương với trò chơi: Hái táo ngẫu
nhiên
28
29
c) Trả lời câu hỏi trên phiếu và chấm chéo theo đáp án
– Mục đích: Rèn phản ứng nhanh, phản xạ tốt, tính chính xác đáp án của bài
toán, đánh giá được năng lực của tất cả học sinh.
-Cách thức tổ chức:
Giáo viên chuẩn bị sẵn từ 5 đến 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm với 4 đáp án A, B,
C, D; trong đó chỉ có 1 đáp án đúng hoặc câu hỏi trả điền đáp án. Các câu hỏi
được thiết kế trên 1 phiếu (giống phiếu học tâp). Tất cả các thành viên cùng làm
trong thời gian quy định, sau đó đổi phiếu chấm theo đáp án. Điểm của các cá
nhân sẽ được cộng vào nhóm của cá nhân đó.
30
*Mẫu phiếu học tập trong 1 buổi sinh hoạt CLB vơi chủ đề: Dãy số quy luật
31
32
*Chủ đề: số nguyên tố, số chính phương, hợp số, phép chia hết, phép chia có
dư, thương, dấu hiệu chia hết và chữ số tận cùng.
Question 1:
The greatest common divisor of 36; 84 and 168 is…..
Answer: 12
Question 2:
The least common multiple of ; 24, 25 and 90 is…..
Answer: 1800
Question 3:
If both 234 –a and 156 +a is multiple of a then greatest value of a is…..
Answer: 78
Question 4:
I am a common multiple of 10 and 35 . I am between 500 and 700. My tens digit
is odd. Who am I ?
Answer: I am 630
Question 5:
Minh had a rectangular cardboard with the dimensions of 75cm and 105cm.
Minh wanted to cut the cardboard into equal small square pieces such that the
cardboard was entirely cut off, not any leftover pieces. Determine the maximum
length of square side (side measurement of the small square is a natural number
with centimeter unit).
Answer: 15 cm
Question 6:
Ha and Ngoc each bought some boxes of crayons for them team. Ha bought
28 crayons, Ngoc bought 32 crayons. The number of crayons in each box wasthe
same and greater then 2 . How many boxes of crayons did Ha and Ngoc buy?
Answer: 15 boxes
Question 7:
It is evenly if we put some book into bundles of 12, 15 or 20 books .
Determine the number of books given that the number is about 450 up to 510.
Answer: 480 books.
33
Không chỉ dừng lại ở việc giải Toán bằng Tiếng Anh, thông qua các bài toán,
giáo viên còn dẫn dắt học sinh đến với các câu chuyện thú vị trong toán học, và
Toán học gắn với đời sống.
Ví dụ như Dãy số trong câu hỏi 3 ở trên chính là dãy số Fibonaxi.Từ đó, giáo
viên dẫn dắt học sinh đến với câu chuyện: Dãy số Fibona và những bí aane trong
tự nhiên với nội dung như sau:….
Fibonacci là dãy số kinh điển trong toán học được tìm thấy cách đây hơn
800 năm. Đến nay các nhà khoa học phát hiện nhiều trùng hợp thú vị về dãy
số này trong tự nhiên.
Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng 1 và 1, sau đó
các số tiếp theo sẽ bằng tổng của 2 số liền trước nó.
Hầu hết các bông hoa có số cánh hoa là một trong các số: 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
hoặc 89. Ví dụ: Hoa loa kèn có 3 cánh, hoa mao lương vàng có 5 cánh, hoa cải ô
rô thường có 8 cánh, hoa cúc vạn thọ có 13 cánh, hoa cúc tây có 21 cánh, hoa cúc
thường có 34, hoặc 55 hoặc 89 cánh…
Hoa một cánh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *